Loading...

Русия

Свържете се с Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва

Министерство на икономиката и индустрията

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Теодора Ботева, директор
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7701
e-mail: t.boteva@mi.government.bg

Референт за Русия
Николина Танева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Руската федерация

 1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Руската федерация (млн. щ. долари)

Година

Стокообмен

в млн. щ. д.

Ръст

%

Износ

в млн. щ. д.

Ръст %

Внос

в млн. щ. д.

Ръст %

Салдо

в млн. щ. д.

2014 г.

6 020,8

-15,6

706,2

-9,0

5 314,6

-16,4

– 4 608,4

2015 г.

3 961,1

-34,2

443,4

-37,2

3 517,7

-33,8

– 3 074,3

2016 г.

3 026,3

-23,6

434,0

-2,1

2 592,3

-26,3

– 2 158,3

2017 г.

4 319,6

42,7

836,3

92,7

3 483,3

34,4

– 2 647,0

2018 г.

4 144,0

-4,1

451,4

-46,0

3 692,6

6,0

– 3 241,2

2019 г.

4 269,5

-3,0

584,1

29,4

3 685,4

-0,2

– 3 101,3

2020 г.

2 653,1

-37,9

485,5

-16,9

2 167,6

-41,2

– 1 682,1

2021 г.

4 042,7

52,4

517,9

6,7

3 524,8

62,6

– 3 006,9

2022 г.

6 842,7

69,3

508,4

-1,8

6 334,3

79,7

-5 825,9

2023 г.

4 049,1

-40,8

540,5

6,3

3 508,6

44,6

2 968,1

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

 1. Водещи стоки в стокообмена с Руската федерация през 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа на Р. България за Руската федерация през 2023 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

262,4

48.55

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

34,5

6.38

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

21,4

3.96

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

19,2

3.55

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

15,4

2.84

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

15,3

2.84

3006

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в Забележка 4 на настоящата глава:

15,2

2.80

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

9,6

1.77

3307

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде;

8,4

1.55

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

7,3

1.35

Водещи стоки във вноса на Р. България от Руската федерация през 2023 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

2 692,9

76.75

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

370,5

10.56

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

283,1

8.07

7601

Необработен алуминий:

61,0

1.74

3102

Минерални или химични азотни торове:

28,8

0.82

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

28,0

0.80

7201

Необработени чугуни и огледални ‘шпигел’ чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми:

8,5

0.24

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

5,2

0.15

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2,9

0.08

0713

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени:

2,2

0.06

Водещи стоки в износа на Р. България за Руската федерация през 2022 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

220,9

43.12

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

19,8

3.86

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

19,4

3.79

3006

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в Забележка 4 на настоящата глава:

15,2

2.97

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

14,6

2.86

8425

Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове:

13,2

2.58

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

10,4

2.03

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

9,2

1.80

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

8,6

1.69

8412

Други двигатели:

8,0

1.56

Водещи стоки във вноса на Р. България от Руската федерация през 2022 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

3 436,2

54.21

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

1 341,3

21.16

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

672,7

10.61

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища:

223,1

3.52

7601

Необработен алуминий:

140,8

2.22

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

100,4

1.58

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

90,5

1.43

3102

Минерални или химични азотни торове:

70,2

1.11

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните:

36,5

0.58

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани:

20,9

0.33

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Руската федерация в Р. България към 2023 г. възлизат на 1 759,7 млн. евро.

Преки инвестиции от Руската федерация в Р. България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

126,6

1 956,5

2015 г.

29,9

2 061,5

2016 г.

-42,2

2 043,0

2017 г.

54,8

2 078,8

2018 г.

-51,9

2 053,5

2019 г.

155,4

2 348,0

2020 г.

45,6

2 369,0

2021 г.

-277,2

1 947,3

2022 г.

-82,1

1 870,2

2023 г.

158,4

1 759,7

Източник: БНБ

 1. Други

От март 2014 г. насам ЕС постепенно налага ограничителни мерки спрямо Русия в отговор на:

 • незаконното анексиране на Крим;
 • агресивната война на Русия срещу Украйна;
 • незаконното анексиране на украинските области Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска.

Мерките са предназначени да отслабят икономическата база на Русия, като я лишат от ключови технологии и пазари и като значително ограничат способността ѝ да води война (Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна).

Икономическите санкции са насочени към секторите на финансите, търговията, енергетиката, транспорта, технологиите и отбраната.

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвет от 17 март 2014 г., са наложени ограничителни мерки на физически лица и образувания, тъй като действията им са подкопавали териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Списъкът на санкционираните лица и образувания подлежи на постоянно преразглеждане и периодично подновяване от Съвета:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02014R0269-20240314

Повече информация за ограничителните мерки може да бъде намерена на следните линкове:

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html?locale=bg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20240224

 1. Договорно-правна база

Българо-руските икономически отношения се регулират главно от следните документи:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество (в сила от 21.05.2009 г.);
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане (в сила от 08.12.1995 г.);
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за регулиране на взаимните финансови задължения (в сила от 28.03.1995 г.) и Допълнение към нея от 05.06.2002 г.;
 • Протокол между правителството на Република България и правителството на Руската федерация към Договора между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 8 юни 1993 г. (в сила от 19.12.2005 г.).

*Външнотърговските отношения между Р. България и Руската федерация се регулират в съответствие с политиките от страна на ЕС спрямо Русия.

Споделете