Loading...

Португалия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Португалия
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Португалия

 1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2015

150.5

-3.9

94.7

-9.1

55.8

6.4

38.8

2016

150.3

-0.1

102.6

8.4

47.7

-14.6

54.9

2017

170.4

13.4

117.7

14.7

52.7

10.5

64.9

2018

186.6

9.5

99.5

-15.5

87.1

65.2

12.3

2019

249.7

33.9

157.3

58.2

92.4

6.0

64.9

2020

169.1

-32.3

103.5

-34.2

65.5

-29.0

38.0

2021

250,0

47,8

128,3

23,9

121,6

85,5

6,7

1-6,2021

110,2

56,4

53,8

2,5

1-6,2022

136,2

23,5

76,1

34,9

60,0

11,5

16,0

* по данни на МИИ

В периода януари-юни 2022 г. стокообменът между България и Португалия се е увеличил с 23,5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 136,2 млн. евро. Износът към Португалия се е увеличил с 34,9% и е в размер на 76,1 млн. евро. Вносът се е увеличил с 11,5% и е в размер на 60 млн. евро. Салдото е положително (16 млн. евро). Португалия заема 40 място по отношение на износа и 46-то място по отношение на вноса.

В периода януари-декември 2021 г. стокообменът между България и Португалия се е увеличил с 47,8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 250 млн. евро. Износът към Португалия се е увеличил с 23,9% и е в размер на 128,3 млн. евро. Вносът се е увеличил с 85,5% и е в размер на 121,6 млн. евро. Салдото е положително (6,7 млн. евро). Португалия заема 37 място по отношение на износа и 45 място по отношение на вноса.

 1. Водещи стоки внос-износ

Структурата на стокообмена ни с Португалия е ограничена и почти не се променя през последните години. Износът ни за Португалия включва главно суровини и стоки с ниска степен на преработка. Вносът от Португалия също не предлага разнообразие.

Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100,0

в т.ч. Португалия

128 387

0,4

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

23 318

18,2

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

10 594

8,3

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

6 360

5,0

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

5 932

4,6

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

5 408

4,2

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

4 861

3,8

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

3 596

2,8

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

3 227

2,5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

3 181

2,5

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

2 709

2,1

Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100,0

в т.ч. Португалия

121 658

0,3

2603

Медни руди и техните концентрати

30 243

24,9

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

9 955

8,2

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

8 583

7,1

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

7 796

6,4

8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или вентили или лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

6 165

5,1

2941

Антибиотици

3 806

3,1

7324

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана

2 700

2,2

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (напр. асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

2 635

2,2

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713

2 618

2,2

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други

2 559

2,1

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България към 01 януари 2022 г. възлизат на -53,9 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции от Португалия в България през първото тримесечие на 2022 г. са +1,2 млн. евро, а през второто 53,4 млн. евро.

Португалия е с икономика на средно европейско ниво. Сред добре развитите отрасли са селско стопанство, риболов и хранителна индустрия, информационни и комуникационни технологии, производство на енергия от ВЕИ, автомобилостроене, текстилна и обувна промишленост, химическа промишленост, производство на корк и изделия от корк, туризъм и др.

България следва да привлече интереса на португалските инвеститори в области като туризма и хотелиерството (главно алтернативните форми на туризъм, допълнителните туристически услуги и съпътстващите туризма индустрии), услугите, строителството и изграждането на инфраструктурни проекти, телекомуникациите, селското стопанство (основно лозарство) и др.

 1. Туризъм

година

в България

промяна %

в Португалия

промяна %

2016

10 115

+1.1

20 051

+42.9

2017

16 297

+61.1

20 030

-0.1

2018

16166

-0.8

20126

0.5

2019

18300

+13.2

19685

-2.2

2020

3765

-79,4

n/a*

2021

7671

+103.7

n/a*

1-6,2022

5099

+155,5

n/a

В периода януари-юни 2022 г. България е посетена от 5099 португалски граждани, ръст от 155,5% в сравнение със същия период на 2021 г.

През 2021 г. България е била посетена от 7671 португалски граждани, наблюдава се ръст от 103,7% в сравнение с 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за повечето месеци е прекратено.

 1. Договорно-правна база
 • Дългосрочна търговска спогодба от 11.02.1975, с РМС 196/7.4.06 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
 • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество от 23.10.1975, с РМС 196/7.4.06 е в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
 • Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписана през май 1993 г. и ратифицирана от българска страна.
 • Договор за избягване на двойното данъчно облагане, подписан на 15 юни 1995 г. и ратифициран от двете страни;
 • Спогодба между република България и португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани, подписана на 26 септември 2002 г., по време на посещението на португалския президент Жоржи Сампайо в България (в сила от края на 2003 г.);
 • Споразумение за сътрудничество между Асоциация на малките и средни предприятия на Португалия и ИАНМСП на РБ, подписана на 31.03.2008 г.
 1. Събития

В периода 11-13 април 2022 г. се проведе официално посещение на президента на Република България г-н Румен Радев в Португалската република.

В средата на м. юни 2015 г. на официално посещение в България бе президентът на Португалия г-н Анибал Каваку Силва, който бе придружаван от министъра на икономиката г-н Антонио Пиреш де Лима и бизнес делегация. По време на визитата се проведе бизнес форум, в който участваха над 70 фирми от двете страни. Учредена бе и смесена Българо-португалска търговска камара, чиято основна задача е да спомогне за установяването на контакти и ползотворни връзки между българския и португалския бизнес.

Споделете