Loading...

Перу

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Перу

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

І. Икономическите отношения между Република България и Перу

  1. Стокообмен (в млн.USD)

До преди няколко години, Перу заемаше едно от водещите места в търговията на България със страните от Латинска Америка. Стокообменът обаче се развива неравномерно, с трайно негативно салдо за нашата страна.

Година

Стокообмен, в млн,USD

Ръст %

Износ, в млн,USD

Ръст %

Внос, в млн,USD

Ръст %

Салдо, в млн,USD

2013

21,5

8,5

13,0

-4,5

2014

40,6

89,2

5,0

-41,4

35,6

174,8

-3,6

2015

26,6

-34,4

3,4

-32,7

23,3

-34,7

-19,9

2016

31,9

19,6

6,0

79,4

25,8

11,0

-19,8

2017

37,9

18,9

10,5

75,2

27,3

5,8

-16,8

2018

67,3

77,8

18,5

75,5

48,8

78,6

-30,4

2019

68,4

1,5

15,8

-14,3

52,5

7,5

-36,7

2020

319,3

367,1

7,8

-50,7

311,5

493,1

-303,7

2021

381,3

19,4

5,5

-30,0

375,8

20,6

-370,3

2022

234,8

-38,4

17,2

215,2

217,6

-42,1

-200,4

2023

245,1

4,3

23,9

38,3

221,2

1,7

-197,4

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Перу за 2022 И 2023 Г.

Водещи стоки в износа на България за Перу през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

14 141,82

59,30

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

3 357,68

14,08

7311

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана

1 443,71

6,05

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

733,43

3,08

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

618,18

2,59

1805

Какао на прах, без прибавка на захр или други подсладители

311,37

1,31

8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи:

302,71

1,27

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

289,58

1,21

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

245,40

1,03

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

241,11

1,01

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Перу през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

203 467,56

91,97

2608

Цинкови руди и техните концентрати

11 658,78

5,27

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

2 588,02

1,17

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

750,65

0,34

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

607,79

0,27

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения:

428,61

0,19

1801

Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

270,81

0,12

5108

Прежди от фини косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно:

246,64

0,11

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

230,25

0,10

1803

Какаова маса, дори обезмаслена:

198,92

0,09

Източник: МИИ

Водещи стоки в износа на България за Перу през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

8 560,85

49,64

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

2 418,99

14,03

7311

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана

740,25

4,29

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

739,57

4,29

8458

Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал:

527,13

3,06

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

515,46

2,99

8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи:

352,27

2,04

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

326,86

1,90

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

260,86

1,51

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

249,25

1,45

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Перу през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

181 550,58

83,43

2608

Цинкови руди и техните концентрати

15 550,22

7,15

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища:

14 951,75

6,87

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

3 019,64

1,39

2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди:

530,47

0,24

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

338,02

0,16

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения:

313,52

0,14

5108

Прежди от фини косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно:

281,69

0,13

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

269,03

0,12

1106

Брашна, грис и прах от зеленчуци със сухи бобови чушки от N 0713, от сагу или от корените или грудките от N 0714 и от продуктите от глава 8:

137,31

0,06

  1. Инвестиции

По данни на БНБ Перуанските инвестиции в България, към декември 2023 г. възлизат на -2,5 млрд. евро.

  1. Договорно-правна база

Договорно-правната база с Перу е приведена в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз, поради което са денонсирани редица подписани споразумения. Спогодбата за икономическо сътрудничество с Перу от 1971 г. е окончателно денонсирана, като перуанската страна е приела това да бъде от 04.03.2008 г.

Споделете