Loading...

Обединени Арабски Емирства

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за ОАЕ:
Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

Търговско-икономическите отношения на България с Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) датират от 1971 г., като придобиват постоянен характер след 1975 г.

В края на 1982 г. в Дубай е открит Български търговски център. С Решение на Министерския съвет Nо. 439/17.12.1991 г. неговата дейност е преустановена през 1992 г. След закриване на Центъра, контактите с фирми от ОАЕ се осъществяват предимно чрез посредници от Италия и Ливан.

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева откри българското посолство в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ), на 10 април 2018 г. От своя страна ОАЕ, откри свое посолството в Република България на 14 юни 2019 г.

Българо-емиратските отношения през последните години се активизират. Налице са предпоставки за развитие на взаимноизгодно сътрудничество в редица перспективни и важни и за двете страни области.

Стокообмен между Република България и ОАЕ

/млн. щ. д./

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ИЗНОС

61.1

203.1

345.6

362.1

237.8

257.3

181.5

117.0

124.2

82.0

94.2

146.3

ВНОС

48.7

70.4

54.3

66.8

79.8

23.6

30.6

32.0

36.2

33.9

43.5

50.9

ОБЩО

109.8

273.5

399.9

428.9

317.6

280.9

212.1

149.0

160.4

115.9

137.7

197.2

САЛДО

12.4

132.7

291.3

295.3

158

233.7

150.9

85.0

88.0

48.1

50.7

95.4

През периода 2008-2014 г. е налице значителен ръст на двустранния стокообмен и в частност на българския износ за ОАЕ, като през 2014 г. стокообменът достига рекордните засега 428.9 млн.щ.д., от които 362.1 млн.щ.д. български износ за ОАЕ.

През 2015 г. общият двустранен стокообмен е на стойност 317.6 млн. щ.д., отбелязвайки спад от 26% спрямо предходната година, дължащо се на намаления български износ за ОАЕ, който възлиза на 245.1 млн.щ.д. (спад от 34.3% спрямо 2014 г.). Спадът на българския износ за ОАЕ се дължи основно на намаляването на износа на цигари и нефтени масла.

През 2016 г. стокообменът е 280.9 млн. щ.д. (11.6% спад), от които 257.3 млн. щ.д. български износ за ОАЕ, при който се отчита ръст от 8.2% на годишна база. Вносът от ОАЕ през същата година възлиза на 23.6 млн.щ.д., регистрирайки над 70% спад спрямо 2015 г.

През 2018 г. двустранната търговия възлиза на 160.6 млн. щ.д. (спад от 24.3%). Българският износ е на стойност 128.6 млн.щ.д., отчитащ 29.1% спад, поради намалелия наполовина износ на тютюневи изделия спрямо 2017 г., както и регистрирания спад при телефонните апарати (37.5%), среброто (53.8), пластмасовите изделия (12.5%), арматурните артикули (64.6%), мебелите (27.4) и др. Вносът от ОАЕ е на стойност 32 млн. щ.д. и регистрира слаб ръст от 4.6% на годишна база.

Данните за 2019 г. показват слабо увеличение от около 3% на годишна база в стокообмена между България и ОАЕ. Българският износ отчита ръст спрямо 2018 г., като възлиза на 124.2 млн. щ.д. Вносът от ОАЕ отчита също увеличение като се равнява на 36.2 млн. щ.д.

През 2020 г. стокообменът между България и ОАЕ е достигнал 115.9 млн. щ.д., което е спад от 27.7% спрямо 2019 г. При българския износ се регистрира спад от близо 34% спрямо 2019 г., като възлиза около 82.0 млн. щ.д. Вносът от ОАЕ също отчита спад от 6.4%, като достига близо 34 млн. щ.д.

През 2021 г. двустранната търговия възлиза на 125.1 млн. щ.д. (ръст от близо 8% спрямо 2020 г.). Българският износ е на стойност 85.1 млн. щ.д., отчитащ 3.8% ръст. Вносът от ОАЕ е на стойност 40.0 млн. щ.д. и регистрира ръст от близо 18% спрямо 2020 г.

През 2022 г. двустранната търговия достига 197.2 млн. щ.д. (ръст от 43.21 % спрямо 2021 г.), от които български износ за ОАЕ в размер на 146.3 млн. щ.д. (увеличение от 55.31 %) и внос на стойност 50.9 млн. щ.д. (увеличение от 17.01 %).

Водещи стокови групи в стокообмена с ОАЕ за 2022 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от ОАЕ

% от вноса

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана.

6.2

Необработен алуминий.

32.1

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони.

5.5

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини

24.6

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде.

5.1

Минерални или химични азотни торове.

4.2

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри.

4.8

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана.

3.2

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини.

4.5

Парфюми и тоалетни води.

2.9

Водещи стокови групи в стокообмена с ОАЕ за 2021 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от ОАЕ

% от вноса

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

10.1

Необработен алуминий

36.2

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

6.2

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини

10.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

5.1

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в иниртен газ или по друг начин химически модифицирани

7.0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

3.5

Парфюми и тоалетни води

5.2

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

3.0

Отпадъци и отломки от мед

5.0

Водещи стокови групи в стокообмена с ОАЕ за 2020 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от ОАЕ

% от вноса

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

10.6

Необработен алуминий

24.9

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

5.8

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини

8.8

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

5.3

Акрилови полимери в първични форми

8.2

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

3.7

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

7.8

Водещи стокови групи в стокообмена с ОАЕ през 2019 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от ОАЕ

% от вноса

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура

11.4

Необработен алуминий

50.0

Турбореактивни и турбовитлови двигатели и други газови турбини

10.3

Отпадъци и отломки от мед

16.1

Медицински, хирургически и ветеринарни инструменти

7.1

Акрилови полимери в първични форми

5.2

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

5.2

Механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали

3.5

Водещи стокови групи в стокообмена с ОАЕ през 2018 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от ОАЕ

% от вноса

Цигари

38.9

Необработен алуминий

43.2

Медицински, хирургически и ветеринарни инструменти

8.2

Отпадъци и отломки от мед

11.6

Телефонни апарати

3.1

Полимери на етилена в първични форми

5.1

Ламарини, листове и ленти от мед

2.8

Турбореактивни и турбовитлови двигатели

4.0

Водещи стокови групи в стокообмена с ОАЕ през 2017 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от ОАЕ

% от вноса

Цигари

58.6

Необработен алуминий

39.0

Телефонни жични апарати

3.5

Отпадъци и отломки от мед

25.2

Медицински инструменти

2.4

Необработено олово

4.7

Сребро

2.0

Пътнически автомобили

2.4

За по-нататъшното развитие и задълбочаване на търговско-икономическите ни отношения с ОАЕ е необходимо да се активизират контактите между Търговските палати и бизнес организациите на двете страни, а оттам и директните контакти на фирмено ниво.

Реализирани бизнес визити и участия през последните години на български компании в бизнес форуми, панаири и изложения в ОАЕ, допринесли за развитието на двустранните търговско-икономически отношения:

 • Участие на 10 български компании в IDEX 2023 и на 16 български компании в Gulfood 2023, провели се съответно в Абу Даби и Дубай, ОАЕ, в периода 20-24 февруари 2023 г.

 • 22 български компании участваха със самостоятелни щандове и с щандове на българския павилион в Международната изложба за парфюмерия и козметика – Beautyworld Middle East, проведена в периода 5–7 октомври 2021 г. в гр. Дубай, ОАЕ;

 • България участва с национален щанд с няколко български фирми на Специализирания международен панаир за хранително-вкусова промишленост GULFOOD, което се проведе в периода 21-25 февруари 2021 г. в гр. Дубай, ОАЕ;

 • участие на 21 български компании в българския национален щанд, организиран от ИАНМСП за специализираното международно изложение в сферата на хранително-вкусовата промишленост Gulfood 2020 в Дубай, в периода 16-20 февруари 2020 г.;

 • участие с български национален щанд в специализираното международно изложение в сферата на хранително-вкусовата промишленост Gulfood 2019 в Дубай, в периода 17-21 февруари 2019 г.;

 • организирана от ИАНМСП търговска мисия с посещение на специализираната международна изложба GITEX 2018 в Дубай, ОАЕ (12-18 октомври 2018 г.);

 • българско участие (ИАНМСП, БАИ и 8 български стартиращи предприятия) във форума Gitex Technology Week, през октомври 2017 г.;

 • организирано от ИАНМСП участие на български фирми с национален щанд на Международния панаир за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East, гр. Дубай, ОАЕ, 14-16 май 2017 г.;

 • организирано от ИАНМСП участие на български фирми с национален щанд на международната специализирана изложба за мода и облекло International Apparel and Textile Fair 2016 в Дубай (14-15 ноември 2016 г.);

 • участие на 6 български компании от хранително-вкусовия бранш в специализираното световно изложение Gulfood 2016, 21-25 февруари 2016 г. в Дубай;

 • българско национално участие в специализираното международно изложение за натурални и органични продукти Middle East Natural & Organic Products Expo MENOPE 2015, 02-04 ноември 2015 г. в Дубай, организирано от ИАНМСП, с участието на 16 български компании, представени на щанд от 144 кв.м.;

 • визита на 21-27 октомври 2015 г. на българска бизнес делегация в ОАЕ, организирана от Асоциацията на млекопреработвателите в България. Проведени, със съдействието на СТИВ-Дубай, срещи в Търговско-промишлената палата в Шаржа, местни структури и бизнес организации от този сектор в Дубай;

 • участие на 16 български компании от ИТ бранша, организирани от БАСКОМ, в специализираното изложение за информационни и комуникационни технологии GITEX 2015, на общ щанд от 75 кв.м., в периода 18-22 октомври 2015 г. в Дубай;

 • участие на българските компании „Кинтекс“ЕАД и „НИТИ“ЕАД в международното военно изложение „IDEX”, 22-25 февруари 2015 г. в Абу Даби, ОАЕ;
 • участие на седем български компании-производители („Фрукто“-Сливен, „Конекс Тива“, „Цима 99“, „Джем и Джем“, „Катрин и Ко“-Раковски, „Карнобат Плод“, „Дерони“-Хасково), членове на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България, в международното изложение „Gulfood 2015”, 8-12 февруари 2015 г. в Дубай. Участието на българските компании в изложението бе реализирано с финансова подкрепа по програмата „Release the European Taste” на ЕС;
 • участие на 7-10 април 2014 г. на Българска агенция за инвестиции в инвестиционната среща “Annual Investment Meeting 2014” в Дубай, организирана от Министерство на икономиката на ОАЕ, където бяха представени инвестиционните възможности в България;
 • през 2014 г. участие на български компании и браншови организации в следните международни изложения в ОАЕ – “Arab Health”, “Arabian Travel Market”, “Gulf Food” и “SIAL”;
 • българската компания „International Power Supply”, производител и износител на соларни панели, участва в международното изложение “Gulf Sol 2013”, в периода 3-5 септември 2013 г. в Дубай;
 • през 2011 г. български фирми участваха в Международното изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост „Gulfood” в Дубай;
 • български фирми участваха в международната специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии „GITEX 2010” и „GITEX 2011” в Дубай;
 • през 2010 г. и 2011 г. български фирми участваха в ежегодното Международно изложение за козметика и парфюмерия „BEAUTYWORLD MIDDLE EAST” в Дубай;
 • през април 2009 г. 12 български фирми се включиха в национално бизнес участие в международното изложение „Middle East Food” в Абу Даби, ОАЕ;
 • през октомври 2002 г. са проведени “Дни на българския бизнес в Дубай”, организирани от Министерството на икономиката. Българската официална и бизнес делегации е ръководена от заместник-министър на икономиката, с участието на представители на 25 български компании.

ИНВЕСТИЦИИ

През 2021 г. нетният приток на инвестиции от ОАЕ се изчислява на 3.1 млн. евро. По данни на БНБ нетната позиция в края на 2021 г. (общата сума на инвестициите от ОАЕ в България в края на периода) е 129.3 млн. евро.

По данни на БНБ, позицията в края на периода (общата сума на нетни чуждестранни инвестиции от ОАЕ в Република България за периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г.) е 166.9 млн. евро., увеличение от 29,08 % спрямо 2021 г.

Съгласно данните на централната банка за трансакциите през 2022 г., потокът на нетни чуждестранни инвестиции от Саудитска Арабия в България е в размер на 11.1 млн. евро., увеличение от 258% спрямо 2021 г.

СЪБИТИЯ И ОФИЦИАЛНИ ВИЗИТИ

В периода 31 август – 2 септември 2022 г. бе реализирано официално посещение на президента на Република България, г-н Румен Радев, в Абу Даби, ОАЕ. Част от официалната делегация бе и министърът на икономиката и индустрията, г-н Никола Стоянов. По време на визитата бе проведен двустранен бизнес форум. Подписани бяха рамково споразумение за сътрудничество и два меморандума за разбирателство в сферата на земеделието и туризма.

На 11 април 2020 г. на международното летище в Абу Даби, ОАЕ, министърът на икономиката г-н Емил Караниколов проведе среща с държавния министър в правителството на ОАЕ Ахмед Али Ал Сайег, с цел обединяването на бизнеса в двете държави в борбата срещу COVID-19. Двамата обсъдиха двустранното сътрудничество между ОАЕ и България в контекста на предизвикателствата в следствие на пандемията COVID-19. В знак на доброто сътрудничество от България за ОАЕ заминаха два самолета с 32 тона храни – зеленчуци, месо и млечни продукти, които бяха доставени вчера вечерта на международното летище в Абу Даби. Доставката се организира от българското министерство на земеделието, храните и горите и се осигурява от български фирми. В замяна ОАЕ осигуряват за България 15 тона медицински консумативи – маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла, както и храна.

В периода 15-18 февруари 2020 г. на работно посещение в Дубай, ОАЕ, бе вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николов за участие в Специализирания международен панаир за хранително-вкусова промишленост GULFOOD, в който България ще участва с национален щанд с 25 български фирми. В рамките на визитата, г-жа Николов е провела срещи с Н.Пр. Султан бин Саед Ал Мансури, министър на икономиката на ОАЕ, и Н.Пр. Реем Ал Хашими, държавен министър по международното сътрудничество и генерален директор на ЕКСПО 2020 Дубай, и е посетила ЕКСПО 2020, за да види напредъка на българския павилион.

На 21.01.2020 г. е проведен първи кръг политически консултации между външните министерства на България и ОАЕ в Министерството на външните работи и международното сътрудничество (МВнРиМС) на ОАЕ. От българска страна консултациите са водени от заместник-министъра на външните работи г-н Петко Дойков, а от емиратска страна – от заместник-министъра на външните работи г-н Халифа Ал-Марар. По време на посещението е проведена и среща с г-н Ахмед Ал-Сайег, специален координатор по въпросите на стратегическото сътрудничество между Република България и ОАЕ.

В периода 31 октомври – 1 ноември 2019 г. на посещение в България бе Н.Пр. г-н Ахмед Али Ал Сайег, държавен министър в кабинета на ОАЕ, начело на делегация от институционални и бизнес представители на ОАЕ. По време на посещението се проведе съвместна среща на заместник министър-председателя и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, министъра на финансите г-н Владислав Горанов, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Росен Желязков и министъра на културата г-н Боил Банов с министър Сайег, както и експертна среща между делегацията на ОАЕ и съответстващите български институции и организации. Организирано бе посещение на емиратската делегация и в София Тех Парк.

В периода 5-6 октомври 2019 г. работно посещение в ОАЕ осъществеи министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов. В делегацията за визитата участие взе и минитсъра на икономиката Емил Караниколов. В рамките на посещението, е проведена среща на министър-председателя с престолонаследника на Абу Даби и заместник-върховен главнокомандващ въоръжените сили на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

В периода 16-19 февруари 2019 г. на посещение в ОАЕ бе министъра на икономиката Емил Караниколов, в рамките на което все участие в откриването на българския национален щанд на специализираното международно изложение в сферата на хранително-вкусовата промишленост Gulfood 2019. По време на посещението си в Дубай, министър Караниколов подписа договора за българското участие в ЕКСПО 2020 Дубай, както и проведе срещи с Н.Пр. Султан бин Саед Ал Мансури, министър на икономиката на ОАЕ, и Н.Пр. Реем Ал Хашими, държавен министър по международното сътрудничество и генерален директор на ЕКСПО 2020 Дубай, и Н.Пр. Наджиб Ал Али, изпълнителен директор на EXPO 2020.

В периода 4-6 февруари 2019 г. на посещение в ОАЕ бе главният секретар на Министерството на икономиката г-н Владимир Туджаров за обсъждане на условията по участието на България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 Дубай (20 октомври 2020 г. – 10 април 2021 г.).

На 16 ноември 2018 г. на посещение в България бе Н.ПР. г-жа Мариам ал Мехейри , държавен министър по безопасността на храните на ОАЕ, в рамките на което проведе среща с министъра на икономиката Емил Караниколов.

В периода 20 – 22 октомври 2018 г. на посещение в ОАЕ бе министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и придружаваща го делегация. Това е първа визита на такова равнище в историята на двустранните отношения. В рамките на визитата, премиерът Бойко Борисов е провел разговори с Н.В Шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби и заместник-върховен главнокомандващ на въоръжените сили на ОАЕ, и Н. В. шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент и министър-председател на ОАЕ, владетел на Дубай. В хода на тези срещи лидерите на двете държави идентифицираха стратегическите области за развитието на бъдещо сътрудничество, сред които цифровата икономика, изкуствения интелект, енергийната и продоволствената сигурност, образованието.

През м. ноември 2017 г. се проведе среща на г-н Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката с г-н Рашид Ал Химери, директор Техническо коопериране в Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства. Конкретен повод за посещението на емиратската делегация, беше запознаване на българската страна с подготовката на ЕКСПО 2020 Дубай, ОАЕ, което ще се проведе в периода 20 октомври 2020 г. – 10 април 2021 г.

В периода 11-13 октомври 2016 г. на официално посещение в България беше министъра на икономиката на ОАЕ, Султан бин Саед Ал-Мансури. По време на посещението беше подписано и Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за икономическо и техническо сътрудничество, в което се предвижда създаването на Българо-емиратска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Съгласно чл.8, ал.1 от текста на Споразумението, то влиза в сила от 17 септември 2017 г.

На 7-10 април 2014 г. изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции участва в инвестиционната среща “Annual Investment Meeting 2014” в Дубай, организирана от Министерство на икономиката на ОАЕ, където бяха представени инвестиционните възможности в България.

На 27-28 ноември 2013 г. г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетика, реализира работна визита в Дубай. В рамките на визитата бяха проведени срещи със заместник-министъра на икономиката на Обединените арабски емирства, г-н Мохамед Ал Шихи и с г-н Маджид Ал-Шамси, първи заместник-председател на Дубайската търговско-промишлена палата. По време на срещите емирската страна беше запозната с икономическото развитие на страната ни и възможностите за бизнес и инвестиции у нас. Представени бяха актуални инвестиционни проекти у нас в сферата на инфраструктурата, хранително-вкусовата промишленост и туризма.

В периода 1-3 май 2012 г. г-н Борислав Стефанов, изп. директор на БАИ, участва в Дубай във втората годишна инвестиционна среща „Annual Investment Meeting 2012 – Financing Possibilities in Frontier and Emerging Markets”. В рамките на проявата форума бяха представени инвестиционните възможности в България.

Министърът на земеделието и храните, г-н Мирослав Найденов, посети ОАЕ, в периода 22-28 ноември 2010 г., в рамките на обиколка в Кувейт, ОАЕ и Катар и разговаря по развитие на двустранното сътрудничество в областта на селското стопанство и производството на хранителни продукти.

На 24.11.2009 г. по покана на JAFZA Management & Advisory в Дубай се проведе среща на делегация на Свободна зона – Бургас с представители на Свободна зона Jebel Ali.

На 29 април 2009 г. екс заместник-министъра на икономиката Явор Куюмджиев приема министъра на външната търговия на ОАЕ шейха Любна ал-Касими, която пристига на работно посещение в България. Цел на визитата е промотиране кандидатурата на ОАЕ за седалище на Секретариата на Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (International Renewable Energy Agency – IRENA), учредена на 26 януари 2009 г. в Бон, Германия. Министър ал-Касими се срещна и с екс министрите на външните работи Ивайло Калфин и на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

На 22 май 2008 г. екс министър Петър Димитров прие шейх Тарек бин Фейсал ал-Касими, президент на „Емирейтс инвестментс груп” АД, член на управляващата фамилия в емирство Шарджа и води разговори по възможностите за инвестиции в енергийни проекти и във финансовата сфера.

През януари 2005 г. на посещение в България бе Мохамед Халфан Бин Харбаш, държавен министър на финансите и индустрията на ОАЕ, придружаван от 10-членна делегация. На 14.01.2005 г. в София той беше приет от екс министър-председателя Симеон Сакскобургготски. Поотделно се срещна също и с бившия министър на финансите Милен Велчев, със заместник-министрите на икономиката Димитър Ивановски и Димитър Хаджиниколов, както и посети Българската агенция за инвестиции. Делегацията, в която участваха ръководни служители на Дубайската ислямска банка и турския “Чалък холдинг”, прояви интерес към инвестиране в СПА туризма и използването на българските минерални извори.

По време на официалното посещение на президента Георги Първанов в ОАЕ (10-11 септември 2003 г.) е организирана бизнес среща между български и арабски партньори, на която присъстват 85 фирми от арабския регион, сред които и 16-те най-големи икономически групировки на Дубай. На тази среща е направена презентация на икономическото състояние на България и възможностите за инвестиране у нас.

По покана на Министерство на икономиката, през август 2003 г. на посещение в София е г-н Султан Сулайем, изпълнителен директор на Свободната зона “Джабел Али” в Дубай. Българската страна се запознава с възможностите за бизнес, които предлага СЗ “Джабел Али”, като двете страни се договарят да търсят различни форми за бъдещо двустранно сътрудничество.

В периода 26–28 октомври 2002 г., със съдействието на Дубайската търговска палата, Министерство на икономиката организира и проведе “Дни на българския бизнес в Дубай”. Българската делегация е била ръководена от заместник-министър на икономиката. Официалната делегация е придружена и от представителна българска бизнес делегация от 25 души, които провеждат множество срещи с бизнес партньори от ОАЕ.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

– Съвместно комюнике за установяване на дипломатически отношения на равнище “посланик” между Република България и Обединените Арабски Емирства (установяване на дипломатически отношения на 19 октомври 1991 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените Арабски Емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, подписана в София на 26 юни 2007 г. в България. Спогодбата е в сила на 16 ноември 2008 г.

– Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за икономическо и техническо сътрудничество, в което се предвижда създаването на Българо-емиратска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество подписано през октомври 2016 г.

– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените Арабски Емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана в София на 29 ноември 1989 г. В сила – след размяна на ноти. Утвърдена с Решение на МС №143/16.07.1990 г. (предвид изискванията на членството на България в ЕС, спогодбата подлежи на изменение);

– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените Арабски Емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 25 януари 2016 г. в Дубай;

Споделете