Loading...

Ливан

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бейрут

Пламен Василев

Ръководител Служба по търговско-икономически въпроси
Посолство на Република България
HAZMIEH, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544, Beirut
тел.: +961 5 453044;
факс: +961 5 453044
e-mail:
p.vasilev@mi.government.bg

Владимир Аврамов

Служба по търговско-икономически въпроси
Посолство на Република България
Hazmieh, Mar Takla, 44 Str., Sector 6, P.O.Box 11-6544
тел./факс: +961 5 453 044
тел./факс: +961 5 453 044
e-mail: v.avramov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconomicOfficeLB

https://twitter.com/BGEconOfficeLB

https://www.linkedin.com/in/economic-office-bulgarian-embassy-beirut-028941106/

Споделете