Loading...

Малта

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Малта
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Малта

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2011

31.2

495.2

13.5

-47.9

44.7

38.8

17.7

2012

11.1

-64.4

45.8

339.3

56.9

27.3

-34.7

2013

22.7

204.5

6.6

-85.9

29.4

-48.3

16.6

2014

37.9

66.9

71.0

1075.7

108.9

370.4

-33.2

2015

51.8

36.7

10.2

-85.6

62.0

-43.1

41.6

2016

37.4

-27.8

17.1

67.6

54.6

-11.9

20.3

2017

18.7

-50.0

38.2

123.2

56.9

4.3

-19.5

2018

20.9

11.8

119.3

212.3

140.3

146.6

-98.4

2019

22.3

6.6

25.2

-78.9

47.5

-66.1

-2.9

2020

24.0

7.8

30.6

21.3

54.6

15.0

-6.6

2021

28.9

20.2

14.1

-53.9

43.0

-21.3

14.7

2021 1-6

12.6

5.4

18.1

7.2

2022 1-6

8.5

-32.4

10.1

86.1

18.7

3.3

-1.6

Източник: МИИ

Динамиката в двустранния стокообмен е нестабилна. През 2021 г. стокообменът с Малта бележи увеличение в размер на 15 % спрямо 2020 г., което се дължи в по-голяма степен на нарастване на износа с 20%. Салдото в двустранната търговия е положително за България в размер на почти 15 млн. евро.

  1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България с Малта за 2021 г. /хил.евро/

Код MT

Описание

EUR‘000

Общ износ през 2021 г.

34 866 879

в т.ч. Малта

28 860

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

10 348

8903

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута:

1 579

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене)

1 238

8443

Печатарски машини и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet), различни от посочените в N 8471; спомагателни машини за печат:

1 147

1108

Скорбяла и нишесте; инулин:

994

6117

Други конфекционирани допълнения към облеклата, трикотажни или плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

991

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

746

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

736

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

678

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

529

Код MT

Описание

EUR‘000

Общ внос през 2021 г.

39 224 462

в т.ч. Малта

14 114

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

7 298

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

2 836

8443

Печатарски машини и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet), различни от посочените в N 8471; спомагателни машини за печат:

786

7404

Отпадъци и отломки от мед

654

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

639

1109

Глутен от пшеница, дори в идсушено състояние /АТК /

453

6201

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от N 6203:

260

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

221

7320

Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана:

90

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

85

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

До края на 2021 г., малтийските инвестиции в България възлизат сумарно на 749.2 млн. евро по данни на БНБ. За изминалата 2021 г. сумата на инвестициите възлиза на 72.1 млн. евро, а за първо и второ тримесечие на 2022 г., съответно на 68.2 млн. евро и -33.5млн. евро.

  1. Туризъм

Посещението на малтийски туристи в България през последните години е както следва:

Малтийски туристи в България (данни от ГКПП):

Година

Брой

Ръст %

2016

4 676

109.9

2017

3 719

-20,5

2018

4 590

23,4

2019

3 475

-24,3

2020

1 015

-70.8

2021

1 659

63,4

2022 г. 1-6

1 506

261,2

Източник: МТ

  1. Договорно-правна база

Икономическите отношения между Република България и Република Малта се базират членството на двете страни в ЕС и на следните двустранни споразумения:

  • Договор между правителството на България и правителството на Малта за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Подписан на 12 юни 1984 г. в София;
  • Спогодба между правителството на България и правителството на Малта за избягване на двойното данъчно облагане. Подписана на 23 юли 1986 г. в София;

Споделете