Loading...

Република Северна Македония

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
дирекция “Външноикономическо сътрудничество”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Република Северна Македония

Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Северна Македония

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Република Северна Македония

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

промяна,%

износ

промяна,%

внос

промяна,%

салдо

2013

627,40

-2,73

351,4

-10,52

276

9,39

75,40

2014

631,30

0,62

358,8

2,11

272,5

-1,27

86,30

2015

649,00

2,80

387,6

8,03

261,4

-4,07

126,20

2016

651,60

0,40

393,3

1,47

258,3

-1,19

135,00

2017

735,10

12,81

407,1

3,51

328

26,98

79,10

2018

742,85

1,05

421,6

3,56

321,25

-2,06

100,35

2019

750,80

1,07

424

0,57

326,8

1,73

97,20

2020

736,30

-1,93

435,7

2,76

300,6

-8,02

135,10

2021

947,20

28,64

575

31,97

372,2

23,82

202,80

2022

1 190,30

25,67

745,7

29,69

444,6

19,45

301,10

2023

1 387,50

16,57

858,70

15,15

528,80

18,94

329,90

  1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износa за Република Северна Македония през 2023 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2716

Електрическа енергия

302 123,41

35,18

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана:

58 453,92

6,81

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

50 809,44

5,92

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

40 631,11

4,73

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

35 826,90

4,17

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

16 724,04

1,95

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

10 663,88

1,24

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните:

10 203,32

1,19

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен ‘клинкер’), дори оцветени:

10 108,66

1,18

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

9 874,56

1,15

Водещи стоки във вноса за Република Северна Македония през 2023 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2716

Електрическа енергия

151 431,83

28,64

2603

Медни руди и техните концентрати

68 104,06

12,88

2607

Оловни руди и техните концентрати

48 621,07

9,19

2608

Цинкови руди и техните концентрати

28 826,98

5,45

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

20 700,08

3,91

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

19 978,03

3,78

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

13 323,51

2,52

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

9 936,38

1,88

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

9 900,88

1,87

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

8 986,84

1,70

Водещи стоки в износa за Република Северна Македония през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2716

Електрическа енергия

188 299

25,2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

89 052

11,9

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана:

46 668

6,3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

24 512

3,3

7801

Необработено олово:

23 484

3,1

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

16 002

2,1

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

15 760

2,1

7901

Необработен цинк:

11 634

1,6

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

10 905

1,5

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

10 569

1,4

Водещи стоки във вноса за Република Северна Македония през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

2607

Оловни руди и техните концентрати

66 850

15,0

2603

Медни руди и техните концентрати

62 972

14,2

2608

Цинкови руди и техните концентрати

50 789

11,4

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

26 360

5,9

2716

Електрическа енергия

20 795

4,7

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

20 258

4,6

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

15 145

3,4

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

14 473

3,3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

11 628

2,6

7404

Отпадъци и отломки от мед

9 817

2,2

Източник: МИИ

Инвестиции

По данни на БНБ за към 01 януари 2024 г. сумарните инвестиции на РСМ в България възлизат на 129,5 млн. евро.

4. Договорно-правна база:

1. Спогодба за търговско сътрудничество /22.02.1999 г./ – в сила от 5.05.1999 г.;
2. Договор между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимна защита и насърчаване на инвестициите /22.02.1999 г./, в сила от 5.06.1999 г.
3. Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото /22.02.1999 г. в София/, в сила от 24.09.1999 г.;
4. Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари /22.02.1999 г./ – в сила от 12.06.1999 г.;
5. Спогодба за въздушни съобщения /22.02.1999 г./ – в сила от 8.06.1999 г.;
6. Спогодба между правителствата на Република България и Република Македония за свързване на железопътните мрежи на двете страни /12.03.1999 г./ – в сила от 23.06.1999 г.;
7. Договор за обмен на ел. енергия /на английски език/ – в сила от 14.12.1996 г.;
8. Спогодба между правителствата на Република България и Република Македония за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област – в сила от 15 юли 2000 г;
9. Спогодба между правителствата на Република България и Република Македония за откриване на два нови гранични контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни /14.06.1999 г./;

10. Споразумение за свободна търговия, подписано на 13.10.1999 г. в София, в сила от 01.01.2000 г., ратифицирано със закон от Народното събрание на Република България на 15.12.1999 г. (oт 01.01.2007 г. споразумението е прекратено, съгласно Договора за присъединяването на Република България към ЕС).

11. Споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката – подписано на 25.03.2000 г. в Охрид;

12. Спогодба за сътрудничество между България и Македония в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценка на съответствието – подписана в Скопие, 15.05.2000 г.;

13. Договор за сътрудничество в областта на туризма, подписан в Скопие, 15.05.2000 г;

14. На 26.05.2000 г. в София е подписана Оперативна програма за сътрудничество между статистическите институти на България и Македония.

15. На 15.12.2008 г. в Скопие е подписано ново Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на България и Македония, във връзка с присъединяването на България към ЕС и новите ангажименти на България като страна-членка. Вътрешните процедури за влизане в сила на Споразумението са изпълнени и от двете страни.

16. Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, подписан на 1 август 2017 г. при посещението на премиера Бойко Борисов в Скопие.

Споделете