Loading...

Споразумениe за свободна търговия между Европейския съюз и Нова Зеландия

На 1 май 2024 г. влиза в сила Споразумението за свободна търговия
между Европейския съюз и Нова Зеландия.

Споделете