Loading...

Лихтенщайн

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Лихтенщайн
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между България и Лихтенщайн

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Лихтенщайн

1. Стокообмен (в млн. евро)

Княжеството е страна-членка на Европейската асоциация за свободна търговия от 1991 г., а от 1995 г. и на Европейското икономическо пространство, както и на Световната търговска организация. Страната е в Митнически съюз със съседна Швейцария от 1923 г.

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2011

4.7

-26.6

4.50

40.6

0.20

-93.8

4.20

2012

4.2

-10.6

4.00

-11.1

0.20

0.0

3.80

2013

5.5

30.5

5.40

35.0

0.08

-60.0

5.30

2014

0.8

-750

0.60

-88.5

0.20

125.0

0.40

2015

0.2

-75.0

0.04

-93.5

0.18

-1.1

– 0.14

2016

0.2

0.0

0.03

-20.0

0.18

0.5

-135.5

2017

0.4

100.0

0.25

810.0

0.16

-16.0

0.09

2018

0.140

-285.7

0.09

-287.0

0.05

-324.0

0.04

2019

0.288

0.223

0.06

0.15

2020

0.713

147.4

0.280

25.6

0.432

267.1

-0.152

1-6 2020

0.29

0.14

0.15

-0.01

1-6 2021

0.55

88.0

0.25

80.9

0.30

94.5

-0.05

По данни на МИ

През първите шест месеца на 2021 г. износът е 250 хил. евро с ръст от 80.9%. Вносът е 300 хил. евро и ръст от 94.5 %. Стокообменът възлиза на 550хил. евро, има нарастване с 88%. Салдото е отрицателно с 50 хил. евро.

През 2020 г. износът възлиза на 280 хил. евро, като отбелязва увеличение от близо 25.6% в сравнение с 2019 г. Вносът е 432 хил. евро, отбелязва увеличение от 267.1%. Стокообменът възлиза на 713 хил. евро, а салдото е отрицателно със 152 хил. евро.

2. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2020 г.

Водещи стоки по износа в хил. евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662.2

100.0

в т. ч. Лихтенщайн

280.5

0.00

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне

48.6

17.3

8487

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

47.8

17.0

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение

35.1

12.5

0710

Зеленчуци, дори термично обработени чрез пропарване или кипване във вода, замразени

30.0

10.7

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи)

20.5

7.3

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

19.5

6.9

6206

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета

19.2

6.9

8474

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали

14.6

5.2

6809

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс

9.7

3.5

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони, за мъже или момчета

8.7

3.1

По данни на МИ

Водещи стоки по вноса в хил. евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.0

в т. ч. Лихтенщайн

432.8

0.00

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

399.0

92.2

4415

Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс-палети и други товароносители, от дърво; дървени подпори за палети

11.8

2.7

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

5.3

1.2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни

2.2

0.5

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци

2.1

0.5

7326

Други изделия от желязо или стомана

2.1

0.5

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори

2.0

0.5

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1.6

0.4

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени

1.3

0.3

9950

Служебен код (SL) – снабдяване на кораби и самолети

1.1

0.3

По данни на МИ

3. Инвестиции

През първите три месеца на 2021 г. потока на ПЧИ е положителен и възлиза на 0.9 млн. евро, като през второто тримесечие размера им е отрицателен и се равнява на 0.3 млн.евро.

Към края на 2020 г. размера на преките чуждестранни инвестиции на Лихтенщайн в България възлизат на 284.8 млн. евро по данни на БНБ. През първите три месеца на 2021г. техния размер достига 280.2 млн.евро., като през второ тримесечие на 2021г. съответно са 282.7 млн.евро.

Поток на преките инвестиции на Лихтенщайн в България (в млн.лв.) по години:

Година

Млн.евро

2005

6.6

2006

22.5

2007

45.6

2008

9.2

2009

-7.1

2010

-31.4

2011

-5.6

2012

12.3

2013

11.8

2014

-38.6

2015

30.1

2016

33.2

2017

-10.3

2018

46.1

2019

23.1

2020

-4.5

4. Туризъм

Като цяло контактите между България и Лихтенщайн в сферата на туризма са ограничени. Броят на туристите от Лихтенщайн не превишава няколко десетки души годишно.

По данни на МТ

5. Договорно-правна рамка

На 19.11.1993 г. МС на Република България приема Решение за установяване на дипломатически отношения с Княжество Лихтенщайн и за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на България в Конфедерация Швейцария за извънреден и пълномощен посланик в Княжеството.

Службата за външни отношения на Княжество Лихтенщайн приема, че дипломатическите отношения с България са установени през 1937 г. при издигането на равнището на швейцарското генерално консулство в легация и назначаването на швейцарски пълномощен министър, тъй като съгласно споразумение между Швейцария и Лихтенщайн от 1919 г., в страните, в които Княжеството няма собствени дипломатически мисии, интересите му се представляват от Посолството на Швейцария.

Няма регистрирани договори между двете държави. България и Лихтенщайн са страни по множество международни договори и конвенции. В някои споразумения, сключени между България и Швейцария, е изрично записано, че важат и за Лихтенщайн.

На 30 октомври 2014 г. МС на Република България приема Решение № 743 за откриване на почетно консулство на Република България в Княжество Лихтенщайн. За почетен консул е назначен Хелмут Шверцлер със седалище в гр. Шаан /най-големият град в Княжеството с 5900 жители/ и консулски окръг, обхващащ територията на цялото Княжество.

Споделете