Loading...

Швеция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Стокхолм, Швеция

Валентин Стоев

с акредитация за Финландия
Karlavagen 29, Stockholm 11434
Тел: +46 8 246310
Мобилен: +46 735 950 744
e-mail: v.stoev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeSE
https://twitter.com/BGEconOfficeSE

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Швеция
Теодора Дойчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Швеция

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

пазар на хранителни продукти

информация за мебелния пазар

организация на възлагането и участието в обществени поръчки в Швеция

облекло и текстил

ИКТ

информация за внос на алкохолни напитки

IV. Предстоящи събития, изложения и търгове

V. Други

I. Икономически отношения между България и Швеция

 1. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

251.5

40.8

104.8

34.2

146.7

46.0

-41.9

2012

226.6

-9.9

94.0

-10.3

132.6

-9.6

-38.6

2013

254.3

12.2

108.3

15.2

146.0

10.1

-37.7

2014

289.2

13.7

139.6

28.9

149.6

2.5

-10.0

2015

314.5

8.7

152.0

8.8

162.5

8.6

-10.5

2016

346.6

10.2

181.7

19.5

164.9

1.5

16.8

2017

411.8

19.0

218.2

20.6

193.6

17.2

25.7

2018

457.6

11.1

252.7

15.8

204.8

5.8

47.9

2019

461.0

0.8

262.5

3.9

198.4

-3.1

64.1

2020

431.6

-6.6

247.2

-5.8

184.3

-7.6

62.8

2021

520.1

19.4

272.3

10.2

247.8

31.4

24.5

1-6.2022

325.1

32.2

168.6

23.5

156.4

43.0

12.2

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През 2021 г. стокообменът възлиза на 520.1 млн. евро (19.4%), от които износ 272.3 млн. евро (10.2%)и внос 247.8 млн. евро (31.4%).

 1. Структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа от Швеция за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

277 382

0.8

1

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

20 860

7.7

2

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

18 569

6.8

3

Други машини и устройства за терасиране,

16 378

6.0

4

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

14 092

5.2

5

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

13 018

4.8

6

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408:

10 915

4.0

7

Семена от слънчоглед, дори натрошени

9 892

3.6

8

Други мебели и техните части

9 420

3.5

9

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции NN 8525 до 8528

8 648

3.2

10

Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически)

7 265

2.7

Водещи стокови групи във вноса от Швеция през за 2021г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

247 810

0.6

1

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

23 804

9.6

2

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация

15 902

6.4

3

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

11 653

4.7

4

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

10 559

4.3

5

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

9 520

3.8

6

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

9 314

3.8

7

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

8 749

3.5

8

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече

8 647

3.5

9

Цинкови руди и техните концентрати

5 607

2.3

10

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла

5 384

2.2

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. И части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и др.

 1. Инвестиции

Сумарните шведски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 510.4 млн. евро. През 2021 г. потока на инвестициите е в размер на 98.3 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. са 12.9 млн. евро.

Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и др. Шведските компании оценяват условията за бизнес и инвестиции у нас и в търсене за утвърждаване и разширяване на присъствието си са насочили интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазване на околната среда, здравеопазването, IT сектора и производството на електроника, машини и оборудване.

Водещи шведски фирми, инвестирали в България:

SKF JCS – производство на лагери;

Swedish Match – производство на кибрит (завод в Костенец);

Шведско-швейцарската ABB – електротехника.

MTG – Modetn Times Group – медийна фирма, собственик на телевизионните канали Нова Телевизия и Диема;

Bonnier Business press – през 2009 г. стана 100% притежател на собствеността на деловия всекидневник „Пари“.

Trelleborg Sealing Solutions Bulgaria (TSS) – производството и търговията на уплътнения и уплътнителни системи, част от шведската индустриална група Trelleborg АB; В България има свой маркетингов офис, който отговоря за пазарите на България, Турция, Румъния, Украйна, Република Беларус и Азербайджан; В България се помещава и една от производствените единици на групата, разположена в гр. Перник и даваща заетост на около 60 работника.

IKEA – световноизвестната шведска марка за мебели и домашно обзавеждане; на 20 септември 2011г. в София отвори първият им магазин в България (инвестицията е чрез франчайз);

H&M – верига за облекло (втората по обем на продажбите модна групировка в света след испанскатаInditex); на 10 март 2012 г. в София се откри първият им магазин като инвестицията е директна, а не чрез франчайз, а до края на 2014 г. H&M откри общо 15 магазина – 8 в София, както и по един във Варна, Бургас Пловдив, Благоевград, Плевен, Велико Търново и Стара Загора.

С по-малък размер на инвестициите са: Scania Trade Development (производство на двигатели), Electrolux(търговия), Sandvik (търговия), АBB (съоръжения и апаратура за енергийната промишленост),AROS Quality Group (производство на електродвигатели, генератори и трансформатори), Tranemo Textile(текстил).

Шведските компании оценяват условията за бизнес и инвестиции у нас и в търсене за утвърждаване и разширяване на присъствието си са насочили интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазване на околната среда, IT сектора и производството на електроника, машини и оборудване.

Много добри перспективи има в сътрудничеството между компании от двете страни в областта на информационните и телекомуникационни технологии и енергетика, по-конкретно оползотворяване на ВЕИ, зелените технологии, технологиите за обработка на отпадъците и т.н.

През 2009 г. беше официално открита учредената Българо-скандинавска търговска камара, която обединява български и скандинавски компании от различни отрасли на икономиката. Сред основателите на камарата са водещи шведски компании от различни сектори на търговията и промишлеността, които развиват дейност в България, между които: „Астра Зенека“ (Astra Zeneca), „Атлас Копко“ (Atlas Copco), „Алфа Лавал“ (Аlfa Laval), „Ей БиБи“(ABB), „Ериксон телекомюникейшънс“ (Ericsson Telecommunication), СААБ (Saab) и „Волво тръкс“ (Volvo Trucks),“Ес Ка ЕФ“ (SKF), „Таймлайн“ (Time Line). Създаването на камарата допринася за разширяване на възможностите за икономическо сътрудничество и мрежата от контакти между двете страни, разработването на нови пазарни и инвестиционни ниши. Предмет на дейността и в голяма степен е съдействието за навлизането на шведските малки и средни предприятия в България.

 1. Туризъм

В областта на туризма Швеция дълго време бе значим партньор за България, но от 2009 г. насам броят на шведските туристи в страната ни постоянно намалява – тенденция, която продължава и през следващите години. Шведските туристи проявяват интерес главно към българското черноморие, но в немалка степен също и към българските балнеоложки центрове, морски и планински почивки, ски-туризъм, обиколни и комбинирани познавателни турове. Все повече нараства интересът към зимните ни курорти, особено след предаването по шведската телевизия SVT на Световната купа по ски в Банско през 2011 г. и през 2015 г. Добри възможности съществуват и за допълнителното популяризиране на СПА и уелнес туризма в България сред шведските граждани, както и на бизнес и конгресния туризъм у нас.

Туристопоток между България и Швеция

Година

Брой шведски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Швеция

Изменение спрямо

предходна година,%

2011

43 807

0.8

1 851

-1.1

2012

39 815

-9.1

4 737

155.9

2013

38 433

-3.5

7 747

63.5

2014

40 356

5.0

10 104

30.4

2015

30 569

-24,3

9 576

-5.2

2016

38 259

25.2

13 552

41.5

2017

51 244

33.9

18 6998

38.0

2018

49 473

-3.5

19 577

4.7

2019

37 864

-23.5

19 423

-0.8

2020

5836

-84.6

Няма данни

2021

13318

128.2

Няма данни

1-6.2022

8662

276.0

Няма данни

Източник: Министерство на туризма

 1. Договорно-правна основа

Икономическите отношения между България и Швеция се регламентират от:

 • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.;
 • Междуправителствена Спогодба за граждански въздушен транспорт (1957 г.), в сила от 1958 г.;
 • Междуправителствена Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (1969 г.), в сила от 1970 г.;
 • Дългосрочна програма за развитие на икономическото, промишленото и научно-техническото сътрудничество (1969 г.);
 • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество от 1970 г.;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане от 1988 г.;
 • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, (1994 г.), в сила от 1995 г.;
 • Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерството на икономиката и енергетиката и Кралство Швеция, представлявано от Министерството на промишлеността, заетостта и комуникациите, подписан на 12 юни 2006 г. в София, в сила от 12 юни 2006 г.

Споделете