Loading...

Португалия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Португалия
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Португалия

  1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2014

156.7

-19.5

104.2

-27.5

52.5

3.0

51.7

2015

150.5

-3.9

94.7

-9.1

55.8

6.4

38.8

2016

150.3

-0.1

102.6

8.4

47.7

-14.6

54.9

2017

170.4

13.4

117.7

14.7

52.7

10.5

64.9

2018

186.6

9.5

99.5

-15.5

87.1

65.2

12.3

2019

249.7

33.9

157.3

58.2

92.4

6.0

64.9

2020

169.1

-32.3

103.5

-34.2

65.5

-29.0

38.0

2021

250,0

47,8

128,3

23,9

121,6

85,5

6,7

2022

240.4

-3.8

122.3

-4.7

118.1

-2.9

4.2

2023

232.6

-3.2

123.7

1.1

108.9

-7.8

14.8

* по данни на МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Португалия за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

17 822

14,4

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

11 029

8,9

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

8 753

7,1

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

4 612

3,7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

4 488

3,6

1003

Ечемик

4 080

3,3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

3 886

3,1

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

3 145

2,5

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене)

2 898

2,3

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

2 666

2,2

Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

18 234

16,7

2603

Медни руди и техните концентрати

7 644

7,0

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

6 704

6,2

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

4 253

3,9

8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или вентили или лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

4 204

3,9

7324

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана

3 568

3,3

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

3 376

3,1

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713

3 371

3,1

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

2 757

2,5

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от N 5902

2 044

1,9

Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

1005

Царевица

18 492

15,1

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

8 973

7,3

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

7 453

6,1

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

6 105

5,0

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

5 931

4,8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

4 397

3,6

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

3 187

2,6

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

3 003

2,5

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

2 610

2,1

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

2 347

1,9

Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

19 973

16,9

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

14 939

12,6

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

7 043

6,0

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

6 311

5,3

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713

5 427

4,6

7324

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана

3 404

2,9

8480

Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

2 373

2,0

2941

Антибиотици

2 271

1,9

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006

2 216

1,9

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

2 072

1,8

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България към 01 януари 2024 г. възлизат на 14,6 млн. евро.

  1. Договорно-правна база
  • Дългосрочна търговска спогодба от 11.02.1975, с РМС 196/7.4.06 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество от 23.10.1975, с РМС 196/7.4.06 е в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписана през май 1993 г. и ратифицирана от българска страна.
  • Договор за избягване на двойното данъчно облагане, подписан на 15 юни 1995 г. и ратифициран от двете страни;
  • Спогодба между република България и португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани, подписана на 26 септември 2002 г., по време на посещението на португалския президент Жоржи Сампайо в България (в сила от края на 2003 г.);
  • Споразумение за сътрудничество между Асоциация на малките и средни предприятия на Португалия и ИАНМСП на РБ, подписана на 31.03.2008 г.

Споделете