Loading...

Тунис

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008

a.kioseva@mee.government.bg

Референт за Република Тунис
Боряна Минчева,

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7798
b.mincheva@mi.government.bg

1. ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

ДИНАМИКА НА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУНИС

млн. щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

65,95

5,25

71,20

60,70

2008

99,99

97,61

197,6

2,38

2009

62,27

8,3

70,57

53,97

2010

44,0

19,52

63,52

24,48

2011

112,22

12,97

125,19

99,25

2012

102,52

7,72

110,24

94,8

2013

248,36

4,27

252,63

244,09

2014

116,97

18,36

135,33

98,61

2015

98,51

14,81

113,32

83,7

2016

62,7

9,2

71,9

53,5

2017

165,7

11,2

176,9

154,5

2018

138.1

7,2

145.3

130.9

2019

309.0

23.2

332.2 285.8
2020 152.9 18.0 170.9 134.9
януари-юни 2021г 133.6 11.0 144.6 122.6

Стокообменът ни с Тунис в периода януари-юни 2021г. възлиза на 144.6 млн. щ.дол. от които износ 133.6 млн. щ.д. , и вносът 11.0 млн. щ.д.. Износът ни за Тунис през периода основно се състои от: Пшеница и смес от пшеница и ръж, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти, плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества, дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло.

В сравнение със същия период на предходната година. Българският износ за Тунис достига 75.5 млн.щ.д., а вносът е на стойност около 8.15 млн. щ. д.

2. ВОДЕЩИ СТОКИ ПО ИЗНОС-ВНОС

Стокова структура на стокообмена с Тунис, 2020 г.

Износ

% от износа

Внос

% от вноса

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

68.4

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници

52.9

Пшеница и смес от пшеница и ръж

14.1

Отпадъци от мед

15.9

Ечемик

6.5

Хидравличен цимент

12.4

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло

4.0

Необработено олово

5.1

Карбонати; пероксикарбонати; технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

0.6

Минерални и химични торове

4.0

Водещи позиции в стокообмена с Тунис през 2019 г.

Износ

%

Внос

%

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

89,4

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

51,4

Пшеница и смес от пшеница и ръж

5,9

Жици, кабели и други изолирани електрически

20,9

Части, предназначени за уреди и апарати за електрическо прекъсване, управление и разпределение

0,7

Минерални и химични торове

7,9

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло

0,7

Хидравличен цимент

6,0

Сурови и необработено тютюни

0,3

Сол (вкл. готварска) и чист натриев хлорид

3,1

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, в края на 2020 г. тунизийските инвестиции в България са в размер на 3.2 млн. евро, а българските инвестиции в Тунис са 0.5 млн. евро.

4. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Между двете страни е изградена добра договорно-правна база в областта на икономическото сътрудничество.

– Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република, подписано на 28.10.2008 г. в Тунис, в сила от 23.03.2009 г.

– Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република, подписано на 20.05.2010 г. в София, в сила от 23.12.2010 г.

– Договор между Република България и Република Тунис за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 24.11.2000г. в София, в сила от 15.10.2003г.

– Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и CONECT International, подписан на 23.10.2019 г. в Тунис.

– Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Тунизийската агенция за насърчаване на промишлеността, подписан през 2010 г. в София.

– БТПП има подписани споразумения за сътрудничество с Търговско-промишлената палата на Тунис (подписано 1996 г., подновено през 2008 г.) и със Съюза на индустрията, търговията и занаятите на Тунис (подписано през 2010 г).

– Меморандум за разбирателство между КРИБ и Тунизийския съюз за индустрия, търговия и занаятчийство, подписан през 2012 г. Чрез подписания документ двете организации се споразумяват да учредят двустранен Бизнес съвет.

5. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

През 1968 година е създадена Смесена българо-тунизийска междуправителствена комисия.

В рамките на 13-та сесия на Комисията, 27-28 октомври 2008 г., в Тунис, бе подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република (подписано на 28 октомври 2008 г. и влязло в сила на 23 март 2009 г.). В съответствие с това Споразумение, Комисията се конституира като Българо-тунизийска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

Четиринадесетата сесия на Българо-тунизийската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество се проведе в периода 18-20 май 2010 г. в София. По време на работата на сесията, бяха подробно обсъдени перспективите за по-нататъшно сътрудничество между Република България и Тунизийската република. Двете страни извършиха задълбочен анализ на търговско-икономическото, инвестиционно и енергийно сътрудничество и възможностите за бъдещо взаимодействие. Обсъдени бяха и редица други области, като финанси, селско стопанство, транспорт, информационни технологии, здравеопазване и др. Един от основните акценти на сесията бе разширяването на връзките между България и Тунизийската република в сферата на туризма.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

В периода 22-23 октомври 2019 г. на посещение в Тунис бе българска бизнес делегация, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. На 23 октомври се проведе бизнес-форум, организиран от Центъра за насърчаване на износа (СЕРЕХ) с участието на над 35 тунизийски фирми, опериращи в сферите земеделие и хранително-вкусова промишленост, строителство, търговия, ИКТ, занаяти, фармация, козметика, текстил и др. Официалната част от форума включваше презентации за бизнес климата и възможностите за инвестиции в България и в Тунис. Последвалите срещи между представителите на бизнеса на двете страни създадоха добра възможност за установяване на директен контакт и постигане на конкретни договорености.

На 17 февруари 2016 г. в гр. София се проведе Българо-тунизийски бизнес форум организиран от Софийска търговско-промишлена камара, в който участие взеха около 10 тунизийски фирми.

В периода 26-28 февруари 2012 г. на официално посещение в Тунис бе министър-председателят г-н Бойко Борисов. Проведен бе двустранен българо-тунизийски бизнес форум. Участваха български фирми от следните сфери: фармацевтична промишленост, строителство, строителни материали и инженеринг, машиностроене и подемна техника, информационни технологии, селско стопанство и ХВП, туризъм. От тунизийска страна участие в бизнес форума взеха фирми от областите: информационни технологии, земеделие, машиностроене, електротехника, туризъм.

Споделете