Loading...

Латвия

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Латвия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Латвия

  1. Стокообмен (млн. евро)

  Година

  Стокообмен

  Промяна в %

  Износ

  Промяна в %

  Внос

  Промяна в %

  Салдо

  2015

  54.415

  42.9

  25.559

  -5.9

  28.856

  133.5

  -3.297

  2016

  62.749

  15.3

  27.356

  7.0

  35.393

  22.7

  -8.037

  2017

  65.554

  4.5

  29.707

  8.6

  35.846

  1.4

  -6.139

  2018

  71.792

  9.5

  37.610

  26.6

  34.182

  -4.6

  3.428

  2019

  61.658

  -14.1

  30.153

  -19.8

  31.504

  -7.8

  -1.350

  2020

  69.693

  13.0

  42.816

  42.0

  26.875

  -14.7

  15.940

  2021

  70.323

  0.9

  38.614

  -9.8

  31.709

  18.0

  6.905

  2022

  99.464

  41.4

  45.944

  19.0

  53.620

  68.8

  -7.576

  01-06 2022

  55.227

  20.073

  35.153

  -15.080

  01-06 2023

  49.852

  -9.7

  29.639

  47.7

  20.213

  -42.5

  9.426

  Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  За периода януари-юни 2023г. износът възлиза на 29.639 млн. евро /ръст с 47.7%, дял 0.1%/. Вносът е 20.213 млн. евро /спад с 42.5%, дял с 0.1%/. Стокообменът възлиза на 49.852 млн. евро /спад с 9.7%, дял 0.1%/. Салдото е положително и е в размер на 9.426 млн. евро.

  1. Водещи стоки

  Водещи стоки в износа през 2022 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  Общ износ през: 2022 г.

  47 804 226.40

  100.00

  в т.ч. Латвия

  51 345.14

  0.11

  8517

  Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

  7 853.26

  15.30

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

  6 019.17

  11.72

  7208

  Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

  2 195.84

  4.28

  9405

  Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

  1 794.92

  3.50

  2710

  Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

  1 670.42

  3.25

  8309

  Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали:

  1 645.27

  3.20

  8418

  Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

  1 549.15

  3.02

  8504

  Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

  1 178.27

  2.29

  2208

  Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

  1 145.07

  2.23

  1206

  Семена от слънчоглед, дори натрошени

  1 003.40

  1.95

  Водещи стоки във вноса през 2022 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  Общ внос през: 2022 г.

  55 263 021.15

  100.00

  в т.ч. Латвия

  56 762.30

  0.10

  3826

  [Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

  8 888.36

  15.66

  7019

  Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани):

  6 064.66

  10.68

  2814

  Амоняк, безводен или във воден разтвор:

  5 228.32

  9.21

  2208

  Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

  3 499.02

  6.16

  3102

  Минерални или химични азотни торове:

  2 744.46

  4.84

  8708

  Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

  1 970.80

  3.47

  8517

  Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

  1 701.81

  3.00

  8705

  Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки,

  1 315.22

  2.32

  8471

  Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

  1 226.55

  2.16

  9403

  Други мебели и техните части:

  1 066.67

  1.88

  1. Инвестиции

  По данни на БНБ сумарните инвестиции от Латвия в България към края на м. юни 2023г. са в размер на 169.9 млн.евро.

  По данни на БНБ до края на 2022г. сумарната стойност на инвестициите от Латвия в България възлиза на 167.8 млн.евро.

  Основно инвестициите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите.

  1. Туризъм

  За периода януари-юни 2023г. латвийските туристи посетили България са 7 117, отбелязва се ръст в размер на 36.1% спрямо същия период на 2022г., когато броят на посещенията възлиза на 5 228.

  По информация на МТ данните от ГКПП – брой посещения на пренощували и еднодневни / без нощувка/ чуждестранни туристи /без транзит/ – НСИ (в данните не са включени украински граждани в периода февруари 2022г. – юни 2023 г.)

  1. Договорно-правна база
  2. Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите /София, 4 декември 2003 г./;
  3. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /София, 4 декември 2003 г./;
  4. Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия

Споделете