Loading...

Мароко

Commercial Counsellor of the Bulgarian General consulate in Morocco

Служба по търговско-икономически въпроси в гр. Рабат, Мароко

Иван Томов,

Ivan Tomov

GSM: 00212760767907

E-mail: i.tomov@mi.government.bg

23, Bd des Nations Unies
Rabat-Agdal
Royaume du Maroc

Economic relations between Bulgaria and Morocco

Икономически отношения между България и Мароко

Споделете