Loading...

Кралство Саудитска Арабия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Рияд

Петър Мойсов

KSA, Riyadh 12512, Assafarat District, Dareen street 4067 building B-53

моб. тел: +966551890349

e-mail: p.moysov@mi.government.bg

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Саудитска Арабия:
Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Кралство Саудитска Арабия

II. Бизнес компас

I. ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

Дипломатически отношения между Република България и Саудитска Арабия са установени през 1995 г. През октомври 2015 г. Кралство Саудитска Арабия откри свое посолство в София.

Търговско-икономическите отношения между двете страни имат традиционно добър характер като България отдава важно значение на възможностите за тяхното развитие.

От 2007 г. се наблюдава активизиране на двустранните отношения в търговско- икономическата област, изразяващо се в реализирането на редица срещи и посещения в двете страни и нарастване на стокообмена.

СТОКООБМЕН БЪЛГАРИЯ – САУДИТСКА АРАБИЯ

в млн.щ.д.

Година Стокообмен (млн. щ.д) ръст/спад,% Износ ръст/спад% внос ръст/спад,% Салдо
2017 82.2 -5.2 49.5 -24.8 32.7 56.5 16.8
2018 77 -6.3 48.4 -2.2 28.6 -12.5 19.8
2019 109.2 41.8 77.7 60.5 31.5 10.1 46.2
2020 165.5 51.6 119 53.2 46.5 47.6 72.5
2021 313.2 89.2 233.8 96.5 79.4 70.8 154.4
I-VII 2022

149.4

-31.0

114.2

-29.0

35.2

-32.0

79.0

През първите седем месеца на 2022 г. двустранната търговия достига 149.4 млн. щ.д., което е значителен спад от близо 31% същия период на 2021 г. Българският износ за посочения период е на стойност 114.2 млн. щ.д., което е спад от 29% спрямо същия период за 2021 г. Вносът от Саудитска Арабия за посочения период е на стойност 35.2 млн. щ.д., като тук се отчита спад от 32%.

През 2021 г. двустранната търговия достига 313.2 млн. щ.д., което е значителен ръст от близо 90% спрямо 2020 г. Българският износ е на стойност 233.8 млн. щ.д., което е ръст от 96% спрямо 2021 г. Вносът от Саудитска Арабия за 2021 г. е на стойност 79.4 млн. щ.д., като тук се отчита ръст от 71%.

За 2020 г. износът от България достига 119.0 млн. щ. д., което е значителен ръст от над 53% в сравнение с предходната година. Вносът от Саудитска Арабия е на стойност 46.5 млн. щ. д., като се отбелязва ръст от 47% в сравнение с 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 165.5, като и тук статистиката отчита ръст от над 51% в сравнение с предходната година.

През 2019 г. двустранната търговия достига 109.2 млн. щ.д. като се отчита ръст от около 40% спрямо същия период на 2018 г. Българският износ е на стойност 77.7 млн. щ.д., което е ръст от над 37% спрямо същия период за 2018 г. Вносът от Саудитска Арабия за предходната година е на стойност 31.5 млн. щ.д.

През 2017 г. българският износ се формира основно от арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли и др., устройства с течни кристали, електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели, ламарини, листове и ленти от мед, пружини за легла и поставки за матраци, шоколад, и над 70 вида други продукти, а вносът от Саудитска Арабия – от отпадъци и отломки от мед, полимери на пропилена, нетъкани текстилни материали, други плочи, листа, фолио, ленти, полимери на етилена в първични форми, сладолед за консумация и др.

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени ‘Kelim’ или ‘Kilim’, ‘Schumacks’ или ‘Soumak’, ‘Karamanie’ и подобни килими, тъкани на ръка:

23.0

Отпадъци и отломки от мед

35.0

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

14.0

Необработен алуминий

15.5

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

12.4

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

14.7

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

5.1

Акрилови полимери в първични форми

12.8

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

4.0

Турбореактивни двигатели

9.2

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

24.5

Отпадъци и отломки от мед

64.2

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

10.9

Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

12.9

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

10.2

Полимери на пропилена

7.3

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

4.2

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни)

2.7

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

4.1

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

2.2

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и д.р.

4.1

Други изделия от естествена или възстановена кожа

1.3

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

15.2

Отпадъци и отломки от мед

64.0

Електрически акумулатори

13.5

Полимери на пропилена

28.2

Карбонати

6.6

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

6.9

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и д.р.

5.2

Акрилови полимери в първична форма

1.2

Електрически трансформатори

4.4

Полимери на етилена в първични форми

0.9

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

4.4

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2017 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли и др.

15.8

Отпадъци и отломки от мед

85.9

Устройства с течни кристали

8.8

Полимери на пропилена

11.6

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

7.2

Нетъкани текстилни материали

0.5

Ламарини, листове и ленти от мед

5.1

Други плочи, листа, фолио, ленти

0.4

Пружини за легла и поставки за матраци

4.8

Полимери на етилена в първични форми

0.4

Шоколад и други хранит. продукти

4.4

Сладолед за консумация

0.4

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА, ДОПРИНЕСЛИ ЗА НАСТОЯЩЕТО РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

През април 2007 г. на посещение в Риад бе официална българска делегация, водена от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин, който подписа Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия.

На 01 юли 2009 г., по покана на вицепрезидента Ангел Марин, на посещение у нас бе Н.Кр.В. принц Ал-Уалид Бин Талал Бин Абдул Азиз Ал-Сауд (член на саудитското кралско семейство), който бе приет от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за инвестиции в модернизирането и изграждането на хотели.

На 01 юли 2010 г. на посещение в България е 15-членна саудитска бизнес делегация за участие в двустранен българо-саудитски бизнес форум, организиран от ИАНМСП. Форумът е проведен в хотел „Шератон” с участието на повече от 120 български фирми. По време на пребиваването си в нашата страна саудитската делегация провежда срещи в централите на БТПП, БСК и Асоциацията на индустриалния капитал в България. По време на посещението саудитската страна направи предложение за създаване на българо-саудитски бизнес съвет.

През ноември 2010 г. към БТПП се учредява Българо-саудитски бизнес съвет (БСБС), в който участват повече от четиридесет български фирми.

В периода 19 – 23 февруари 2011 г. на официално посещение в Рияд бе делегация на МИЕТ, водена от ексминистър Трайчо Трайков (с участието на зам.-министър Марий Косев), която взе участие в Международен енергиен форум (International Energy Forum) и проведе срещи с Н.Пр. Али Ал Наими – министър на петрола и минералните ресурси, Н.Пр. Абдула Ахмед Юсеф Зейнал Али Риза – министър на търговията и индустрията, д-р Фахад Салех Ал-Султан – генерален секретар на Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати и Н.Кр.В. принц Ал-Уалид бин Талал бин Абдулазиз – ръководител на финансов фонд. По време на срещите, от саудитска страна са изразени пожелания за откриване на българско посолство в Рияд и въздушна линия между двете столици. По същото време българска бизнес делегация (10 български компании, опериращи в сферата на консултантските/правните услуги, производството на строителни материали и оборудване, софтуер и IT решенията, недвижимите имоти, търговията със зърнени храни, ВЕИ и др.), организирана от БТПП, посети Саудитска Арабия и участва в двустранен бизнес форум. Подписано бе Споразумение за сътрудничество между Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати и БТПП.

През юни 2011 г. БТПП съвместно с посолството на Саудитска Арабия и Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП, организира презентация на тема: “Саудитска Арабия – бизнес и инвестиции”. На презентацията присъства и посланикът на Саудитска Арабия в Атина, акредитиран за България.

На 27-29 септември 2011 г. на официално посещение в София, по покана на МЗХ, е саудитският министър на земеделието д-р Фахд Абдулрахман Белгунайм. Организирана е среща на саудитския министър с министър-председателя г-н Бойко Борисов. Програмата на посещението включва и провеждане на бизнес форум, организиран от Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП и посещение на предприятие на млечната промишленост, и ловно стопанство.

През април 2012 г. на официална визита в Рияд е ексминистърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, придружаван от българска бизнес делегация. Договорено е президентът на саудитската компания за инвестиции в земеделието и животновъдството „SALIC” и президент на Фонда за земеделско развитие г-н Абдула Ал Рубиян да посети България.

В периода 4-8 октомври 2012 г. на посещение в България бе саудитска бизнес делегация, водена от г-н Мосаид Ал Хокайр, председател на УС на саудитския конгломерат „Ал Хокайр Групи кандидат за почетен консул на България в С. Арабия. Проведени бяха срещи в МИЕТ, МВнР, МЗХ и БАИ;

На 26-27 ноември 2013 г. ексзам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитиров взе участие в срещата на Управителния съвет на Международния енергиен форум (IEF) в Рияд, С. Арабия и бе приет в саудитското Министерство на търговията и индустрията от зам.-министър Уалид Абдулхалед. На срещата бяха обсъдени инициативи за интензифициране на търговското и инвестиционно сътрудничество между България и Саудитска Арабия;

На 29-30 май 2014 г. в София се състоя визита на саудитска бизнес делегация, водена от г-н Абдулазиз Алнахди, съветник в Министерството на водите и електричеството на Саудитска Арабия, по покана на Българо-саудитската бизнес камара. Саудитската делегация посети изложението „ВОДА СОФИЯ 2014“ с цел запознаване с ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК и проведе срещи в БТПП и МИЕ.

В периода 28-30 ноември 2017 г. на посещение в Рияд бе официална делегация, водена от министър-председателя г-н Бойко Борисов. Проведен бе широк кръг от разговори в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, вкл. по стокообмена, инвестиционните процеси, обучението на кадри и др. Обсъждани бяха възможностите за инвестиране в инфраструктурата и аграрното дело. Проведена бе бизнес среща на ок. 20 представители на Съвета на саудитските камари с 12 български бизнесмени, вкл. ръководителите на 3 камари (БТПП, КРИБ и АИКБ), с присъствието на българските министри на транспорта и земеделието. Министерството на икономиката бе представено от г-н Александър Манолев, зам.-министър на икономиката, който проведе срещи със зам.-министрите на икономиката, на търговията и на енергетиката, и също със зам.-губернатор по привличането на инвестиции от организацията „САГИЯ“.

След завръщане на делегацията бяха предприети редица действия за изпълнение на постигнатите договорености в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество:

– Отправена покана за посещение в София на министъра на търговията и инвестициите на Саудитска Арабия, д-р Маджид Бин Абдуллах Ал Касаби,

– Посещение в София на министъра на земеделието на Саудитска Арабия, осъществено през февруари 2018г.,

– Българо-саудитски бизнес форум в София с участието на 17 бизнесмени от Саудитския съвет на търговските камари (15-16 февруари 2018 г.), организиран от БТПП.

От 4 до 6 август 2018 г. визита в Рияд осъществи зам.-министърът на земеделието, храните и горите, г-н Атанас Добрев. Съгласно програмата за посещение зам.-министърът се срещна със саудитския министър на околната среда, водите и земеделието инж. Абдулрахман Ал-Фадли, с изпълнителния директор на организацията САЛИК (Саудитска агенция за инвестиции в селското стопанство и животновъдството) Халед Ал-Абуди и със зам.-министъра на търговията и инвестициите г-н Маджид бин Абдула Ал-Бауарди.

На 8 юли 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Генералната агенция за инвестиции на Саудитска Арабия (Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA)) организираха за първи път онлайн семинар, посветен на бизнес климата в Саудитска Арабия, под надслов Saudi Arabia is open for business. Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков и г-н Петър Мойсов, СТИВ-Рияд, и г-н Ракан Алгарави от и Генералната агенция за инвестиции на Саудитска Арабия и в него участие взеха над 40 фирми.

На 29.01.2020 г. премиерът Бойко Борисов се срещна с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, който беше на посещение в София. Премиерът Борисов и Негово Височество принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд отделиха специално внимание на доброто енергийно сътрудничество между двете страни. Министър-председателят Борисов изрази задоволство от участието на Обединение „Консорциум Аркад“ по строителните дейности за разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската граница до българо-сръбската граница. По време на срещата премиерът посочи, че свидетелство за категоричната воля за издигане равнището на връзките между двете държави, е вече функциониращото посолство на България в Рияд, чиято работа дава положителни резултати и създава допълнителни условия за значително улесняване на двустранния диалог и търговско-икономическото сътрудничество.

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова бе на работно посещение в Кралство Саудитска Арабия в периода 26-29 януари 2021 г. По време на посещението си в столицата Рияд вицепремиерът Николова разговаря с Н. Пр. Ахмед Бин Акил Ал-Хатиб, министър на туризма на Кралство Саудитска Арабия, председател на борда на директорите на Саудитската агенция по туризъм и председател на борда на директорите на Фонда за развитие на туризма, с когото обсъдиха двустранните отношения в областта на туризма. В Рияд вицепремиерът Николова проведе срещи и с управителя на Публичния инвестиционен фонд Н. Пр. Яасир Ал-Румаян, с Джери Инзерило, главен изпълнителен директор на Агенцията за развитие на историческия обект Дирия. По време на срещата си с Абдулхад Алмансури, президент на GACA – Генерален орган на гражданската авиация на Саудитска Арабия беше съобщено, че е финализирана работата по споразумението за въздухоплаване между България и Саудитска Арабия и в най-скоро време министрите на транспорта на двете страни предстои да го подпишат.

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в края на 2021 г. общият размер (с натрупване) на инвестициите от Кралство Саудитска Арабия в Република България е 34 млн. евро.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

  • 2016, 05 октомври, подписан в София Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия. От българска страна документът е подписан от министъра на туризма Николина Ангелкова, от саудитска – от президента и председател на Борда на директорите на Комисията по туризъм и национално наследство на Саудитска Арабия Н.В. принц Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд

  • 2007, 14 април, подписано в Рияд Генерално споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, утвърдено с РМС № 516/31.07.2007г. Обнародвано в бр. 53/11.07.2009г. на ДВ. В сила от 11 юни 2009г. От българска страна документът е

Споделете