Loading...

Люксембург

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Люксембург
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Люксембург

II. Бизнес компас

Икономическите отношения между България и Люксембург

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2013

3.4

-10.5

47.3

127.4

-43.9

50.7

106.1

2014

2.6

-23.5

76.1

60.9

73.5

78.8

55.2

2015

5.4

107.7

79.7

3.9

-74.3

85.1

7.4

2016

6.1

13.7

87.3

9.5

-81.2

93.5

9.9

2017

9.3

52.5

92.3

5.7

-83.0

101.6

8.7

2018

11.2

20.4

50.3

-45.5

-39.1

61.5

-39.5

2019

13.0

16.3

43.3

-13.8

-30.3

56.4

-8.3

2020

15.3

17.8

38.9

-10.2

-23.5

54.2

-3.8

2021

56.5

268.8

55.2

42.3

-1.3

111.6

106.4

2022

132.1

133.9

99.6

80.4

32.6

231.7

107.5

2023

15.2

-88.5

34.98

-64.9

-19.8

50.2

-78.3

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Люксембург за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Люксембург през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

6210

Облекла, конфекционирани от продуктите от NN 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:

2 362

15.5

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове:

2 289

15.0

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други)

2 088

13.7

9403

Други мебели и техните части:

966

6.3

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

692

4.5

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

510

3.3

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

371

2.5

0709

Други зеленчуци, прeсни или охладени:

346

2.3

7309

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали / с изключение на сгъстените или втечнени газове /, от чугун, желязо или стомана, с вместимост над 3001, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицов

295

1.9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

293

1.9

Водещи стоки във вноса на България от Люксембург през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

7216

Профили от желязо или от нелегирани стомани:

8 002

22.9

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):

3 766

10.8

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

3 004

8.5

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

2 471

7.1

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

2 213

6.3

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии):

1 366

3.9

5603

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

1 332

3.8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 307

3.7

8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите):

964

2.7

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

805

2.3

По данни на МИИ

Водещи стоки в износа на България за Люксембург през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

6210

Облекла, конфекционирани от продуктите от NN 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:

2 670

24.2

1101

Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж

852

7.7

9403

Други мебели и техните части:

709

6.4

2700

[Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци]

587

5.3

6200

[Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените]

407

3.7

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

334

3.0

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

279

2.5

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

259

2.4

0709

Други зеленчуци, прeсни или охладени:

216

1.9

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

196

1.8

Водещи стоки във вноса на България от Люксембург през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

9 195

20.5

7216

Профили от желязо или от нелегирани стомани:

7 621

17.0

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

3 594

8.0

7301

Шпунтови огради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана

3 405

7.6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

1 899

4.2

7225

Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm или повече

1 734

3.9

8477

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

1 568

3.5

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

1 393

3.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

1 257

2.8

3206

Други багрилни вещества; препарати, посочени в Забележка 3 на настоящата глава, различни от тези в позиции NN 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав

989

2.2

По данни на МИИ

  1. Инвестиции

Сумарните инвестиции от Люксембург в края на 2023 г. възлизат на 3.048 млрд. евро.

  1. Договорно-правна база

Основните документи, регламентиращи търговско-икономическите отношения между двете страни, са:

  • Спогодба за насърчаване на инвестициите, в сила от 29.5.1991 г. (денонсирана с ратифицирането и от двете страни на многостранното споразумение за прекратяване от 5 май 2020 г.)
  • Спогодба за международен шосеен транспорт, в сила от септември 1990 г
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в сила от март 1994 г.

Споделете