Loading...

Косово

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Тирана, с акредитация за Косово
Мирослав Миланов
41 Islam Alla, str., Tirana,
Republic of Albania
Tel.: +355 68 4048772
e-mail: m.milanov@mi.government.bg
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Република Косово
Богомил Богданов
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 9407759
b.bogdanov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Косово

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Косово

  1. Стокообмен

От 2006 г. България води отделна статистика на икономическите отношения с Временната администрация на ООН в Косово (UNMIK), а след 2008 г. (обявяването на независима държава и признаването й от България) – с Република Косово.

Стокообмен между България и Косово (млн. евро):

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2011

47.36

27.7

1.16

-84.4

46.20

48.52

9.5

2012

38.89

-17.9

0.38

-67.2

38.51

39.27

-19.1

2013

41.00

5.40

1.2

215

39.8

42.20

7.6

2014

47.00

14.63

4.85

304.16

42.15

51.85

22.86

2015

47.00

0.00

8.3

71.13

38.7

55.30

6.5

2016

57.716

22.10

12.301

53.70

45.415

70.016

25.2

2017

62.785

8.8

9.472

-23.0

53.314

72.257

3.2

2018

69.5

10.7

8.1

-14,5

61.4

77.6

7.4

2019

120.8

73.9

8.3

-3.8

112.5

129.1

65.8

2020

91.9

-23.9

10.8

30.1

81.1

102.7

-20.4

2021

92.0

1.0

21.5

99.3

71.3

114.4

11.4

1-6 2021

43.2

10.9

32.3

54.1

1-6 2022

54.5

26.1

9.59

-12.1

44.9

64.1

18.4

По данни на МИИ

При сравнение на данните за първо полугодие на 2022 г. и 2021 г. се отчита:

  • ръст в стокообмена с 64.1%;
  • нарастване в износа 54.5%;
  • ръст на вноса от -12.1%;
  • търговското салдо остава положително за България и възлиза на 44.9 млн. евро.

През 2021 г. стокообменът с Косово е в размер на 114.4 млн. евро отбелязва ръст от 11.4%. Износът към Косово е в размер на 92 млн. евро /ръст от 1%,/. Вносът е в размер на 21.5 млн. евро /ръст от 99.3%/.

  1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в българския износ за Косово за 2021 г.

Код

MT

Описание

%

Общ износ през 2021 г.

100.00

в т.ч. Косово

0.3

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

8.3

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

7.5

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

4.9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата

4.5

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

4.0

9950

Служебен код (SL)

3.1

3916

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръстени, пръчки и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин

3.0

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009

2.4

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

2.4

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка

2.3

Водещи стоки в българския внос от Косово за 2021 г.

Код

MT

Описание

%

Общ внос през 2021 г.

100.00

в т.ч. Косово

0.01

2608

Цинкови руди и техните концентрати

51.3

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

14.3

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009

11.2

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

4.6

9404

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени, или гарнирани вътрешно с всякакви

3.7

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

2.7

7019

Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани)

2.0

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006

1.4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

1.3

3921

Други пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини

1.2

Географската близост с Косово е благоприятна предпоставка за активни и многоаспектни икономически връзки между България и Косово. В това отношение следва да се отбележи, че до момента търговските контакти се осъществяват основно през територията на Република Северна Македония.

  1. Инвестиции

По данни на БНБ за последните десет години до 2021 г. включително, сумарните инвестиции на Република България в Косово възлизат на 0.4 млн. евро. До края на 2021 г. сумарните инвестиции на Косово в България възлизат на 3.3 млн. евро.

За двете тримесечия на 2022 г. потока на преките инвестиции направени от България в Косово са както следва: за първо тримесечие -0.2 млн. евро; за второ тримесечие 0.0 млн. евро. Потока на инвестиции от Косово в България за същия период са: за първо тримесечие 0.0 млн. евро; за второ тримесечие 0.0 млн. евро. Бизнесмени от Косово обаче инвестират в България през местни юридически лица (фирми) или от името на фирми, регистрирани в други държави предимно членки на ЕС.

Една от най-големите строителни български фирми “Главболгарстрой” изгради първия обект от новия административен квартал на столицата на Косово – съдебната палата. В петте сгради в покрайнините на града се помещават върховните съдилища, върховната прокуратура и търговския съд, както и съдебните власти на столицата. Обектът представлява най-модерната административна сграда в Косово.

През 2014 г. е сключен договор между българската компания „КЦМ – Пловдив” и косовските мини „Трепча” за преработка на цинков концентрат. През същата година „Лукойл” – България и косовската компания „AL Petrol” са сключили договор за износ на горива от България за Косово.

В областта на фармацевтиката на косовския пазар оперират български фармацевтични компании: Софарма, Медика, Актавис и Чайкафарма. Съществува и потенциал за български инвестиции в изграждането на здравни заведения /болници/ на територията на Косово.

Съществува потенциал за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергетиката. Към момента в Косово оперират български енергийни компании като „Енергоремонт холдинг”, „Хюндай трафо”, „Приста ойл” и ЦЕРБ. Същите извършват основно ремонтни дейности в косовските ТЕЦ „Косово – А” и ТЕЦ „Косово – Б”, „Приста ойл” е основният доставчик на трансформаторни масла на косовския пазар.

  1. Туризъм

Туризмът е перспективна област за сътрудничество между България и Косово. Българската страна е заинтересована от разширяването на деловите контакти между туроператорите от двете страни, с цел увеличаването на двустранния туристопоток.

Няма надеждни статистически данни за броя на косовските туристи в България, включително поради факта, че значителен брой граждани на Косово притежават гражданство и на други държави и пътуват с различни паспорти на държави, с които имаме безвизов режим.

  1. Договорно-правна база

Меморандум за разбирателство в областта на енергетиката между МИЕТ на Република България и Министерството на енергетиката и минната промишленост на Република Косово – одобрен с РМС от 9 юли 2009 г., подписан на 26 февруари 2010 г.

Споразумение за сътрудничество в областта на транспорта, подписано през юни 2011 г.

Споделете