Loading...

Сингапур

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева Ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 76 88

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Сингапур Борислав Александров

Ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 76 96
b.alexandrov@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между Република България и Сингапур

1. Стокообмен (в млн. щ. д.)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Общо

Ръст %

Салдо

2023

146.4

449.3

39.6

-34.2

186

114.2

106.8

2022

26.65

-18.0

60.2

33.2

86.85

11.8

-33.55

2021

32.5

36.6

45.2

15.0

77.7

23.1

-12.7

2020

23.8

-79.0

39.3

-12.3

63.1

-60.1

-15.5

2019

113.2

-62.2

44.8

-3.9

158

-54.3

68.4

2018

299.2

46.0

46.6

17.7

345.8

41.4

252.6

2017

205

-0.1

39.6

28.2

244.6

3.6

165.4

2016

205.2

-45.6

30.9

-0.3

236.1

-42.2

174.3

2015

377.3

-50.5

31

10.7

408.3

-48.4

346.3

2014

762.7

71.0

28

61.8

790.7

70.7

734.7

2013

446

17.3

463.3

428.7

2. Водещи стоки в стокообмена на България със Сингапур за 2023 г. и 2022 г.

2.1. Водещи стоки в износа на България за Сингапур през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

115 167.3

78.6

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

7 984.6

5.5

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

4 710.2

3.2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

3 891.7

2.7

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

3 563.9

2.4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 565.5

1.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

903.9

0.6

2.2. Водещи стоки във вноса на България от Сингапур през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

17 317.0

43.7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

8 656.5

21.8

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

1 482.4

3.7

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

1 138.3

2.9

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери),

933.6

2.4

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

722.5

1.8

3903

Полимери на стирена в първични форми:

706.7

1.8

7320

Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана:

576.4

1.5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

528.7

1.3

2.3. Водещи стоки в износа на България за Сингапур през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

9 820.1

36.7

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

3 393.6

12.7

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

2 119.4

7.9

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

1 335.6

5.0

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

961.0

3.6

3925

Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени другаде:

813.7

3.0

2.4. Водещи стоки във вноса на България от Сингапур през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

32 710.3

54.3

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

7 770.5

12.9

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

6 772.9

11.3

8001

Необработен калай:

3 342.7

5.6

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

801.2

1.3

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

779.6

1.3

Източник: МИИ

Сингапур е наложил забрана за реклама на тютюневи изделия, въпреки че продажбата на самите тютюневи продукти не е забранена. Забрана е наложена и на някои други стоки и услуги като: фармацевтични продукти, медикаменти, както и на юридически, медицински и счетоводни услуги.

Алкохол, тютюневи изделия и моторни средства подлежат на обмитяване. Ако се внасят в страната подобни предмети, то те трябва да се декларират.

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Сингапур в България към 01 юли 2023 г. възлизат на 57.8 млн. евро.

4. Други

ЕС и Сингапур

Двустранните търговски и инвестиционни преговори със Сингапур започнаха през 2010 г. и завършиха през 2017 г.

Между ЕС и Сингапур до момента има подписани следните документи:

  • Споразумение за свободна търговия (влязло в сила 21 ноември 2019 г.);
  • Споразумение за защита на инвестициите.
  • Дигитално партньорство и стартирането на принципите на цифрова търговия (декември 2022 г.)

Двете споразумения (между ЕС и Сингапур) бяха подписани на 19 октомври 2018 г. като Европейският парламент даде одобрението си за споразуменията на 13 февруари 2019 г. Споразуменията със Сингапур са първите, сключени между ЕС и държава от Югоизточна Азия, и представляват стъпала към по-голяма ангажираност между ЕС и региона.

Държавите-членки на ЕС одобриха споразумение за търговия на 8 ноември 2019 г. То влезе в сила на 21 ноември 2019 г.

Споразумението за защита на инвестициите ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС. Към февруари 2022 г. 12 държави членки са го ратифицирали.

Сингапур е един от 10-те членове на АСЕАН. Това е вторият по големина търговски партньор на ЕС в АСЕАН, който представлява малко под една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона. Над 10 000 компании от ЕС са установени в Сингапур и го използват като център за обслужване на целия Южен Пасифик.· Сингапур е 16-ият по големина партньор на ЕС в търговията със стоки и вторият по големина търговски партньор на ЕС в Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН) през 2020 г.· ЕС има значителен положителен баланс на търговията със стоки и услуги със Сингапур.· Сингапур е основна дестинация за европейски инвестиции в Азия и третият по големина азиатски инвеститор в ЕС (след Япония и Хонг Конг).· През 2020 г. обемът на двустранните преки чуждестранни инвестиции между ЕС и Сингапур беше приблизително 348 милиарда евро, като се увеличи бързо през предходните години.

5. Договорно-правна база: няма

Споделете