Loading...

Мексико

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Мексико

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

І. Икономическите отношения между Република България и Мексико

  1. Стокообмен (в млн.USD)

През годините се наблюдава диверсифициране на структурата на двустранния стокообмен. Налице е устойчив ръст на двустранната търговия и трайно положително салдо за България.

Година

Стокообмен, в млн,USD

Ръст %

Износ, в млн,USD

Ръст %

Внос, в млн,USD

Ръст %

Салдо, в млн,USD

2013

51,3

40,8

10,5

30,3

2014

46,1

-10,1

35,2

-13,7

10,9

3,8

24,3

2015

38,8

-15,8

28,9

-17,9

9,8

-10,1

19,1

2016

66,8

72,2

31,5

9,0

35,3

260,2

-3,8

2017

78,6

17,7

53,8

70,8

22,8

-35,4

31

2018

84,8

7,9

72,2

34,2

12,6

-44,7

59,6

2019

113,8

34,2

83,2

15,2

30,6

142,9

52,6

2020

135,1

18,7

59,9

-28,0

75,2

145,8

-15,3

2021

191,5

41,7

121

102,0

70,5

-6,3

50,5

2022

168,2

-12,2

87,9

-27,4

80,3

13,9

7,6

2023

198,2

17,8

116,5

32,5

81,7

1,7

-87,5

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Мексико за 2022 И 2023 Г.

Водещи стоки в износа на България за Мексико през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

21 202,38

18,19

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

11 132,40

9,55

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати:

6 656,85

5,71

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

5 907,84

5,07

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

5 637,24

4,84

7604

Пръти и профили от алуминий:

5 112,65

4,39

8454

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост:

4 633,80

3,98

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

4 443,11

3,81

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

4 156,55

3,57

1209

Семена, плодове и спори, за посев:

3 389,60

2,91

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Мексико през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати:

61 310,51

75,08

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори:

7 735,48

9,47

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

2 960,02

3,62

2203

Бири от малц

2 593,39

3,18

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

987,19

1,21

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

900,79

1,10

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

809,54

0,99

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

608,89

0,75

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите

474,52

0,58

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

472,90

0,58

Източник: МИИ

Водещи стоки в износа на България за Мексико през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

9 748,95

11,09

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

9 526,29

10,84

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

5 867,50

6,68

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

5 395,12

6,14

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

4 248,55

4,83

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

3 516,90

4,00

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

3 284,05

3,74

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

2 874,47

3,27

7604

Пръти и профили от алуминий:

2 624,18

2,99

8454

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост:

2 208,85

2,51

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Мексико през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати:

69 024,60

85,97

2203

Бири от малц

2 744,97

3,42

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори:

2 147,00

2,67

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

1 730,29

2,16

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

499,19

0,62

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

426,26

0,53

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите

311,76

0,39

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

273,07

0,34

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

270,25

0,34

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

255,25

0,32

  1. Инвестиции

По данни на БНБ Мексиканските инвестиции в България, към декември 2023 г. възлизат на -9,1 млрд. евро.

Свързани документи

Споделете