Loading...

Турция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Анкара

Светослав Кирков

124, Atatürk Bul., 06680 Kavıklıdere-Çankaya, Ankara

тел: +90 312 466 23 04

факс: +90 312 467 25 74

e-mail: s.kirkov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Истанбул

Венецеслав Петров

44, Adnan Saygun cad., 2. Levent, Ulus, Istanbul

тел:+90 212 282 9020

факс:+90 212 282 9021

e-mail: v.petrov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бурса

Любомир Любенов

Бурса, Aydin Sok. № 1, Adalet mah., Osmangazi/Bursa

тел/факс: +90 224 247 40 89

моб: +90 537 954 76 06

l.lyubenov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”

Весела Байрактарова

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886;

v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Република Турция

Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Турция

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Турция

  1. Стокообмен (в млн. евро)

  Година

  Стокообмен

  Промяна,%

  Износ

  Промяна,%

  Внос

  Промяна,%

  Салдо

  2012

  3 146.4

  9.3

  1 957.7

  10.4

  1 188.7

  7.4

  769.0

  2013

  3 514.5

  11.7

  2 004.2

  2.4

  1 510.3

  27.1

  493.9

  2014

  3 544.6

  0.9

  2 076.6

  3.6

  1 468.0

  -2.8

  608.6

  2015

  3 501.6

  -1.2

  2 006.2

  -3.4

  1 495.4

  1.9

  510.8

  2016

  3 514.8

  0.4

  1 889.1

  -5.8

  1 625.6

  8.7

  263.5

  2017

  4 390.5

  24.9

  2 481.4

  31.4

  1 909.1

  17.4

  572.3

  2018

  4 938.2

  -4.9

  2 557.6

  -12.9

  2 380.7

  5.4

  150.0

  2019

  4 370.2

  -4.8

  2 171.8

  -9.0

  2 198.4

  -0.4

  -26.5

  2020

  3 986.0

  -8.8

  1 805.6

  -16.9

  2 180.4

  -0.8

  -374.7

  2021

  5 224.7

  30.9

  2 150.9

  18.7

  3 073.7

  40.9

  -922.7

  2022

  7 415.1

  41.9

  2 778.9

  29.2

  4 636.1

  50.8

  -1 857.2

  06.2022

  3 829.6

  1 504.7

  2 324.8

  06.2023

  3 369.9

  -12

  1 334.5

  -11.3

  2 035.3

  12.5

  -700.8

  През първите шест месеца на 2023 г. Турция е на четвърто място между търговските партньори на България по отношение на износа и на второ по отношение на вноса, с дялове съответно 6% и 8,3% от общите данни за внос и износ за света. През първото полугодие на 2023 г. ръстът на вноса надвишава този на износа, в резултат на което регистрираме отрицателно салдо за България, което е 14,5% по-малко в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

  През 2022 г. стокообменът с Турция е в размер на 7,415 млрд. евро /ръст от 41,9%, дял 7,2%/. Износът към Турция е в размер на 2,778 млрд. евро /ръст от 29,2%, дял 6,1%/. Вносът е в размер на 4,636 млрд. евро /ръст от 50,8%, дял 7,8%/.

  1. Водещи стоки

  Водещи стоки в износа за Турция през 2022 г.

  No

  КодMT

  Описание

  EU’000

  %

  Общ износ през: 01-12/2022 г.

  48 251 697

  100,0

  0

  в т.ч. Турция

  2 778 930

  5,8

  1

  7403

  Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

  514 170

  18,5

  2

  2710

  Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

  399 631

  14,4

  3

  8544

  Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

  146 477

  5,3

  4

  7204

  Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана:

  137 108

  4,9

  5

  7801

  Необработено олово:

  91 369

  3,3

  6

  7901

  Необработен цинк:

  70 652

  2,5

  7

  3902

  Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

  60 800

  2,2

  8

  2807

  Сярна киселина; олеум

  51 817

  1,9

  9

  1803

  Какаова маса, дори обезмаслена:

  51 287

  1,8

  10

  7208

  Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

  47 892

  1,7

  Водещи стоки във вноса от Турция през 2022 г.

  No

  КодMT

  Описание

  ЕU’000

  %

  Общ внос през: 01-12/2022 г.

  55 374 838

  100,0

  0

  в т.ч. Турция

  4 636 197

  8,4

  1

  2711

  Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

  308 104

  6,6

  2

  2603

  Медни руди и техните концентрати

  294 272

  6,3

  3

  7408

  Телове от мед:

  178 303

  3,8

  4

  2716

  Електрическа енергия

  148 393

  3,2

  5

  7601

  Необработен алуминий:

  105 616

  2,3

  6

  7210

  Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

  92 036

  2,0

  7

  8544

  Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

  90 767

  2,0

  8

  7604

  Пръти и профили от алуминий:

  78 956

  1,7

  9

  7308

  Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други)

  68 778

  1,5

  10

  7208

  Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

  66 409

  1,4

  1. Инвестиции

  По данни на БНБ преките инвестиции от Турция в България към 01 януари 2023 г. са в размер на 1,176 млрд. евро.

  През 2022 г. турските инвестиции в България са на стойност 33.1 млн.евро, а през 2021 г. възлизат на стойност 75.9 млн.евро.

  През първото тримесечие на 2023 г. е регистриран прилив на чуждестранни инвестиции от Турция възлизащ на 31.1 млн. евро. През второто тримесечие на т.г. е регистриран прилив на турски инвестиции в размер на 0.5 млн. евро.

  Интересът на турските фирми в България е насочен към проекти, свързани с изграждане на транспортната и енергийна инфраструктура, строителство на жилищни, търговски и офис сгради, производство на части и детайли за автомобилната промишленост и др.

  1. Туризъм

  През периода януари-юни 2023 г. турските туристи посетили България са 72 196, което представлява ръст в размер на 66.9% спрямо същия период на 2022 г., когато броят на посещенията възлиза на 43 248.

  По информация на МТ данните от ГКПП – брой посещения на пренощували и еднодневни / без нощувка/ чуждестранни туристи /без транзит/ – НСИ (в данните не са включени украински граждани в периода февруари 2022г. – юни 2023 г.)

  1. Договорно-правна база
  • Договорът за приятелство, добросъседство, сигурност и сътрудничество, подписан на 6.05.1992 г. е една от най-важните съставни части на съвременната договорно-правна основа на двустранните отношения между Република България и Република Турция.
  • Подписването на Декларацията за Черноморско икономическо сътрудничество от двете страни на 25.06.1992 г. в Истанбул, както и на Ялтенската декларация на 05.06.1998 г. откриват нови възможности за развитие на икономическите отношения между двете страни.
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Турция, подписано на 20.03.2012 г. в гр. Анкара (в сила от 24.01.2018 г.)
  • Договор между Република България и Република Турция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 5.12.1996 г. – ДВ, бр. 108 от 20.12.1996 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 106 от 14.11.1997 г., в сила от 18.09.1997 г.)
  • Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 21.09.1995 г. – ДВ, бр. 89 от 6.10.1995 г. Издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 17.09.1997 г.)
  • Спогодба за сътрудничество в областта на търговията и икономиката, промишлеността и технологиите (денонсирана)

Споделете