Loading...

Румъния

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Букурещ

Ивайло Маринов

32, Vasile Laskar str., Sector 2, Bucuresti 020502
тел./факс: +40 21 318 9166
mob.: +40769696029
e-mail: in.marinov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeRO

https://twitter.com/@BGEconOfficeRO

https://www.linkedin.com/in/BGEconofficeRO

Споделете