Loading...

Тайланд

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева Ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 76 88

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Тайланд Борислав Александров

Ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 76 96
b.alexandrov@mi.government.bg

I. Икономическите отношения между Република България и Кралство Тайланд

1. Стокообмен (в млн. щ. д.)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2023

177.1

144.6

102.1

-3.3

279.2

56.9

75.0

2022

72.4

17.9

105.6

50.2

178.0

35.2

-33.2

2021

61.4

-30.3

70.3

23.1

131.7

-9.3

-8.9

2020

88.1

25.9

57.1

2.3

145.2

15.4

31.0

2019

70.0

29.4

55.8

10.9

125.8

20.5

14.2

2018

54.1

-1.5

50.3

-11.3

104.4

-6.5

3.8

2017

54.9

36.6

56.7

25.4

111.6

30.7

-1.8

2016

40.2

27.2

45.2

45.3

85.4

36.2

-5.0

2015

31.6

-5.7

31.1

9.9

62.7

1.5

0.5

2014

33.5

-17.5

28.3

10.5

61.8

-6.6

5.2

2013

40.6

25.6

66.2

15.0

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Тайланд за 2023 г. и 2022г.

2.1. Водещи стоки в износа на България за Тайланд през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

97 915.0

55.3

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

34 422.3

19.4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

8 410.3

4.7

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

7 236.4

4.1

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

6 178.2

3.5

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

3 872.4

2.2

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

3 848.4

2.2

2941

Антибиотици:

1 909.0

1.1

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803:

1 831.3

1.0

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти),

1 135.8

0.6

2.2. Водещи стоки във вноса на България от Тайланд през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

28 937.5

28.4

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери),

13 780.4

13.5

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

9 151.3

9.0

8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите):

7 797.8

7.6

8534

Печатни платки

7 530.7

7.4

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

6 493.3

6.4

5402

Синтетични прежди (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните единични нишки с линейна плътност, по-малка от 67 dtex:

5 134.2

5.0

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин:

2 332.6

2.3

7601

Необработен алуминий:

2 239.9

2.2

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, на роли или на листа, различни от хартиите от NN 4801 или 4803;

2 092.0

2.0

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

1 964.7

1.9

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране,

1 273.1

1.2

2.3. Водещи стоки в износа на България за Тайланд през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

20 634.9

27.8

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

11 482.6

15.5

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

8 643.8

11.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

7 934.1

10.7

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

5 337.7

7.2

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803:

4 357.1

5.8

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

3 335.9

4.5

2941

Антибиотици:

2 090.3

2.8

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

1 508.6

2.0

2.4. Водещи стоки във вноса на България от Тайланд през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

31 369.9

29.7

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери),

13 557.3

12.8

8534

Печатни платки

11 265.3

10.6

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

9 789.6

9.2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

7 924.7

7.5

8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите):

5 004.7

4.7

7601

Необработен алуминий:

4 641.7

4.3

5402

Синтетични прежди (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните единични нишки с линейна плътност, по-малка от 67 dtex:

3 013.2

2.8

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

2 864.8

2.7

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, на роли или на листа, различни от хартиите от NN 4801 или 4803;

1 417.2

1.3

Източник: МИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Тайланд в България към 01 юли 2023 г. са намалели 27.1 млн. евро.

4. Други

4.1. ЕС и Тайланд

Правна база за развитието на отношенията на Тайланд с ЕС е Споразумението между Европейската икономическа общност и АСЕАН от 1980 г.

Преговори за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество (РСА) ЕС-Тайланд започват още през 2006, но се забавят поради вътрешнополитическата обстановка в страната. На 6 март 2013, по време на посещението на министър-председателката Йинглук Шинаватра в Брюксел, е обявено приключването на продължилите близо 9 години преговори за сключване на РСА ЕС-Тайланд, което по оценка и на двете страни издига отношенията на по-високо ниво. РСА е парафирано от главните преговарящи на двете страни на 7 ноември 2013 на церемония в Брюксел, но не е подписано.

Преговорите между ЕС и Тайланд за споразумение за свободна търговия започват официално на 6 март 2013. Това бележи важна стъпка в отношенията между ЕС и Тайланд. Амбицията е да се сключи всеобхватно споразумение за свободна търговия, обхващащо тарифни, нетарифни бариери и други въпроси, свързани с търговията, като например услуги, инвестиции, обществени поръчки, интелектуалната собственост, регулаторни въпроси, конкуренция и устойчиво развитие. След военния преврат в Тайланд през 2014 не са насрочвани следващи кръгове за преговори.

Тайланд е член на СТО от създаването й през 1995 г.

5. Договорно-правна база

В действие са Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и Спогодба за насърчаване на инвестициите.

Споделете