Loading...

Туркменистан

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Туркменистан в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail: i.batalov@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Туркменистан

1. Стокообмен

(в млн. щ. долара)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

45.819

3.360

42.459

-39.099

2012 г.

62.223

21.940

40.283

-18.343

2013 г.

76.965

7.837

69.128

-61.291

2014 г.

76.476

26.144

50.332

-24.188

2015 г.

17.572

10.636

6.936

3.700

2016 г.

5.731

2.889

2.842

0.047

2017 г.

12.178

2.534

9.644

-7.110

2018 г.

10.713

1.832

8.980

-7.246

2019 г.

20.966

4.235

16.731

-12.495

2020 г.

14.926

2.426

12.500

-10.074

2021 г.

37.294

1.453

35.841

-34.389

2022 г.

9.035

2.746

6.289

-3 543

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През 2022 г. двустранният стокообмен възлиза на 9 млн. щ. долара, като е намалял с 75.8%, спрямо 2021 г. Туркменският внос в България достига 6.3 млн. щ. долара, в сравнение с 35.8 млн. щ. долара през 2021 г. а износът от България се увеличил с 89% и достига 2.8 млн. щ.д.

През 2021 г. двустранният стокообмен между България и Туркменистан е достигнал 37.3 млн. щ. д., като се е увеличил с почти 150%, спрямо 2020 г. Увеличението се дължи основно на реализиран внос на минерални или химични азотни торове от Туркменистан в периода, на стойност около 33 млн. щ. д. Общият вносът от Туркменистан за 2021 г. се е увеличил с 186.7%, спрямо предходната година, като е възлязъл на 35.8 млн. щ. д. Износът на България за Туркменистан през 2021 г. е намалял с 40.1% спрямо предходната година, като е възлязъл на 1.5 млн. щ. д.

2. Водещи стоки по внос-износ

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства и техните части

58.6

Медикаменти

20.4

Птичи яйца

10.7

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатори, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти

1.7

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

1.6

Водещи стоки във вноса от Туркменистан в България през 2021 г.

Групи стоки

% дял

Минерални или химични азотни торове

98.9

Памучни прежди

1.1

3. Договорно-правна база

От 2006 г. е в ход процес на изграждане на договорноправната база на търговско-икономическите отношения между двете страни. Подписани са:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за икономическо сътрудничество, в сила от 02 юни 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма, в сила от 27 август 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за взаимно премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, в сила от 14 февруари 2010 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан – 2015 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Туркменистан – 2008 г.

В процес на преговори е изготвянето на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

Туркменистан не е член на Световната търговска организация (СТО), но участва в Конференцията на ООН по търговия и развитие.

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизирането на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Председатели на Комисията са министърът на регионалното развитие и благоустройство на Република България (Съгласно РМС 477 от 2017 г.) и министърът на търговията и външноикономическите отношения на Туркменистан.

Към момента са проведени четири заседания на Комисията, като четвъртото е проведено на 11 август 2019 г. в Туркменистан. Обсъдени са възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области, като: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, спорт, здравеопазване и др.

В рамките на заседанието, от страна на българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Търговско-промишлената палата на Туркменистан са организирани кръгла маса и двустранни бизнес срещи, с цел обсъждане на възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установяване на бизнес контакти.

Споделете