Loading...

Обединени Арабски Емирства

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. „Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Обединени арабски емирства Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645

k.yashev@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Обединени арабски емирства (ОАЕ)

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономическите отношения между България и Обединени арабски емирства (ОАЕ)

  1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен, в млн. щ.д.

Ръст %

Износ, в млн. щ.д.

Ръст %

Внос, в млн. щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.д.

2014

428.9

362.1

66.8

295.3

2015

317.6

-26

237.8

-34.3

79.8

19.5

158

2016

280.9

-11.6

257.3

8.2

23.6

-70.4

233.7

2017

212.1

-24.5

181.5

-29.5

30.6

29.7

150.9

2018

149

-29.8

117.0

-35.5

32.0

4.6

85

2019

160.4

7.7

124.2

16.2

36.2

13.1

88

2020

115.9

-27.7

82

-34

33.9

-6.4

48.1

2021

137.7

18.8

94.2

14.9

43.5

28.3

50.7

2022

197.2

43.2

146.3

55.3

50.9

17

95.4

2023

242.7

23.1

188.8

29.1

53.9

5.9

134,9

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с ОАЕ за 2022 и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за ОАЕ през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните

39 304,9

20,8

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

11 330

6

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

8 020,8

4,2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

7 593,3

4,0

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

5 699,1

3

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

4 280,1

2,3

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

3 998,9

2,1

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

3 951,7

2,1

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

3 376,2

1,8

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

3 224,9

1,7

Водещи стоки във вноса на България от ОАЕ през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7601

Необработен алуминий:

21 252,9

39,4

8424

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини

9 058,6

16,8

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити

2 762,4

5,1

7404

Отпадъци и отломки от мед

2 322,4

4,3

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в иниртен газ или по друг начин химически модифицирани

2 062,3

3,8

2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи

1 885,9

3,5

3303

Парфюми и тоалетни води

1 504,8

2,8

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

1 470,5

2,7

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

877,8

1,6

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

694,8

1,3

Водещи стоки в износа на България за ОАЕ през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7307

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана

9 139,2

6,2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

8 064,5

5,5

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

7 485,0

5,1

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

6 969,8

4,7

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

6 554,0

4,4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

6 444,1

4,4

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства

6 000,0

4,1

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

3 742,7

2,5

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

3 276,0

2,2

8478

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3 025,5

2,1

Водещи стоки във вноса на България от ОАЕ през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7601

Необработен алуминий:

16 329,4

32,0

8424

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини

12 549,3

24,6

3102

Минерални или химични азотни торове:

2 163,2

4,2

7311

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана

1 614,7

3,2

3303

Парфюми и тоалетни води

1 494,4

2,9

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

1 486,8

2,9

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

1 346,3

2,6

8478

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

1 062,6

2,1

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в иниртен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на те

1 004,5

2,0

3925

Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени другаде

940,4

1,8

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ, нетните чуждестранни инвестиции от ОАЕ в България за 2023 г. възлизат на 170.7 млн. евро.

  1. Други

Очаква се първата сесия на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество между България и ОАЕ да бъде проведена в рамките на третото тримесечие на 2024 г. Конкретния период е в процес на съгласуване с емиратската страна.

  1. Договорно-правна база
  • Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за икономическо и техническо сътрудничество, в което се предвижда създаването на Българо-емиратска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество подписано през октомври 2016 г.
  • В момента между България и ОАЕ се договаря Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписването му ще допринесе за активизиране на инвестиционните потоци, като създаде по-благоприятна среда за реализиране на икономическата дейност.

Споделете