Loading...

Турция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Анкара

Светослав Кирков

124, Atatürk Bul., 06680 Kavıklıdere-Çankaya, Ankara
тел: +90 312 466 23 04
факс: +90 312 467 25 74
e-mail: s.kirkov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Истанбул

Тошко Томов
44, Adnan Saygun cad., 2. Levent, Ulus, Istanbul
тел:+90 212 282 9020
факс:+90 212 282 9021
e-mail: t.tomov@mi.government.bg

Венцеслав Петров

e-mail: v.petrov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бурса

Любомир Любенов

Бурса, Aydin Sok. № 1, Adalet mah., Osmangazi/Bursa
тел/факс: +90 224 247 40 89
моб: +90 537 954 76 06
l.lyubenov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Република Турция

Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Турция

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Турция

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна,%

Износ

Промяна,%

Внос

Промяна,%

Салдо

2011

2 879.8

21.8

1 773.1

34.6

1 106.7

5.7

666.4

2012

3 146.4

9.3

1 957.7

10.4

1 188.7

7.4

769.0

2013

3 514.5

11.7

2 004.2

2.4

1 510.3

27.1

493.9

2014

3 544.6

0.9

2 076.6

3.6

1 468.0

-2.8

608.6

2015

3 501.6

-1.2

2 006.2

-3.4

1 495.4

1.9

510.8

2016

3 514.8

0.4

1 889.1

-5.8

1 625.6

8.7

263.5

2017

4 390.5

24.9

2 481.4

31.4

1 909.1

17.4

572.3

2018

4 938.2

-4.9

2 557.6

-12.9

2 380.7

5.4

150.0

2019

4 370.2

-4.8

2 171.8

-9.0

2 198.4

-0.4

-26.5

2020

3 975.8

-9

1 802.6

-17

2 173.1

-1.1

-370.4

2021

5 216.4

30.9

2 144.1

18.7

3 072.2

40.9

-928.1

01-06.2021

2 442

1 109.2

1 332.8

-174.3

01-06.2022

3 794.8

55.4

1 459.9

31.6

2 334.9

75.2

-875

През периода 01-06.2022 г. стокообменът с Турция е в размер на 3,794 млрд. евро /ръст от 55,4%, дял 7,6%/. Износът към Турция през периода е в размер на 1,459 млрд. евро /ръст от 31,6%, дял 6.2%/, с което Турция заема пето място между търговските партньори на България. Вносът е в размер на 2,334 млрд. евро /ръст от 75,2%, дял 8,8%/, с което Турция заема трето място между търговските партньори на България.

През 2021 г. стокообменът с Турция е в размер на 5,216 млрд. евро /ръст от 30,9%, дял 7%/. Износът към Турция е в размер на 2,144 млрд. евро /ръст от 18,7%, дял 6,1%/. Вносът е в размер на 3,072 млрд. евро /ръст от 40,9%, дял 7,8%/.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за Турция през 2021 г.

No

КодMT

Описание

EU’000

%

1

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

527 022

24,6

2

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана:

151 641

7,1

3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

143 489

6,7

4

7801

Необработено олово:

86 040

4,0

5

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

83 420

3,9

6

7901

Необработен цинк:

64 225

3,0

7

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

51 668

2,4

8

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

49 529

2,3

9

1803

Какаова маса, дори обезмаслена:

42 765

2,0

10

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

38 742

1,8

Водещи стоки във вноса от Турция през 2021 г.

No

КодMT

Описание

ЕU’000

%

1

2603

Медни руди и техните концентрати

200 690

6,5

2

7408

Телове от мед:

119 603

3,9

3

2716

Електрическа енергия

81 407

2,6

4

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

63 317

2,1

5

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

61 647

2,0

6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

57 646

1,9

7

0702

Домати, пресни или охладени

50 275

1,6

8

5702

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени ‘Kelim’ или ‘Kilim’, ‘Schumacks’ или ‘Soumak’, ‘Karamanie’ и подобни килими, тъкани на ръка:

47 533

1,5

9

7604

Пръти и профили от алуминий:

47 191

1,5

10

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

44 792

1,5

 1. Инвестиции

По данни на БНБ преките инвестиции от Турция в България към 01 януари 2022 г. са в размер на 1,057.5 млрд. евро. За първо тримесечие на 2022 г. турските инвестиции са на стойност 33.3 млн.евро, а за второто тримесечие на 2022 г. възлизат на стойност – 2.3 млн.евро.

Интересът на турските фирми в България е насочен към проекти, свързани с изграждане на транспортната и енергийна инфраструктура, строителство на жилищни, търговски и офис сгради, производство на части и детайли за автомобилната промишленост и др.

 1. Туризъм

През 2021 г. България е посетена от 401 359 турски туристи /ръст от 20,9% спрямо 2020 г./, с което Турция заема второ място по брой туристи след Румъния.

Година

2016

2017

2018

2019

2020

2021

01-06.2022

Турски туристи

565 368

636 046

625 254

648 740

332 036

401 359

260 181

 1. Договорно-правна база
 • Договорът за приятелство, добросъседство, сигурност и сътрудничество, подписан на 6.05.1992 г. е една от най-важните съставни части на съвременната договорно-правна основа на двустранните отношения между Република България и Република Турция.
 • Подписването на Декларацията за Черноморско икономическо сътрудничество от двете страни на 25.06.1992 г. в Истанбул, както и на Ялтенската декларация на 05.06.1998 г. откриват нови възможности за развитие на икономическите отношения между двете страни.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Турция, подписано на 20.03.2012 г. в гр. Анкара (в сила от 24.01.2018 г.)
 • Договор между Република България и Република Турция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 5.12.1996 г. – ДВ, бр. 108 от 20.12.1996 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 106 от 14.11.1997 г., в сила от 18.09.1997 г.)
 • Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 21.09.1995 г. – ДВ, бр. 89 от 6.10.1995 г. Издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 17.09.1997 г.)
 • Спогодба за сътрудничество в областта на търговията и икономиката, промишлеността и технологиите (денонсирана)

Споделете