Loading...

Публични консултации

Генерална дирекция “Търговия” на Европейската комисия провежда редовно консултации с всички заинтересовани лица по съществени въпроси, отнасящи се до общата търговска политика на Европейския съюз.

Съобщенията за започване на консултациите, въпросниците за заинтересованите лица и други свързани документи се публикуват на интернет – страницата на Генерална дирекция “Търговия”.

Споделете