Loading...

Турция – Анкара

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Анкара

Светослав Кирков

124, Atatürk Bul., 06680 Kavıklıdere-Çankaya, Ankara
тел: +90 312 466 23 04
факс: +90 312 467 25 74

e-mail: s.kirkov@mi.government.bg

Икономически отношения между България и Турция

Споделете