Loading...

Либия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Либия
Мехмед Мюхтар
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между България и Либия

Дипломатическите отношения между Либия и България са установени на 30 юни 1963 г. В Триполи е открито българско посолство през 1966 г.

В близкото минало Либия заема важно място във външнотърговския стокообмен на България, от една страна като доставчик на петрол и от друга – като пазар за наши стоки и инженерингови услуги.

1. Стокообмен

(в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

74.06

-24.8

66.65

-29.3

7.41

80.7

59.24

2018

68.3

-7.8

65.2

-2.2

3.1

-58.2

62.1

2019

72.706

6.5

72.7

11.5

0.006

-99.8

72.694

2020

161.6

122.3

134.9

85.6

26.7

444900.0

108.2

2021

198.4

22.8

137.8

2.1

60.6

127.0

77.2

2022

212.25

7.0

194

40.8

18.25

-69.9

175.75

I-III 2022

27.15

26.45

0.70

25.75

I-III 2023

7.48

-72.45

7.36

-72.17

0.12

-82.86

7.24

През първите три месеци на 2023 г. двустранната търговия достига 7.48 млн. щ.д., което бележи значителен спад от 72 % спрямо същия период на 2022 г. Българският износ за посочения период е на стойност 7.36 млн. щ.д., което е спад от почти 73 % спрямо същия период на 2022 г. Вносът от Либия за посочения период е на стойност 0.12 млн. щ.д., като тук също се отчита спад от почти 83 %.

За цялата 2022 г. двустранната търговия достига 112.25 млн. щ.д., което е ръст от 7% спрямо 2021 г. Българският износ за посочения период е на стойност 194 млн. щ.д., което е ръст от 40.8 % % спрямо 2021 г. Вносът от Либия за посочения период е на стойност 18,25 млн. щ.д., като тук също се отчита значителен ръст от почти 70 %. Спрямо 2021 г.

За периода на 2020 г. спрямо 2019 г. наблюдаваме ръст в стокообмена между двете страни от 118%, което се равнява на 158.3 млн. щ. д., като се отчита и ръста при българския износ (131.6 млн. щ. д. – около 81% ръст), както и значителен ръст при вноса от Либия – 26.7 млн. щ.д. Износът ни се гормира главно от пшеница и смес от пшеница и ръж; ечемик и хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти.

В сравнение с 2018 г. през 2019 г. се отчита лек ръст в стокообмена между двете страни (72.7 млн. щ. д.), както и в българския износ (72.7 млн. щ. д.). Либийският внос достига голям спад, който възлиза на 0.006 млн. щ.д.

Водещи позиции в износа с Либия за периода януари- октомври 2022 г.

Износ от България

% от общия износ

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

68.7

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

8.2

Царевица:

8

Пшеница и смес от пшеница и ръж

4.8

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

3.3

Водещи позиции в износа с Либия за периода януари- октомври 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

51.9

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

13.7

Ечемик

11.6

Водещи позиции в износа с Либия за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

33.9

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

31.6

Ечемик

14.7

Водещи позиции в износа с Либия за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

53.8

Ечемик

15.5

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

5.5

Водещи позиции в стокообмена с Либия за 2018 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Либия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

53.0

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо, нитро и нитрозопроизводни

78.2

Ечемик

26.2

Отпадъци и отломки от мед

21.7

Царевица

3.5

Пътнически автомобили и др.

0.1

Водещи позиции в стокообмена с Либия за 2017 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Либия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

69.9

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо, нитро и нитрозопроизводни

91.1

Царевица

9.5

Отпадъци и отломки от мед

7.9

Ечемик

7.3

Пътнически автомобили и др.

3. Инвестиции

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Либия

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

4. Посещения и срещи

 • ХХI сесия на Смесената комисия се състоя в София през ноември 1999 г.
 • Поредна среща на финансовата подкомисия през октомври 2002 г., в Триполи.
 • България взе участие в организирания ежегодно панаир в Триполи през м. март 1996 г. , през април 2002 г. и през април 2003 г.
 • Официално посещение в Триполи (17-018 август 2002 г.) на заместник министър-председателя и министър на икономиката г-н Николай Василев, по време на което е подписан съвместен протокол.
 • Посещение в Триполи (30.11.-02.12.2003 г.) на Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството (съпредседател на СКИПТТС), по време на което е подписан Договор за стратегическо партньорство между “Техноекспортстрой” и либийската Национална инженерингова компания “НЕСКО”.
 • Работно посещение в Триполи (23-24 април 2005 г.) на министъра на икономиката г-н Милко Ковачев. Постигната е договореност за провеждане на експертна среща в София през май 2005 г. и на ХХII сесия на СКИПТТС в Триполи през втората половина на 2005 г., и е поет ангажимент за възстановяване на Службата за търговско-икономически връзки към българското посолство в Триполи.
 • На 28.04.2005 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството предлага на либийската страна да организира между 25 и 27 май 2005 г. в София експертна подготвителна среща за ХХII сесия на Смесената комисия. Поради липса на отговор от Триполи до 19.05.2005 г., срещата е отложена.
 • Либийската страна отказва провеждането на експертната среща и в периода 28-30 септември 2005 г.
 • Прието е либийско предложение за експертна среща в София в периода 07-10 ноември 2005 г. с насрещно наше предложение ХХII Сесия на СКИПТТС да се проведе в Триполи най-рано 30 дни след приключване на експертната среща.
 • Въпреки уверенията на либийския посланик в София за провеждане на срещата в посочения срок, до 10 ноември 2005 г. либийската страна не изпрати никакво съобщение за формат на експертната група, дати на пристигане и т. н., с което инициативата бе провалена, без от либийска страна да постъпи каквото и да било обяснение.
 • На 19 юни 2006 г. либийската страна анулира и нова експертна среща, организирана по нейно предложение в София за 21 и 22 юни 2006 г.
 • През октомври, ноември и декември 2006 г. либийската страна неколкократно заявява готовност за провеждане на експертната среща в София, след което по различни причини променя предлаганата дата или анулира пристигането на експертната група.
 • В края на м. април 2010 г. либийската страна прави предложение българската страна да определи дати за свикване на 22-та сесия на СКИПТТС.

Споделете