Loading...

Полша

Свържете се с търговско-икономическия представител в гр. Варшава, Полша

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Полша
Светослав Стойнев
ул., “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7706
s.stoynev@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Полша

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между Република България и Полша

  1. Стокообмен (в млн. евро)

  Година

  Стокообмен

  Ръст %

  Износ

  Ръст %

  Внос

  Ръст %

  Салдо

  2015

  1 351.7

  16.4

  529.2

  16.68

  822.5

  16.11

  -293.3

  2016

  1 642.2

  585.8

  1 056.4

  -470.6

  2017

  1 722.3

  4.8

  629.8

  7.2

  1 092.5

  3.4

  -462.8

  2018

  1 721.1

  -0.1

  651.4

  3.4

  1 069.7

  -2.1

  -418.3

  2019

  1 792.9

  4,2

  645.8

  -0,8

  1 147.1

  7,3

  -501.3

  2020

  1 831.8

  2.2

  695.1

  7.6

  1 136.7

  -0.9

  -441.6

  2020

  1 832.3

  2.2

  695.1

  7.6

  1 137.2

  -0.9

  -442.0

  2021

  2 278.2

  24.3

  877.8

  26.3

  1 400.2

  23.1

  -522.4

  2022

  2 668.6

  17.1

  997.0

  13.6

  1 671.6

  19.4

  -674.7

  2023

  2 973.3

  11.4

  1 039.6

  4.3

  1 933.6

  15.1

  -894.0

  Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Водещи стоки

  Водещи стоки в износа за 2023 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  7407

  Пръти и профили от мед:

  61 399

  5,91

  8481

  Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

  41 845

  4,02

  9401

  Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

  38 624

  3,72

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

  35 122

  3,38

  8606

  Товарни железопътни вагони:

  34 904

  3,36

  7208

  Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

  32 062

  3,08

  3920

  Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

  30 436

  2,93

  7306

  Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

  29 748

  2,86

  1206

  Семена от слънчоглед, дори натрошени

  27 872

  2,68

  7604

  Пръти и профили от алуминий:

  25 707

  2,47

  Водещи стоки в износа за 2022 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  7407

  Пръти и профили от мед:

  58 669

  5,47

  7306

  Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

  42 625

  3,97

  8481

  Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

  41 730

  3,89

  9401

  Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

  34 350

  3,20

  3920

  Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

  33 342

  3,11

  1206

  Семена от слънчоглед, дори натрошени

  31 151

  2,90

  7604

  Пръти и профили от алуминий:

  27 707

  2,58

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

  24 880

  2,32

  8471

  Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

  22 806

  2,13

  1806

  Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

  22 733

  2,12

  Водещи стоки във вноса за 2023 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  8708

  Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

  55 191

  2,85

  8603

  Мотриси и моторни платформи, различни от тези от N 8604:

  49 106

  2,54

  7106

  Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах:

  47 667

  2,47

  9403

  Други мебели и техните части:

  47 562

  2,46

  1905

  Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

  46 870

  2,42

  8704

  Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

  38 508

  1,99

  6403

  Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

  35 842

  1,85

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

  34 118

  1,76

  1806

  Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

  33 084

  1,71

  3826

  [Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

  32 903

  1,70

  Водещи стоки във вноса за 2023 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  8708

  Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

  51 535

  2,82

  9403

  Други мебели и техните части:

  49 786

  2,73

  3826

  [Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

  48 881

  2,68

  1905

  Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

  39 414

  2,16

  6403

  Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

  37 319

  2,04

  0406

  Сирена и извара:

  32 900

  1,80

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

  29 277

  1,60

  1806

  Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

  29 271

  1,60

  2106

  Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

  25 780

  1,41

  6404

  Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали:

  23 094

  1,26

  1. Инвестиции

  По данни на БНБ към 31 декември 2023 г. сумарната стойност на преките полски инвестиции в България е в размер на 497.4 млн. евро.

  1. Договорно-правна база
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подписана през месец април 1994 г.

Споделете