Loading...

Оман

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул. „Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Султанат Оман

Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645

k.yashev@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между България и Султанат Оман

  1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен, в млн. щ.д.

Ръст %

Износ, в млн. щ.д.

Ръст %

Внос, в млн. щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.д.

2017

11.7

9.5

2.6

7.4

2018

14.7

25.6

13.5

42.1

1.2

-53.9

12.3

2019

15.1

2.7

13.5

0

1.6

33.3

11.8

2020

28.9

91.4

26.8

98.5

2.1

31.2

24.7

2021

11.8

-59.2

10.2

61.9

1.6

-23.8

8.6

2022

33.7

185.6

15.1

48

18.6

1062

-3,5

2023

37.4

11

10.2

-32

27.2

4

-17

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Оман за 2022 и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за Оман през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

3 009,1

29,5

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

1 582,4

15,5

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

553,0

5,4

8414

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи

483,0

4,7

8455

Валцувачни машини за метали и техните валци:

456,9

4,5

8458

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал

422,6

4,1

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

343,8

3,4

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

237,8

2,3

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

233,8

2,3

7302

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове

175,5

1,7

Водещи стоки във вноса на България от Оман през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

18 031,0

66,3

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

2 698,6

9,9

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

2 091,2

7,7

6309

Артикули и дрехи, употребявани

1 878,7

6,9

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

1 755,1

6,5

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

183,9

0,7

4010

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

90,3

0,3

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

61,4

0,2

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

56,0

0,2

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

55,0

0,2

Водещи стоки в износа на България за Оман през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

4 493,4

29,8

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

2 555,5

16,9

8414

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи

1 168,2

7,7

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

863,4

5,7

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

545,3

3,6

8434

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

408,5

2,7

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

390,7

2,6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

307,5

2,0

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

267,8

1,8

9403

Други мебели и техните части

248,5

1,6

Водещи стоки във вноса на България от Оман през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

14 516,5

77,9

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

1 557,6

8,4

7601

Необработен алуминий

1 123,9

6,0

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

462,6

2,5

6309

Артикули и дрехи, употребявани

363,0

1,9

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

130,4

0,7

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

129,4

0,7

8511

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери)

73,8

0,4

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

69,5

0,4

8512

Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на артикулите от N 8539), стъклочистачки и електрически устройства против замразяване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили

55,3

0,3

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ нетните чуждестранни инвестиции от Оман в България за 2023 г. възлизат на 59.8 млн. евро.

  1. Договорно-правна база
  • Договор между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

Споделете