Loading...

Сърбия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Белград

Марин Николов

36 Svetogorska Str. 11000 Belgrade, Serbia
Tel.: + 381 11 32 44 441
Mob.: + 381 66 88 12 137
Fax.: + 381 11 36 20 116
E-mail: m.nikolov@mi.government.bg

Икономическите отношения между България и Сърбия

Споделете