Loading...

Кувейт

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул. „Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Държавата Кувейт

Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645

k.yashev@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кувейт

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I.Икономическите отношения между България и Държавата Кувейт

  1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен, в млн. щ.д.

Ръст %

Износ, в млн. щ.д.

Ръст %

Внос, в млн. щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.д.

2017

9.9

7.3

2.6

4.7

2018

8.1

-18.2

7.9

8.2

0.2

-92.3

7.7

2019

15.3

88.9

11.6

46.9

3.7

1750

7.9

2020

12.6

-17.6

10.6

-8.6

2.0

-46

8.6

2021

12.7

0.8

9.9

-6.6

2.8

40

7.1

2022

14.7

15.8

11.3

14.1

3.4

21.4

7.9

2023

12.2

-17

10.6

-6.2

1.6

-52.9

9

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Кувейт за 2022 и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за Кувейт през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

1 395,4

13,2

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

1 109,1

10,5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

1 098,4

10,4

9403

Други мебели и техните части

765,0

7,2

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

451,6

4,3

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

425,8

4,0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

420,2

4,0

0406

Сирена и извара:

409,3

3,9

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

318,2

3,0

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността

274,6

2,6

Водещи стоки във вноса на България от Кувейт през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

3901

Полимери на етилена в първични форми

959,1

60,3

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

472,5

29,7

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

34,9

2,2

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

33,2

2,1

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

13,6

0,9

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

10,3

0,6

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

7,5

0,5

9027

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването

6,8

0,4

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

5,9

0,4

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

5,8

0,4

Водещи стоки в износа на България за Кувейт през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

2 179,3

19,2

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

1 960,1

17,3

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

852,1

7,5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

601,3

5,3

9403

Други мебели и техните части

545,2

4,8

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

338,0

3,0

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

327,6

2,9

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

327,5

2,9

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

299,1

2,6

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

283,1

2,5

Водещи стоки във вноса на България от Кувейт през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

1 683,0

50,2

3901

Полимери на етилена в първични форми:

1 356,5

40,4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

197,0

5,9

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

21,9

0,7

3918

Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на рула или под формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, определени в Забележка 9 на настоящата глава

9,6

0,3

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

8,5

0,3

8483

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори

8,3

0,2

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

8,1

0,2

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачалки

5,8

0,2

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

5,5

0,2

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ нетните чуждестранни инвестиции от Кувейт в България за 2023 г. възлизат на 9.4 млн. евро.

  1. Други

Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество

На 24 март 2010 г. в Кувейт е подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за икономическо и техническо сътрудничество. Споразумението предвижда създаване на Смесена комисия.

В съответствие с РМС № 477/21.08.2017 г. за председател на българската част на междуправителствената българо-кувейтска Смесена комисия е определен министърът на икономиката.

Последната пета сесия е проведена през май 2006 г. в гр. София, като кувейтската делегация е ръководена от д-р Юсеф ал-Залзала, министър на търговията и промишлеността.

  1. Договорно-правна база
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за икономическо и техническо сътрудничество;
  • Споразумение за изменение на Договор между Република България и Държавата Кувейт за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
  • Споразумение за сътрудничество между БТПП и Кувейтската търговско-промишлена палата;
  • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото.

Свързани документи

Споделете