Loading...

Нова Зеландия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

E-mail: a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Австралия

Бойко Годев
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7705
Е-mail: b.godev@mi.government.bg

  1. Икономическите отношения между България и Нова Зеландия

Търговско-икономическите отношения между България и Нова Зеландия са на доста ниско равнище основно поради географска отдалеченост на двете страни. В тази сфера отсъстват традиционни връзки и контакти, което определя ограничените обеми и неравномерните тенденции в развитието на взаимната търговия. Наред с това обаче, общите икономически условия, инвестиционният и бизнес климат у нас и в Нова Зеландия са добра предпоставка за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество.

  1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Стокообмен между България и Нова Зеландия (млн. щ. д.)

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст

%

Салдо

2013

12.1

5.9

6.2

-0.3

2014

22.2

83.5

15.7

166.1

6.5

4.8

9.2

2015

20.4

-78.1

15.2

-3.2

5.2

-20.0

10.0

2016

15.5

-24.0

6.0

-60.5

9.5

82.7

-3.5

2017

15.8

1.9

6.5

8.3

9.3

-2.1

-2.8

2018

17.6

11.4

6.8

4.6

10.8

16.1

-4.0

2019

20.5

16.5

8.7

27.9

11.8

9.3

-3.1

2020

20.2

-1.7

7.4

-14.4

12.8

8.3

-5.4

2021

24.8

22.8

10.5

41.9

14.3

11.7

– 3.8

2022

25.2

1.6

9.8

-6.7

15.4

7.7

-5.6

2023

25.9

2.9

8.4

-14.3

17.5

13.6

-9.1

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Нова Зеландия /2022 г. и 2023г./

Водещи стоки в износа на България за Нова Зеландия през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Нова Зеландия

8 419.4

0.0

1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1 846.2

21.9

2

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

1 198.9

14.2

3

0406

Сирена и извара:

894.0

10.6

4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

828.1

9.8

5

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

431.4

5.1

6

7407

Пръти и профили от мед:

402.8

4.8

7

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

343.2

4.1

8

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

294.6

3.5

9

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

204.4

2.4

10

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

185.3

2.2

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Нова Зеландия през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Нова Зеландия

17 512.1

0.1

1

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

6 803.9

38.9

2

2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; мъст от грозде, различна от тази от N 2009:

4 510.3

25.8

3

0504

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

2 372.5

13.6

4

8462

Машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповачни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане,

1 102.6

6.3

5

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна,

428.1

2.4

6

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени:

419.5

2.4

7

3504

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

360.9

2.1

8

8202

Ръчни триони, листове за триони от всички видове (включително отрезните фрези и неназъбените остриета за рязане):

272.9

1.6

9

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

260.9

1.5

10

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах:

189.6

1.1

Източник: МИИ

Водещи стоки в износа на България за Нова Зеландия през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Нова Зеландия

9 803.4

0.1

1

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

1 867.3

19.1

2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1 574.6

16.1

3

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

1 319.3

13.5

4

7407

Пръти и профили от мед:

1 008.5

10.3

5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

848.6

8.7

6

0406

Сирена и извара:

621.8

6.3

7

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

307.2

3.1

8

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

274.1

2.8

9

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

254.3

2.6

10

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от NN 7010 или 7018:

184.7

1.9

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Нова Зеландия през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Нова Зеландия

15 362.7

0.1

1

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

7 835.4

51.0

2

2204

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; мъст от грозде, различна от тази от N 2009:

2 949.2

19.2

3

0504

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

2 174.1

14.2

4

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна,

1 303.9

8.5

5

3504

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

396.7

2.6

6

7118

Монети:

190.17

1.24

7

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени:

87.1

0.6

8

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

81.2

0.5

9

8208

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди:

75.4

0.5

10

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

67.2

0.4

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ в края на 2023 г. са отчетени 5.1 млн. Евро общо финансови активи от Нова Зеландия.

Споделете