Loading...

Перу

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Перу

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ПЕРУ

1. ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 18 април 1969 г. България и Перу установяват дипломатически отношения и разкриват посолства в София и в Лима.

Перу е президентска република, като президента е държавен и правителствен ръководител. Перуанската икономика нарасна средно с 5,6% годишно от 2009-13 г. със стабилен обменен курс и ниска инфлация. Този ръст се дължи отчасти на високите международни цени за износа на Перу за метали и минерали, които представляват 55% от общия износ на страната. Растежът се понижи от 2014 г. до 2017 г. поради по-слабите световни цени за тези ресурси. Настоящият президент на Перу – Педро Пабло КУКСИНСКИ се фокусира върху икономическите реформи и политиките на свободния пазар, насочени към увеличаване на инвестициите в Перу. Минното производство се увеличи значително през 2016-17 г., което помогна на Перу да достигне един от най-високите темпове на растеж на БВП в Латинска Америка.

Страната е член на Световната търговска организация, Общността на народите от Андите, както и асоцииран член на Меркосур.

2. СТОКООБМЕН

(млн. щ.д.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2005

22,5

106,9

129,4

-84,4

2006

30,2

170,0

200,2

-139,8

2007

25,6

181,8

207,4

-156,2

2008

19

272,4

291,4

-253,4

2009

1,1

151,3

152,4

-150,2

2010

6,2

297,6

303,8

-291,4

2011

3,11

92,34

95,45

-89,23

2012

4,173

105,929

110,132

-101,786

2013

8,50

12,96

21,46

-4,46

2014

4,98

35,62

40,60

-3,64

2015

3,35

23,27

26,62

-19,92

2016

6,01

25,84

31,85

-19,83

2017

10,53

27,34

37,87

-16,81

2018

18,48

48,84

67,32

-30,36

2019

15,84

52,52

68,36

-36,68

2020

7,81

311,51

319,32

-303,7

2021

4,93

350,16

355,09

-345,23

I-IV 2022

4,00

94,50

98,5

-90,5

През първите четири месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 98.5 млн. щ.д. спрямо 194.91 млн. щ.д. през същия период на 2021 г. – спад от -50%.

През 2021 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 355.09 млн. щ.д. спрямо 319.32 млн. щ.д. през същия период на 2020 г. – увеличение от 11.2%, което се дължи на регистрирания ръст във вноса на медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати и съдове за сгъстени или втечнени газове.

Българският износ за Перу спада с –37% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 4.93 млн. щ.д. Вносът от Перу бележи ръст от 12.4% до 350.16 млн. щ.д.

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 319.32 млн. щ.д. спрямо 68.36 млн. щ.д. през същия период на 2019 г. – увеличение от 367.1%, което се дължи на регистрирания ръст във вноса на медни руди и техните концентрати и цинкови руди и техните концентрати.

Българският износ за Перу спада с -50.7% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 7.81 млн. щ.д. Вносът от Перу бележи ръст от близо 500% до 311.51 млн. щ.д.

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу отбелязва спад от -38.67% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 41.29 млн. щ.д.

Българският износ за Перу спада с -15% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 15.78 млн. щ.д. Вносът от Перу също бележи спад от -47.77% до 25.51 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през I – IV 2022 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

25.9

Медни руди и техните концентрати

89.1

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

25.3

Цинкови руди и техните концентрати

8.4

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

12.7

Кафе

1.7

Съдове за сгъстени или втечнени газове

6.3

Масло, мазнина и течно масло от какао

0.2

Стругове

5.2

Брашна, грис и прах от зеленчуци със сухи бобови чушки

0.1

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2021 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

40.7

Медни руди и техните концентрати

96.2

Съдове за сгъстени или втечнени газове

12.9

Цинкови руди и техните концентрати

1.8

Семена от слънчоглед

4.0

Кафе

0.7

Готови козметични продукти

3.0

Артикули за колективни игри

0.4

Какао на прах

3.0

Сулфати

0.4

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

28.2

Медни руди и техните концентрати

92.3

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

15.3

Цинкови руди и техните концентрати

3.0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

10.7

Руди на благородните метали и техните концентрати

2.7

Съдове за сгъстени или втечнени газове

9.0

Кафе

1.2

Електрически трансформатори

4.3

Сулфати

0.3

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

35.32

Цинкови руди и техните концентрати

59.34

Артикули за колективни игри

22.00

Кафе

23.00

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

11.86

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

6.40

Електрически трансформатори

4.47

Сулфати

5.23

Съдове за сгъстени или втечнени газове

3.99

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули

1.36

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу се увеличава с 77.77% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 67.32 млн. щ.д.

Българският износ за Перу отбелязва ръст от 75.50% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 18.48 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на интегрални схеми и електронни микрокомплекти, носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания и други. Вносът от Перу също бележи ръст от 78.64% до 48.84 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

33.11

Цинкови руди и техните концентрати

65.92

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

26.36

Медни руди и техните концентрати

23.21

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания

12.09

Кафе

8.24

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8.56

Елда, просо и семе за птици

1.03

Електрически трансформатори

4.21

Багрилни вещества от растителен или животински произход

0.31

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Перу

0.0

-0.4

-1.1

-1.9

-2.9

-1.7

-2.8

-2.9

4. СМЕСЕНА КОМИСИЯ

Понастоящем няма функционираща Междуправителствена комисия. Последната сесия на създадената 1975 г. Смесена комисия за икономическо, техническо и научно сътрудничество е проведена през 1983 г. в Лима.

5. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Договорно-правната база с Перу е приведена в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз, поради което са денонсирани редица подписани споразумения. Спогодбата за икономическо сътрудничество с Перу от 1971 г. е окончателно денонсирана, като перуанската страна е приела това да бъде от 04.03.2008 г.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

Двустранните контакти са ограничени след като Република Перу закри посолството си в София на 30.11.2003 г. За Република България отговаря перуанската дипломатическа мисия в Атина.

Споделете