Loading...

Швейцария

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Швейцария
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Швейцария

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

Машиностроене, електротехническа и металообработваща индустрия

Химия, фармация и life science

IV. Други:

Туристическа политика на Швейцария

Икономически отношения между Република България и Конфедерация Швейцария

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Конфедерация Швейцария е перспективен икономически партньор за България

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст

%

Салдо

2014

296.3

-15.8

121.8

-20.8

174.9

-11.9

-53.3

2015

282.3

7.8

89.3

7.2

192.9

8.3

-103.6

2016

332.6

0.17

136.1

52.0

196.4

2.0

-60.2

2017

376.9

4.5

165.0

22.0

211.9

7.9

-46.8

2018

397.0

5.3

152.4

-7.6

244.6

15.4

-92.1

2019

453.0

13.6

193.2

27.1

259.7

5.9

-66.5

2020

425.9

-6.0

181.1

-6.2

244.7

-5.8

-63.5

2021

520.8

22.4

234.0

29.2

286.8

17.4

-52

2022

628.7

20.7

310.2

32.5

318.5

11.1

– 8.3

2023

754.4

22.8

363.8

0.8

390.6

0.7

-26.8

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване

64 706

19,2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

28 110

8,4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

16 058

4,8

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

15 867

4,7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

12 655

3,8

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

12 349

3,7

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN

10 654

3,2

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други

9 276

2,8

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъф

7 067

2,1

2716

Електрическа енергия

6 740

2,0

Водещи стоки в износа за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи

50 041

16,1

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители

24 66

7,9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

17 616

5,7

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

15 604

5,0

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

13 847

4,5

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

13 129

4,2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

11 543

3,7

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна

10 805

3,5

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

6 220

2,0

6112

Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни

5 519

1,8

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

101 898

28,2

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

64 998

18,0

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства

19 087

5,3

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

14 548

4,0

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914

9 372

2,6

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

5 799

1,6

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

5 638

1,6

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3 924

1,1

5407

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от N 5404

3 878

1,1

3908

Полиамиди в първични форми:

3 550

1,0

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени

92 454

29,0

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

49 896

15,7

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобил

14 885

4,7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

14 382

4,5

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

7 212

2,3

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

4 210

1,3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

3 843

1,2

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3 757

1,2

3908

Полиамиди в първични форми

3 751

1,2

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914

3 624

1,1

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Инвестиции

По данни на БНБ, размера на преките швейцарски инвестиции в България възлизат към януари 2024г. в размер на 4046,4 млрд. евро.

 1. Договорно-правна база
 • Основа за развитие на българо-швейцарските икономически отношения са следните спогодби и споразумения:
 • Споразумение между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора, подписано на 21.06.1999 г. в Люксембург, в сила на 01.06.2002 г. През 2008 г. е подписан Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора, отчитащ участието на България и Румъния като договарящи страни. 2009 г. в Швейцария е проведен общ референдум /с положителен резултат/ за продължаване на действието на Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора и присъединяването към него на България и Румъния.
 • Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Ратифицирано със закон, ДВ, бр. 82 от 2010 г. В сила от 25 октомври 2010 г.
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество (Ратифицирано със закон, приет от 37 НС на 23.03.1995 г. – ДВ, бр. 31 от 1995 г. Издадено от МВнР, обн.,ДВ,бр.14 от 16.02.1996 г.,в сила от 5.04.1995 г., изм., бр. 105 от 10.12.1996 г., бр. 83 от 23.09.1997 г., бр. 10 от 5.02.1999 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 19 от 10.03.2000 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 12 от 9.02.2001 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 81 от 21.09.2001 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 79 от 16.08.2002 г., в сила от 18.07.2002 г., бр. 73 от 19.08.2003 г., в сила от 14.07.2003 г., бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 19.05.2005 г., бр. 30 от 17.04.2012 г.,в сила от 7.02.2012 г.)
 • Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифицирана със закон, приет от НС на 20.10.1993 г. – ДВ, бр. 92 от 1993 г. издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 47 от 23.05.1995 г., в сила от 26.10.1993 г.)
 • Спогодба между Република България и Швейцарската Конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото (Ратифицирана със закон на Народното събрание от 20.10.1993 г. – ДВ, бр. 92 от 29.10.1993 г. Издадена от Министерството на финансите, обн. в ДВ, бр. 103 от 7.12.1993 г., в сила от 10.11.1993 г.)
 • данъчно облагане на дохода и имуществото, която заменя съществуващата спогодба от 21.12.1988 г.

Свързани документи

Споделете