Loading...

Лихтенщайн

Свържете се с търговско-икономическия представител в гр. Берн, Конфедерация Швейцария (акредитация за Княжество Лихтенщайн)

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Лихтенщайн
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между България и Лихтенщайн

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Лихтенщайн

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна%

Износ

Промяна%

Внос

Промяна%

Салдо

2014

0.8

-750

0.60

-88.5

0.20

125.0

0.40

2015

0.2

-75.0

0.04

-93.5

0.18

-1.1

– 0.14

2016

0.2

0.0

0.03

-20.0

0.18

0.5

-135.5

2017

0.4

100.0

0.25

810.0

0.16

-16.0

0.09

2018

0.140

-285.7

0.09

-287.0

0.05

-324.0

0.04

2019

0.288

0.0

0.223

0.0

0.06

0.0

0.15

2020

0.713

147.4

0.280

25.6

0.432

267.1

-0.152

2021

1 072

50.3

496

76.9

576

33.1

-80

2022

5 159

381.2

4 102

726.1

1 057

83.6

3 045

2023

2 232.8

204.4

1 130.4

0.0

1 102.4

0.0

28

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

385

34,1

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите

226

20,1

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се консервират; прах и отпадъци от пера или части от пера

123

10,9

7318

Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана

77

6.9

9001

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна

70

6,2

4016

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук

68

6,1

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули

49

4,4

0710

Зеленчуци, дори термично обработени чрез пропарване или кипване във вода, замразени

35

3,2

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

28

2,5

9403

Други мебели и техните части

23

2,0

Водещи стоки в износа за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

2 323

55,3

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

1 423

33,9

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се консервират

269

6,4

0710

Зеленчуци, дори термично обработени чрез пропарване или кипване във вода, замразени

57

1,4

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули

53

1,3

9001

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна

36

0,9

6809

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс:

9

0,2

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти

7

0,2

8451

Машини и устройства (различни от машините от N 8450) за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (включително пресите за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране, промазване или импрегниране на прежди

4

0,1

8207

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини

2

0,1

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

1 055

95,8

4415

Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели

24.4

2,2

6804

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за мелене, дефибриране, стриване

6.9

0,6

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3.4

0,3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

2.3

0,2

4821

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не

1.8

0,2

6309

Артикули и дрехи, употребяван

1.7

0,2

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати

1.4

0,1

8467

Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден неелектрически двигател, за ръчна употреба

0.8

0,1

7326

Други изделия от желязо или стомана

0.6

0,1

Водещи стоки във вноса за 2022 г

КодMT

Описание

EUR’000

%

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

898.2

85,0

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване

74.6

7,1

4415

Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал;

24.2

2,3

7318

Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки

18.7

1,8

7117

Бижутерийна имитация

6.4

0,6

4016

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук

5.7

0,5

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки

5.0

0,5

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне

4.6

0,4

4821

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не

4.0

0,4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

3.0

0,3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Лихтенщайн в края на 2023 г. в България възлизат на стойност от 317 млн.евро.

  1. Договорно-правна база
  • На 19.11.1993 г. МС на Република България приема Решение за установяване на дипломатически отношения с Княжество Лихтенщайн и за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на България в Конфедерация Швейцария за извънреден и пълномощен посланик в Княжеството.
  • Службата за външни отношения на Княжество Лихтенщайн приема, че дипломатическите отношения с България са установени през 1937 г. при издигането на равнището на швейцарското генерално консулство в легация и назначаването на швейцарски пълномощен министър, тъй като съгласно споразумение между Швейцария и Лихтенщайн от 1919 г., в страните, в които Княжеството няма собствени дипломатически мисии, интересите му се представляват от Посолството на Швейцария.
  • Няма регистрирани договори между двете държави. България и Лихтенщайн са страни по множество международни договори и конвенции. В някои споразумения, сключени между България и Швейцария, е изрично записано, че важат и за Лихтенщайн.
  • На 30 октомври 2014 г. МС на Република България приема Решение № 743 за откриване на почетно консулство на Република България в Княжество Лихтенщайн. За почетен консул е назначен Хелмут Шверцлер със седалище в гр. Шаан /най-големият град в Княжеството с 5900 жители/ и консулски окръг, обхващащ територията на цялото Княжество.

Споделете