Loading...

Словения

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Любляна

Мариана Чавракова

Slovenia, 1000 Ljubljana, Stara Ježica 9a
Tel.: +386 1 28 32 899, +386 1 28 32 900
m.chavrakova@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”:
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Словения

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Словения

  1. Стокообмен в млн.евро

Година

Стокообмен

%

Износ

%

Внос

%

Салдо

2011

261.635

-2.9

89.183

-24.4

172.452

13.8

-83.269

2012

348.462

33.2

187.199

109.9

161.263

-6.5

25.936

2013

293.622

-15.7

123.866

-33.8

169.756

5.3

-45.890

2014

300.035

2.2

123.706

-0.1

176.329

3.9

-52.623

2015

358.753

19.6

184.285

49.0

174.468

-1.1

817

2016

400.219

11.6

197.682

7.3

202.537

16.1

-4856

2017

427.437

6.6

206.561

4.4

220.876

8.8

-13.896

2018

445.327

4.2

208.533

1.0

236.794

0.7

-28.261

2019

515.098

21.2

246.413

18.2

268.685

13.5

-22.271

2020

418.408

-18.7

183.269

-25.6

235.138

-12.5

-14.747

2021

506.467

21.0

214.621

16.6

291.946

24.4

-77.324

1-6.2022

499.854

114.1

306.030

226.0

193.824

38.9

112.206

Източник: МИ

През 2021 г. стокообменът възлиза на 506.467 млн. евро, като се отчита намаление с 21.0%), от които износ 214.621 млн. евро (16.6%) и внос 291.946 млн. евро (24.4%).

Водещи стоки в стокообмена през 2020 г.

ИЗНОС

No

Описание

EUR‘000

%

1

Общо

214 621

0.6

2

Електрическа енергия

50 627

23.6

3

Други играчки; умалени модели и подобни модели

24 071

11.2

4

[Биодизел и смеси от биодизел

17 313

8.1

5

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

14 656

6.8

6

Необработено олово

11 267

5.2

7

Други двигатели

6 693

3.1

8

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006),

6 524

3.0

9

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече

4 715

2.2

10

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели

3 564

1.7

Внос

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

291 946

0.7

1

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

88 378

30.3

2

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства

16 601

5.7

3

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

10 864

3.7

4

Пневматични гуми от каучук, нови

10 108

3.5

5

Хартии и картони

6 797

2.3

6

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

6 422

2.2

7

Електрически бойлери и бързовари

5 781

2.0

8

Предавателни апарати за радиотелефония

4 123

1.4

9

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

4 118

1.4

  1. Инвестиции

Сумарните словенски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 279.4 млн. евро. През 2021 г. потока на инвестициите е в размер на -31.4 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. са на стойност 3.9 млн. евро.

Основната част от словенските преки инвестиции в България са реализирани в областта на търговията.

2007 г. е пикова за инвестициите на Словения в България, като тогава са привлечени около 2/3 от общия обем инвестиции, а именно 95,7 млн. евро.

Към момента има регистрирани около 30 словенски фирми, които са инвестирали в страната. По-значимите от тях са:

Нова Люблянска банка (финанси),

КД Холдинг (застраховане, финансови услуги),

Хелиос Домжале АД (търговия на едро с химични продукти),

Еса Инженеринг (търговско посредничество),

Гамбит (търговия на дребно),

Холдинг Словенске електрарне (приватизация на топлофикация-Русе),

Ковинтрейд (строителство),

НГБС (строителство),

Крка (търговия на дребно с фармацевтични продукти),

Ети Електроелемент АД, Приморйе АД.

  1. Туризъм

Година

Словенски туристи в България

Български туристи в Словения

2011

19 294

2 313

2012

18 526

4 964

2013

17 048

4 357

2014

15 257

7 120

2015

18 749

16 743

2016

19 287

25 089

2017

20 154

36 854

2018

19 719

36 738

2019

15 305

39 196

2020

1700

Няма данни

2021

4763

Няма данни

1-6.2022

3220

Няма данни

  1. Смесена междуправителствена комисия

С подписването на Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Република Словения на 10 май 2006 г. в София се създава нова Смесена комисия. Сесията се проведе в София на 4 и 5 април 2011 г. На 5 април 2011 г. като съпътстващо събитие на сесията беше проведен българо-словенски бизнес форум, в който взеха участие фирми от областта на информационните технологии.

  1. Договорноправна база
  • Споразумение за установяване на дипломатически отношения между Р България и Р Словения – 13/18 август 1992 г., сключено чрез размяна на ноти;
  • Споразумение за сътрудничество между търговско-промишлените палати /27.07.1992 г./;
  • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ към МИ и Словенската експортна корпорация /SEC/, /27 – 28 октомври 1999 г., Любляна/.
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /подписано в рамките на третата българо-словенска смесена комисия 20-21 октомври 2003 г./.
  • Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Република Словения /подписан на 10 май 2006 г. в София, в сила от 1.10.2007 год. (РМС 557/22.08.2007 г./.

Споделете