Loading...

Сърбия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Белград


Александър Ангелов

36 Svetogorska Str., 11000 Belgrade, Serbia

Tel.: 00381 11 3244441
Mob.: 00381 66 8812094
e-mail: a.angelov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeRS
https://twitter.com/BGEconOfficeRS
https://www.linkedin.com/in/stivbeograd

Споделете