Loading...

Тунис

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008

a.kioseva@mee.government.bg

Референт за Република Тунис
Боряна Минчева,

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7798
b.mincheva@mi.government.bg

СПРАВКА

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУНИС

Дипломатическите отношения между двете страни са установени на 30 август 1956 г. През септември същата година в Тунизийската република е акредитиран българският посланик в Париж, а през 1961 г. е открито българско посолство в Тунис. Оттогава посолството функционира без прекъсване.

За България е акредитиран тунизийският посланик в Белград.

  1. ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

млн. щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

65.95

5.25

71.20

60.70

2008

99.99

97.61

197.6

2.38

2009

62.27

8.3

70.57

53.97

2010

44.0

19.52

63.52

24.48

2011

112.22

12.97

125.19

99.25

2012

102.52

7.72

110.24

94.8

2013

248.36

4.27

252.63

244.09

2014

116.97

18.36

135.33

98.61

2015

98.51

14.81

113.32

83.7

2016

62.7

9.2

71.9

53.5

2017

165.7

11.2

176.9

154.5

2018

138.1

7.2

145.3

130.9

2019

309.0

23.2

332.2

285.8

2020

152.9

18.0

170.9

134.9

2021

259.8

23.6

283.4

236.3

2022

239.0

43.9

283.2

195.4

01-06.2022

146.7

33.4

180.1

113.3

01-06.2023

77.1

12.3

89.4

64.8

През първите шест месеца на 2023 г. стокообменът на страната ни с Тунис възлиза на 89.4 млн. щ.дол., като отбелязва спад в размер на -50.4% спрямо първите шест месеца на 2022 г. Износът възлиза на 77.1 млн. щ.д., като отбелязва съкращаване в размер на -47.4% спрямо износа за същия период на 2022 г., а вносът е в размер на 12.3 млн. щ.д., като също се съкращава с почти -63.2% спрямо вноса за същия период на 2022 г. Салдото е положително за България и е в размер на 64.8 млн.щ.дол., но намалява с -42.8% спрямо първите шест месеца на 2022 г. Износът ни за Тунис през периода основно се състои от: пшеница и смес от пшеница и ръж достига 84.2%, въпреки, че в номинално бележи спад от 27.8 млн. щ.дол. Други стокови позиции в износа са Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати) (1.9 %); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (1.5%) и др.

Стокообменът ни с Тунис през 2022 г. възлиза на 283.2 млн. щ.дол., като отбелязва лек спад в размер на -0.1%, от които износ 239.0 млн. щ.д., като бележи спад от -4.3% спрямо износът за 2021 г., и внос в размер на 43.9 млн. щ.д., което е нарастване от 86.2% спрямо вноса за 2021 г. Салдото е положително за България и е в размер на 195.4 млн.щ.дол., но намалява със 17.3% спрямо 2021 г. Износът ни за Тунис през периода основно се състои от: пшеница и смес от пшеница и ръж; нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; други изделия от пластмаси и изделия от другите материал; плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества; дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло. Износът на пшеница достига до 70.2% спрямо 2021 г., като бележи ръст от 62.3%.

Стокообменът ни с Тунис през 2021 г. възлиза на 283.4 млн. щ.дол. от които износ 259.8 млн. щ.д. и вносът 43.9 млн. щ.д. Износът ни за Тунис през периода основно се състои от: Пшеница и смес от пшеница и ръж, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; ечемик; плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества; други изделия от пластмаси и изделия от другите материали; дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло.

През 2020 г. се отчита спад на българския износ за Тунис, както и на вноса. Българският износ за Тунис се свива с 50.5% на годишна база, което отразява преди всичко спада с 62% на продажбите на нефтени масла. Намалението от 22.6% във вноса ни от Тунис отразява преди всичко липсата на доставки на сурови нефтени масла.

През 2019 г. e постигнат най-висок обем на търговията между България и Тунис през последните 10 години, достигайки 332.2 млн. щ.д., от които български износ за Тунис в размер на 309 млн. щ.д., отбелязвайки повече от двоен ръст спрямо 2018 г. Нарастването се дължи на увеличение в стойностите обеми на традиционно водещите две стокови позиция в износната ни листа за африканската страна, които съставляват 80-90% от общия ни износ за Тунис – нефтени масла, пшеница и смес от пшеница и ръж. Вносът от Тунис също нараства с близо 222%, което се дължи на реализиран внос на сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали, формиращи над 50% от вноса ни от Тунис за 2019 г.

Стокова структура на стокообмена с Тунис, за първите шест месеца на 2023 г.

Износ

% от износа

Внос

% от вноса

Пшеница и смес от пшеница и ръж

84.2

Отпадъци и отломки от мед

48.6

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати)

1.9

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

24.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

1.5

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла

8.3

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали

1.0

Части, изключително или главно предназначени за уредите

5.6

Жици, кабели (вкл. коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

0.9

Сол /вкл. готварска сол и денатурирана сол / и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломери-ращи добавки или с добавки

3.8

Стокова структура на стокообмена с Тунис, за 2022 г.

Износ

% от износа

Внос

% от вноса

Пшеница и смес от пшеница и ръж

70.2

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

44.1

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

13.4

Отпадъци от мед

21.5

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материал

3.2

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

14.9

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

1.7

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен ‘клинкер’), дори оцветени

3.9

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло

1.3

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

3.6

Стокова структура на стокообмена с Тунис, за 2021 г.

Износ

% от износа

Внос

% от вноса

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

44.7

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници

32.5

Пшеница и смес от пшеница и ръж

39.8

Отпадъци от мед

31.8

Ечемик

2.5

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава,

13.8

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

2.3

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен ‘клинкер’), дори оцветени

10.3

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали

1.7

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани,

2.5

Стокова структура на стокообмена с Тунис, 2020 г.

Износ

% от износа

Внос

% от вноса

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

68.4

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници

52.9

Пшеница и смес от пшеница и ръж

14.1

Отпадъци от мед

15.9

Ечемик

6.5

Хидравличен цимент

12.4

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло

4.0

Необработено олово

5.1

Карбонати; пероксикарбонати; технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

0.6

Минерални и химични торове

4.0

Стокова структура на стокообмена с Тунис, 2019 г.

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

89.4

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

51.4

Пшеница и смес от пшеница и ръж

5.9

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници

20.9

Части, предназначени за уреди и апарати за електрическо прекъсване, управление и разпределение

0.7

Минерални и химични торове

7.9

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло

0.7

Хидравличен цимент

6.0

Сурови и необработени тютюни

0.3

Сол (вкл. готварска) и чист натриев хлорид

3.1

В митническата статистика не включва търговията с продукти на отбранителната промишленост. Износът се обуславя основно от компоненти за бронирани или защитни технически средства (бронежилетки).

През 2020 г. има издадено разрешение за износ на бронезащитно оборудване с вносител GREEN TRADING SARL.-Тунис и краен потребител – Президентството на Тунизийската република. Стойността на сделката е 140 000 EUR, а износител е „Марс Армор“ ООД, гр. Костинброд.

През отчетните периоди няма издадени разрешения за внос.

  1. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, в края на м. юни 2023 г. нетните инвестиции от Тунис в България са в размер на 1.1 млн. евро.

По реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му, до момента няма сертифицирани проекти с участие от страна на Тунис.

По информация на посолството на България в Тунис, в своя публикация от 2 юни 2021 г. тунизийското издание „Le Manager” информира, че българската компания „Монбат“ е придобила за 10.3 млн. евро мажоритарен дял в тунизийската компания за производство и рециклиране на акумулатори „Nour Batteries“. Договорът за придобиване на 720 000 броя акции (60% от капитала на Nour Batteries) е подписан на 12 май 2021 г. след решение на управителния съвет „Монбат“.

  1. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Между двете страни е изградена добра договорно-правна база в областта на икономическото сътрудничество:

– Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република, подписано на 28.10.2008 г. в Тунис, в сила от 23.03.2009 г.

– Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република, подписано на 20.05.2010 г. в София, в сила от 23.12.2010 г.

– Договор между Република България и Република Тунис за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 24.11.2000г. в София, в сила от 15.10.2003г.*

– Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и CONECT International, подписан на 23.10.2019 г. в Тунис.

– Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Тунизийската агенция за насърчаване на промишлеността, подписан през 2010 г. в София.

– БТПП има подписани споразумения за сътрудничество с Търговско-промишлената палата на Тунис (подписано 1996 г., подновено през 2008 г.) и със Съюза на индустрията, търговията и занаятите на Тунис (подписано през 2010 г).

– Меморандум за разбирателство между КРИБ и Тунизийския съюз за индустрия, търговия и занаятчийство, подписан през 2012 г. Чрез подписания документ двете организации се споразумяват да учредят двустранен Бизнес съвет.

*Договорът между Република България и Република Тунис за взаимно насърчаване и защита на инвестициите е подписан на 24.11.2000 г. (Обн. – ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.; в сила от 15.10.2003 г.; ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 28.03.2001 г. – ДВ, бр. 35 от 10.04.2001 г.; издаден от министъра на икономиката).

Съгласно РМС №710/12.08.2005 г. за одобряване позицията на българската страна за провеждане на преговори за изменение и допълнение, прекратяване по взаимно съгласие или денонсиране на договори за насърчаване и взаимна защита на инвестициите в изпълнение на задължението в процеса на присъединяване към Европейския съюз за привеждане на сключените от Република България международни договори в съответствие със законодателството на Европейския съюз, принципно Договорът следва да бъде изменен.

На 9 и 10 юни 2009 г. в Тунис бяха проведени експертни преговори и дискусии по тунизийски проект на нов Договор, който да замени действащия такъв.

Предвид влизането в сила на Договора за функционирането на ЕС (т.нар. Лисабонскидоговор) през м. декември 2009 г., и по специално включването на преките чуждестранни инвестиции в обхвата на чл. 207 от него, преговорите по ново двустранно споразумение бяха прекратени с оглед необходимостта от изготвяне на обща европейска позиция относно договарянето на двустранни инвестиционни договори (ДИД) от държавите членки на ЕС с трети страни. Това бе направено с приемането на Регламент 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета, който влезе в сила в началото на 2013 г.

Междувременно, ЕК започна подготвителен процес за започване на преговори по договаряне на Задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между ЕС и Тунис, която има за цел разширяване обхвата на съществуващата зона за свободна търговия като част от Споразумението за асоцииране ЕС-Тунис (в сила от 1998 г.). Подготвителният процес приключи през 2014 г. и преговорите по ЗВЗСТ започнаха през 2015 г., като новите разпоредби включиха и либерализацията и защитата на инвестициите. В следствие на Решение на Съда на ЕС 2/15 от 2017 г., през декември 2018г., ЕК предложи защитата на инвестициите да бъде отделена от преговорите за споразумение за свободна търговия, като по този начин ЕС и Тунис ще преговарят паралелно за сключване на ЗВЗСТ и за сключване на отделно Споразумение за защита на инвестициите (СЗИ).

С оглед осигуряване на приемственост, предвидимост и последователност на инвестиционната политика на ЕС, бъдещото СЗИ ЕС-Тунис ще замени сключените от държавите членки ДИД с Тунис, включително и Договорът между Република България и Република Тунис за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в сила от 2003 г. Предвид това следва внимателно да бъде преценена целесъобразността от влагане на административен и финансов ресурс за изменение на старото или договаряне на ново двустранно споразумение между България и Тунис, при положение, че то ще отпадне със сключването на СЗИ между ЕС и Тунис.

  1. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

През 1968 година е създадена Смесена българо-тунизийска междуправителствена комисия.

В рамките на 13-та сесия на Комисията, проведена на 27-28 октомври 2008 г. в Тунис, бе подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република (подписано на 28 октомври 2008 г. и влязло в сила на 23 март 2009 г.). В съответствие с това Споразумение, Комисията се конституира като Българо-тунизийска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Четиринадесетата сесия на Българо-тунизийската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество се проведе в периода 18-20 май 2010 г. в София. По време на работата на сесията двете страни извършиха анализ на търговско-икономическото, инвестиционно и енергийно сътрудничество и възможностите за бъдещо взаимодействие. Обсъдени бяха и редица други области, като финанси, селско стопанство, транспорт, информационни технологии, здравеопазване и др. Един от основните акценти на сесията бе разширяването на връзките между България и Тунизийската република в сферата на туризма.

В рамките на сесията бяха подписани следните двустранни споразумения:

– Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република, подписано на 20 май 2010 г. и влязло в сила на 23 декември 2010 г.;

– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република за премахване на визите за притежатели на дипломатически, специални и служебни паспорти;

– Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Тунизийската агенция за насърчаване на промишлеността.

  1. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

В периода 22-23 октомври 2019 г. на посещение в Тунис бе българска бизнес делегация, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. На 23 октомври се проведе бизнес-форум, организиран от Центъра за насърчаване на износа (СЕРЕХ) с участието на над 35 тунизийски фирми, опериращи в сферите земеделие и хранително-вкусова промишленост, строителство, търговия, ИКТ, занаяти, фармация, козметика, текстил и др. Официалната част от форума включваше презентации за бизнес климата и възможностите за инвестиции в България и в Тунис. Последвалите срещи между представителите на бизнеса на двете страни създадоха добра възможност за установяване на директен контакт и постигане на конкретни договорености.

На 17 февруари 2016 г. в гр. София се проведе Българо-тунизийски бизнес форум, организиран от Софийска търговско-промишлена камара, в който участие взеха около 10 тунизийски фирми.

В периода 26-28 февруари 2012 г. на официално посещение в Тунис бе министър-председателят г-н Бойко Борисов. Проведен бе двустранен българо-тунизийски бизнес форум. Участваха български фирми от следните сфери: фармацевтична промишленост, строителство, строителни материали и инженеринг, машиностроене и подемна техника, информационни технологии, селско стопанство и ХВП, туризъм. От тунизийска страна участие в бизнес форума взеха фирми от областите: информационни технологии, земеделие, машиностроене, електротехника, туризъм. Между Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Тунизийския съюз за индустрия, търговия и занаятчийство бе подписан Меморандум за разбирателство. Чрез подписания документ двете организации се споразумяват да учредят двустранен Бизнес съвет. Участие в състава на делегацията взе и министърът на икономиката г-н Трайчо Трайков, който проведе срещи с министъра на индустрията и търговията на Тунис, г-н Мохамед Ламин Шахари и с държавния министър по международното сътрудничество, г-н Алейа Беттайеб.

Ноември 2023 г.

Отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество”

Министерство на икономиката и индустрията

Споделете