Loading...

Мароко

Министерство на икономиката и индустрията

Свържете се със служба по търговско-икономически въпроси в гр. Рабат, Мароко

Аделина Кьосева
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688
a.kioseva@mi.government.bg

Боряна Минчева
Референт за Кралство Мароко
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7796
b.mincheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Мароко

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Мароко

 1. Стокообмен (в млн. щ.дол.)

През последната година търговско-икономическите отношения между България и Мароко бележат ръст в развитието си.

Година

Стокообмен, в млн. щ.дол.

Ръст %

Износ, в млн. щ.дол.

Ръст %

Внос, в млн. щ.дол.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.дол.

2013

99.2

135.6

78.4

412.4

20.8

-22.4

57.6

2014

150.7

51.9

92.48

18.0

58.23

180.0

34.3

2015

129.2

-14.3

50.01

-45.9

79.15

35.9

-29.1

2016

170.4

31.9

68.3

36.6

102.1

29.0

-33.8

2017

202.7

314.6

76.93

178.7

125.79

490.6

-48.9

2018

253.0

24.8

92.14

19.8

160.81

27.8

-68.7

2019

183.3

-27.5

69.41

-24.7

113.87

-29.2

-44.5

2020

160.5

-12.5

100

44.1

60.46

-46.9

39.5

2021

218.6

36.2

115.6

15.6

103

70.4

12.6

2022

175.4

-19.8

95.8

-17.1

79.6

-22.7

16.2

2023

289.5

65.1

189.4

97.7

100.1

25.8

89.3

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки в стокообмена на България с Мароко за 2022 и 2023 г. (в хил. щ.дол.)

Водещи стоки в износа на България за Мароко през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

75 649.2

39.9

1003

Ечемик

27 851.2

14.7

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

9 727.7

5.1

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене)

8 201.2

4.3

5702

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени ‘Kelim’ или ‘Kilim’, ‘Schumacks’ или ‘Soumak’, ‘Karamanie’ и подобни килими, тъкани на ръка

7 963.2

4.2

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

5 155.6

2.7

3922

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, резервоари за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули

3 789.6

2.0

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

3 784.7

2.0

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

3 354.8

1.8

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

3 128.7

1.7

Водещи стоки във вноса на България от Мароко през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

28 407.8

28.4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите и състезателните автомобили

17 103.4

17.1

2510

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

12 730.1

12.7

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

11 411.7

11.4

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

10 901.0

10.9

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

8 737.9

8.7

2607

Оловни руди и техните концентрати

3 690.9

3.7

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

2 049.2

2.0

7404

Отпадъци и отломки от мед

1 358.2

1.4

9401

Столове и седалки, дори превръщащи се на легла, и техните части

745.2

0.7

Водещи стоки в износа на България за Мароко през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

13 921.94

14.29

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305

10 763.49

11.05

5702

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени ‘Kelim’ или ‘Kilim’, ‘Schumacks’ или ‘Soumak’, ‘Karamanie’ и подобни килими, тъкани на ръка

10 480.06

10.76

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене)

7 718.30

7.92

8512

Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на артикулите от N 8539), стъклочистачки и електрически устройства против замразяване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили

4 982.24

5.11

3922

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, резервоари за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули

4 094.75

4.20

2303

Остатъци от производството на нишесте и подобни остатъци, пулп от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

3 854.92

3.96

3102

Минерални или химични азотни торове

3 267.00

3.35

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

2 196.51

2.25

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

2 031.29

2.08

Водещи стоки във вноса на България от Мароко през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

25 989.3

32.3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

16 408.8

20.4

2510

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

10 350.7

12.9

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

7 463.0

9.3

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

7 000.9

8.7

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

6 577.5

8.2

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

2 822.9

3.5

7404

Отпадъци и отломки от мед

763.6

0.9

6210

Облекла, конфекционирани от продуктите от NN 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907

558.2

0.7

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

391.9

0.5

Източник: МИИ

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преките чуждестранни инвестиции от Кралство Мароко в България към края на 2023 г. възлизат на 3.9 млн. евро.

 1. Други
 • На 17 декември 1979 г. е създадена Междуправителствена българо-мароканска комисия. Към настоящия момент са проведени общо девет сесии, последната от които се е състояла в периода 26-29 септември 2010 г., в гр. Рабат.
 • В периода 4-7 декември 2010 г. е подписан Меморандум за разбирателство между Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Генералната конфедерация на мароканските предприятия (ГКМП). По силата но този меморандум е създаден съвместен Бизнес съвет.
  4.1. Приоритетни области за сътрудничество с Кралство Мароко

  Мароко трансформира на своята икономика чрез стратегии за водещите сектори, насочени към модернизиране на производството и укрепване на тяхната производителност и устойчивост – селскостопанство, морски риболов, минно дело, воден сектор, енергетика, промишленост, строителство и благоустройство, логистика, туризъм, телекомуникации, застрахователен сектор, банков сектор.

  Инвестиционна политика.

  С цел насърчаване на национални и чуждестранни частни инвестиции, мароканските власти предприемат реформи:

  Законодателни:

  • Реформи, насочени към либерализация на мароканската икономика и нейната модернизация.
  • Промяна и модернизация на законовите текстове в полза на бизнеса.

  Административни – създават се:

  • Мароканската агенция за инвестиционно развитие
  • Регионални инвестиционни центрове
  • Инвестиционна комисия
  • Национален комитет за опростяване на процедурите, свързани с инвестициите

  Икономически:

  • Реформа на банковия и финансов сектор
  • Данъчна реформа
  • Реформа на счетоводната рамка
  • Създаване на свободни зони

  Международни споразумения:

  • Конвенции за избягване на двойното данъчно облагане с около петдесет държави, включително 28 конвенции, които са в сила в момента.
  • Споразумения за свободна търговия
  • Споразумение за асоцииране между Мароко и Европейския съюз
  • Споразумение за свободна търговия със САЩ
  • Голяма арабска зона за свободна търговия
  • Споразумение за свободна търговия с арабските средиземноморски страни
  • Споразумение за свободна търговия с Турция
  • Споразумение за свободна търговия с Обединените арабски емирства

  Основни фактори, които превръщат Мароко в привлекателна инвестиционна дестинация са:

  • Макроикономическа стабилност.
  • Политическа стабилност.
  • Сигурност по отношение на човешките ресурси.
  • Логистика.
  • Сигурност по границите.
  • Географска близост до потенциални пазари – Европа, Африка и арабските страни.
  • Наличие на природни ресурси
  • Развитие на инфраструктурата – мароканската пътна мрежа е еднаот най-добрите в Африка; построена е първата скоростна ж.п. линия Казабланка – Танжер; развита телекомуникационна инфраструктура; свободни зони и пристанищна логистика.
 1. Договорно-правна база
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 22.05.1996 г., в сила от 19.02.2000 г.). На 28.09.2010 г. в Рабат бе подписан Допълнителен протокол към Договора в съответствие с изискванията на ЕС;
 • Рамково споразумение за икономическо сътрудничество, подписано на 28.09. 2010 г. в Рабат;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на индустрията, подписано на 6.12.2010 г. в Рабат, в сила от същата дата.

Споделете