Loading...

Сан Марино

Началник отдел “Европа”

Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Сан Марино
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

Икономически отношения между България и Сан Марино

  1. Стокообмен

/хил.евро/

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2011

35.5

-96.8

284.0

8.2

319.5

-76.9

-248.5

2012

3.0

-91.5

241.1

-15.1

244.1

-23.6

-238.1

2013

83.0

2666.7

240.9

-0.1

323.9

32.7

-157.9

2014

8.3

-90.0

554.0

130.0

562.3

73.6

-545.7

2015

42.3

409.6

851.3

53.7

893.6

58.9

-809.0

2016

412.0

873.4

417.0

-51.1

828.0

-7.3

-5.0

2017

696.1

69.0

430.96

3.3

1127.1

36.1

265.14

2018

577.5

-17.0

798.8

85.5

1376.3

22.1

-221.3

2019

993.2

72.0

501.2

-37.3

1494.4

8.6

492

2020

735.7

-25.9

510.6

1.9

1246.3

-16.6

225.1

2021

975.0

32.6

452.0

-11.4

1 427

14.5

523.0

2021 1-6

411

228

639

182

2022 1-6

891

117.1

268

17.3

1 159

81.4

623

Източник: МИИ

През 2021 г. износът за Сан Марино бележи ръст с около 33% спрямо предходната година, като общият стокообмен също нараства (14,5% спрямо предходната 2020 г.) Търговското салдо е положително в размер на 523 хил. евро.

  1. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България със Сан Марино за 2021 г. /хил. евро/

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през 2021 г.

34 866 879

100.00

в т.ч. Сан Марино

975,0

0.00

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

751

77.0

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули:

61

6.2

8205

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи принадлежности или части за

46

4.7

8417

Неелектрически, индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци:

30

3.1

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

27

2.8

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

26

2.7

3101

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход

17

1.8

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

9

0.9

8211

Ножове (различни от тези от N 8208), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери и техните остриета:

8

0.8

9950

Служебен код (SL)

0

0.0

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през 2021 г.

39 224 462

100.00

в т.ч. Сан Марино

452

0.00

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

258

57.0

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

100

22.2

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

26

5.8

8466

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от NN 8456 до 8465, включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите за инструменти, автоматичните резбонарезни глави,

17

3.8

3305

Препарати за поддържане на косата:

7

1.6

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

6

1.4

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

6

1.4

8424

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини

5

1.1

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ към края на 2021 г. инвестициите от Сан Марино в България възлизат на 0,1 млн.евро. За 2021 г. и 2020 г. няма регистрирани инвестиции според статистиката на БНБ.

Потенциал за инвестиции в България от компании на Сан Марино има в областта на биопродукцията и биотехнологията.

  1. Договорно – правна база в икономическата област

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 74 от 14.09.2007 г. В сила от 26.07.2007 г.)

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма (Обн., ДВ, бр. 45 от 16.06.2009 г. В сила от 19.05.2009 г.)

Споделете