Loading...

Украйна – Киев

Двустранни външноикономически отношения

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Иван Чалъков
1, Gospitalna Str.
01001 Kyiv, Ukraine
Тел.: +38 044 234 6973
Тел.: +38 044 246 7237
e-mail: i.chalakov@mi.government.bg

Споделете