Loading...

Кралство Саудитска Арабия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Рияд

Петър Мойсов

KSA, Riyadh 12512, Assafarat District, Dareen street 4067 building B-53

моб. тел: +966551890349

e-mail: p.moysov@mi.government.bg

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Саудитска Арабия:
Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Кралство Саудитска Арабия

II. Бизнес компас

ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

Дипломатически отношения между Република България и Саудитска Арабия са установени през 1995 г. През октомври 2015 г. Кралство Саудитска Арабия откри свое посолство в София.

Търговско-икономическите отношения между двете страни имат традиционно добър характер като България отдава важно значение на възможностите за тяхното развитие.

От 2007 г. се наблюдава активизиране на двустранните отношения в търговско- икономическата област, изразяващо се в реализирането на редица срещи и посещения в двете страни и нарастване на стокообмена.

СТОКООБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ – САУДИТСКА АРАБИЯ (в млн.щ.д.)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

82.2

-5.2

49.5

-24.8

32.7

56.5

16.8

2018

77

-6.3

48.4

-2.2

28.6

-12.5

19.8

2019

109.2

41.8

77.7

60.5

31.5

10.1

46.2

2020

165.5

51.6

119

53.2

46.5

47.6

72.5

2021

313.2

89.2

233.8

96.5

79.4

70.8

154.4

2022

245.6

-21,6

173.8

-25.7

71.8

9.6

102

През 2022 г. двустранната търговия достига 245.6 млн. щ.д., което е спад от близо 21.6 % същия период на 2021 г. Българският износ за посочения период е на стойност 173.8 млн. щ.д., което е спад от 25.7 % спрямо същия период за 2021 г. Вносът от Саудитска Арабия за посочения период е на стойност 71.8 млн. щ.д., като тук се отчита спад от 9.6 %.

През 2021 г. двустранната търговия достига 313.2 млн. щ.д., което е значителен ръст от близо 90% спрямо 2020 г. Българският износ е на стойност 233.8 млн. щ.д., което е ръст от 96% спрямо 2021 г. Вносът от Саудитска Арабия за 2021 г. е на стойност 79.4 млн. щ.д., като тук се отчита ръст от 71%.

За 2020 г. износът от България достига 119.0 млн. щ. д., което е значителен ръст от над 53% в сравнение с предходната година. Вносът от Саудитска Арабия е на стойност 46.5 млн. щ. д., като се отбелязва ръст от 47% в сравнение с 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 165.5, като и тук статистиката отчита ръст от над 51% в сравнение с предходната година.

През 2019 г. двустранната търговия достига 109.2 млн. щ.д. като се отчита ръст от около 40% спрямо същия период на 2018 г. Българският износ е на стойност 77.7 млн. щ.д., което е ръст от над 37% спрямо същия период за 2018 г. Вносът от Саудитска Арабия за предходната година е на стойност 31.5 млн. щ.д.

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2022 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали

15.5

Aмоняк, безводен или във воден разтвор

39.5

Карбонати

17

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

22.8

Плочи от дървесни частици

9.6

Полимери на пропилена

12.6

Електрически акумулатори

8.3

Акрилови полимери в първични форми

7

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили.

8.2

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

2.8

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

8

Други двигатели

1.8

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали

23.0

Отпадъци и отломки от мед

35.0

Карбонати

14.0

Необработен алуминий

15.5

Нефтени масла

12.4

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

14.7

Електрически акумулатори

5.1

Акрилови полимери в първични форми

12.8

Слънчогледово, шафраново и памучно масло и техните фракции

4.0

Турбореактивни двигатели

9.2

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

24.5

Отпадъци и отломки от мед

64.2

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

10.9

Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

12.9

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

10.2

Полимери на пропилена

7.3

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

4.2

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни)

2.7

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

4.1

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

2.2

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и д.р.

4.1

Други изделия от естествена или възстановена кожа

1.3

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

15.2

Отпадъци и отломки от мед

66.9

Електрически акумулатори

13.5

Полимери на пропилена

18.7

Карбонати

6.6

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

6.9

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и д.р.

5.2

Акрилови полимери в първична форма

1.2

Електрически трансформатори

4.4

Полимери на етилена в първични форми

0.9

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

4.4

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2018 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ламарини, листове и ленти от мед

14.6

Отпадъци и отломки от мед

68.0

Арматурни артикули за тръбопроводи

8.0

Полимери на пропилена

22.5

Медикаменти

7.4

Акрилови полимери в първична форма

2.5

Части за апарати NN

3.7

Други багрилни вещества

1.6

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др.

3.5

Електрически апарати за жична телефония

3.2

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2017 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Арматурни артикули за тръбопроводи

15.8

Отпадъци и отломки от мед

85.9

Устройства с течни кристали

8.8

Полимери на пропилена

11.6

Ел. трансформатори

7.2

Нетъкани текстилни материали

0.5

Медна ламарина

5.1

Пружини за легла

4.8

Шоколад и други продукти, съдържащи какао

4.4

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2016 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Устройства с течни кристали

22.9

Отпадъци и отломки от мед

63.4

Нефтени масла

12.5

Медни руди и техните концентрати

25.7

Ел. трансформатори

7.7

Полимери на пропилена

6.6

Медна ламарина

6.1

Арматурни артикули за тръбопроводи

5.8

Пружини за легла

4.5

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2015 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

32.3

Медни руди и техните концентрати

69.3

Нефтени масла

19.5

Медна скрап

19.2

Пластмасови изделия

6.2

Полимери на етилена

3.1

Медна ламарина

3.8

Ел. трансформатори

3.6

Арматурни артикули за тръбопроводи

3.6

Водещи позиции в стокообмена със Саудитска Арабия за 2014 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Саудитска Арабия

% от общия внос

Ечемик

41.2

Медни руди и техните концентрати

65.2

Медна ламарина

8.4

Полимери на пропилена

17.9

Арматурни артикули

7.3

Медна скрап

7.7

Електрически трансформатори

6.5

Полимери на етилена

5.5

Продукти на база житни растения

3.2

Нетъкани текстилни материали

0.8

Химична дървесна маса

2.5

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, позицията в края на периода (общата сума на нетни чуждестранни инвестиции от Кралство Саудитска Арабия в Република България за периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г.) е 32.5 млн. евро.

Съгласно данните на централната банка за трансакциите през 2022 г., потокът на нетни чуждестранни инвестиции от Саудитска Арабия в България е отрицателен в размер на -6.4 млн. евро.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА, ДОПРИНЕСЛИ ЗА НАСТОЯЩЕТО РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

През април 2007 г. на посещение в Риад бе официална българска делегация, водена от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин, който подписа Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия.

На 01 юли 2009 г., по покана на вицепрезидента Ангел Марин, на посещение у нас бе Н.Кр.В. принц Ал-Уалид Бин Талал Бин Абдул Азиз Ал-Сауд (член на саудитското кралско семейство), който бе приет от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за инвестиции в модернизирането и изграждането на хотели.

На 01 юли 2010 г. на посещение в България е 15-членна саудитска бизнес делегация за участие в двустранен българо-саудитски бизнес форум, организиран от ИАНМСП. Форумът е проведен в хотел „Шератон” с участието на повече от 120 български фирми. По време на пребиваването си в нашата страна саудитската делегация провежда срещи в централите на БТПП, БСК и Асоциацията на индустриалния капитал в България. По време на посещението саудитската страна направи предложение за създаване на българо-саудитски бизнес съвет.

През ноември 2010 г. към БТПП се учредява Българо-саудитски бизнес съвет (БСБС), в който участват повече от четиридесет български фирми.

В периода 19 – 23 февруари 2011 г. на официално посещение в Рияд бе делегация на МИЕТ, водена от ексминистър Трайчо Трайков (с участието на зам.-министър Марий Косев), която взе участие в Международен енергиен форум (International Energy Forum) и проведе срещи с Н.Пр. Али Ал Наими – министър на петрола и минералните ресурси, Н.Пр. Абдула Ахмед Юсеф Зейнал Али Риза – министър на търговията и индустрията, д-р Фахад Салех Ал-Султан – генерален секретар на Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати и Н.Кр.В. принц Ал-Уалид бин Талал бин Абдулазиз – ръководител на финансов фонд. По време на срещите, от саудитска страна са изразени пожелания за откриване на българско посолство в Рияд и въздушна линия между двете столици. По същото време българска бизнес делегация (10 български компании, опериращи в сферата на консултантските/правните услуги, производството на строителни материали и оборудване, софтуер и IT решенията, недвижимите имоти, търговията със зърнени храни, ВЕИ и др.), организирана от БТПП, посети Саудитска Арабия и участва в двустранен бизнес форум. Подписано бе Споразумение за сътрудничество между Съвета на саудитските (търговско-индустриални) палати и БТПП.

През юни 2011 г. БТПП съвместно с посолството на Саудитска Арабия и Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП, организира презентация на тема: “Саудитска Арабия – бизнес и инвестиции”. На презентацията присъства и посланикът на Саудитска Арабия в Атина, акредитиран за България.

На 27-29 септември 2011 г. на официално посещение в София, по покана на МЗХ, е саудитският министър на земеделието д-р Фахд Абдулрахман Белгунайм. Организирана е среща на саудитския министър с министър-председателя г-н Бойко Борисов. Програмата на посещението включва и провеждане на бизнес форум, организиран от Българо-саудитския бизнес съвет към БТПП и посещение на предприятие на млечната промишленост, и ловно стопанство.

През април 2012 г. на официална визита в Рияд е ексминистърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, придружаван от българска бизнес делегация. Договорено е президентът на саудитската компания за инвестиции в земеделието и животновъдството „SALIC” и президент на Фонда за земеделско развитие г-н Абдула Ал Рубиян да посети България.

В периода 4-8 октомври 2012 г. на посещение в България бе саудитска бизнес делегация, водена от г-н Мосаид Ал Хокайр, председател на УС на саудитския конгломерат „Ал Хокайр Групи кандидат за почетен консул на България в С. Арабия. Проведени бяха срещи в МИЕТ, МВнР, МЗХ и БАИ;

На 26-27 ноември 2013 г. ексзам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитиров взе участие в срещата на Управителния съвет на Международния енергиен форум (IEF) в Рияд, С. Арабия и бе приет в саудитското Министерство на търговията и индустрията от зам.-министър Уалид Абдулхалед. На срещата бяха обсъдени инициативи за интензифициране на търговското и инвестиционно сътрудничество между България и Саудитска Арабия;

На 29-30 май 2014 г. в София се състоя визита на саудитска бизнес делегация, водена от г-н Абдулазиз Алнахди, съветник в Министерството на водите и електричеството на Саудитска Арабия, по покана на Българо-саудитската бизнес камара. Саудитската делегация посети изложението „ВОДА СОФИЯ 2014“ с цел запознаване с ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК и проведе срещи в БТПП и МИЕ.

В периода 28-30 ноември 2017 г. на посещение в Рияд бе официална делегация, водена от министър-председателя г-н Бойко Борисов. Проведен бе широк кръг от разговори в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, вкл. по стокообмена, инвестиционните процеси, обучението на кадри и др. Обсъждани бяха възможностите за инвестиране в инфраструктурата и аграрното дело. Проведена бе бизнес среща на ок. 20 представители на Съвета на саудитските камари с 12 български бизнесмени, вкл. ръководителите на 3 камари (БТПП, КРИБ и АИКБ), с присъствието на българските министри на транспорта и земеделието. Министерството на икономиката бе представено от г-н Александър Манолев, зам.-министър на икономиката, който проведе срещи със зам.-министрите на икономиката, на търговията и на енергетиката, и също със зам.-губернатор по привличането на инвестиции от организацията „САГИЯ“.

След завръщане на делегацията бяха предприети редица действия за изпълнение на постигнатите договорености в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество:

– Отправена покана за посещение в София на министъра на търговията и инвестициите на Саудитска Арабия, д-р Маджид Бин Абдуллах Ал Касаби,

– Посещение в София на министъра на земеделието на Саудитска Арабия, осъществено през февруари 2018г.,

– Българо-саудитски бизнес форум в София с участието на 17 бизнесмени от Саудитския съвет на търговските камари (15-16 февруари 2018 г.), организиран от БТПП.

От 4 до 6 август 2018 г. визита в Рияд осъществи зам.-министърът на земеделието, храните и горите, г-н Атанас Добрев. Съгласно програмата за посещение зам.-министърът се срещна със саудитския министър на околната среда, водите и земеделието инж. Абдулрахман Ал-Фадли, с изпълнителния директор на организацията САЛИК (Саудитска агенция за инвестиции в селското стопанство и животновъдството) Халед Ал-Абуди и със зам.-министъра на търговията и инвестициите г-н Маджид бин Абдула Ал-Бауарди.

На 8 юли 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Генералната агенция за инвестиции на Саудитска Арабия (Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA)) организираха за първи път онлайн семинар, посветен на бизнес климата в Саудитска Арабия, под надслов Saudi Arabia is open for business. Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков и г-н Петър Мойсов, СТИВ-Рияд, и г-н Ракан Алгарави от и Генералната агенция за инвестиции на Саудитска Арабия и в него участие взеха над 40 фирми.

На 29.01.2020 г. премиерът Бойко Борисов се срещна с министъра на външните работи на Кралство Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, който беше на посещение в София. Премиерът Борисов и Негово Височество принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд отделиха специално внимание на доброто енергийно сътрудничество между двете страни. Министър-председателят Борисов изрази задоволство от участието на Обединение „Консорциум Аркад“ по строителните дейности за разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската граница до българо-сръбската граница. По време на срещата премиерът посочи, че свидетелство за категоричната воля за издигане равнището на връзките между двете държави, е вече функциониращото посолство на България в Рияд, чиято работа дава положителни резултати и създава допълнителни условия за значително улесняване на двустранния диалог и търговско-икономическото сътрудничество.

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова бе на работно посещение в Кралство Саудитска Арабия в периода 26-29 януари 2021 г. По време на посещението си в столицата Рияд вицепремиерът Николова разговаря с Н. Пр. Ахмед Бин Акил Ал-Хатиб, министър на туризма на Кралство Саудитска Арабия, председател на борда на директорите на Саудитската агенция по туризъм и председател на борда на директорите на Фонда за развитие на туризма, с когото обсъдиха двустранните отношения в областта на туризма. В Рияд вицепремиерът Николова проведе срещи и с управителя на Публичния инвестиционен фонд Н. Пр. Яасир Ал-Румаян, с Джери Инзерило, главен изпълнителен директор на Агенцията за развитие на историческия обект Дирия. По време на срещата си с Абдулхад Алмансури, президент на GACA – Генерален орган на гражданската авиация на Саудитска Арабия беше съобщено, че е финализирана работата по споразумението за въздухоплаване между България и Саудитска Арабия и в най-скоро време министрите на транспорта на двете страни предстои да го подпишат.

През 2022 г. посещение в България осъществиха двама саудитски министри, а именно Н.Пр. г-н Фейсал бин Фадел Алибрахим, министър на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия (1 април 2022 г.), както и Н.В. принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд, министър на външните работи на Саудитска Арабия (26 май 2022 г.). Основната цел на двете посещения бе лобиране за кандидатура на Кралството за домакинството на Рияд на престижното световно изложение Експо 2030. По време на визитата си в София, по молба на саудитската страна, министърът на икономиката и планирането г-н Ал-Ибрахим бе приет от министър-председателя, от заместник министър-председателя по икономиката и индустрията, от министъра на външните работи и от министъра на иновациите и растежа. В периода 25-26 май т.г. официално посещение в РБ осъществи Н.В. принц Фейсал Ал Сауд, министър на външните работи на КСА. По време на посещението си той осъществи срещи на високо равнище, с президента, с министър-председателя и министъра на външните работи на РБ.

Посещение в гр. Рияд, Саудитска Арабия, на министъра на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов, 24-27 октомври 2022 г., за участие в Future Investment Initiative. Визитата предостави отлична възможност за развитие и активизиране на контактите между двете страни. На проведените срещи на министър Стоянов с представители на правителството на КСА и водещи бизнес организации бяха обсъдени важни теми от взаимен интерес, което ще даде възможност за активизиране на двустранните търговско-икономически връзки, разширяване на българския износ за КСА и привличане на саудитски инвестиции в България.

Посещението на заместник министър председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията г-н Христо Алексиев и министъра на иновациите и растежа г-н Александър Пулев в гр. Рияд, КСА, 27-29 октомври 2022 г. По време на визитата бе подписана Въздухоплавателната спогодба между КСА и Република Българи, която ще доведе до задълбочаване на сътрудничеството в областта на авиацията и ще даде тласък за развитието на нови проекти и съвместни инициативи между две страни.

Посещението на министъра на туризма, д-р Илин Димитров в КСА (27 ноември – 1 декември 2022 г). Посещението бе свързано с провеждането на годишното издание на Световния форум за пътуване и туризъм в Рияд.

Посещение в гр. Рияд, КСА, на министъра на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов и министъра на иновациите и растежа г-н Александър Пулев, 10-12 януари 2023 г., за участие в Международната конференция по минно дело.

Двустранна среща между г-н Росен Христов, министър на енергетиката, и Н. Кв. принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд, министър на енергетиката на КСА, проведена гр. Рияд, КСА, 25-27 януари 2023 г.

Посещение на г-жа Весела Лечева, министър на младежта и спорта, в гр. Рияд, КСА, 19-22 януари 2023 г, за участие в Световния форум на министрите за спортни ценности, етика и почтеност.

Визита на Н. Пр. Фейсал Ал-Ибрахим, министър на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия и ръководена от него делегация, 28 февруари – 2 март 2023 г., гр. София, България. В рамките на визитата бяха проведени работни срещи на саудитската делегация с г-н Никола Стоянов, министър на икономиката, и с г-н Христо Алексиев, заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, и г-н Александър Пулев, министър на иновациите и растежа. Министър Стоянов и министър Ал-Ибрахим подписаха Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия за създаване на Смесен комитет за прилагане на Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия. Министър Никола Стоянов връчи на Н. Пр. Фейсал Ал-Ибрахим копие от протоколното Решение на Министерския съвет за подкрепа на кандидатурата на гр. Рияд за домакин на световното изложение ЕКСПО 2030.

Споделете