Loading...

Швеция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Стокхолм, Швеция


Валентин Стоев

с акредитация за Финландия

Karlavagen 29, Stockholm 11434
Тел: +46 8 246310
Мобилен: +46 735 950 744
e-mail: v.stoev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeSE

https://twitter.com/BGEconOfficeSEСподелете