Loading...

Великобритания

Свържете се с търговско-икономическия представител във Великобритания

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Великобритания
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Великобритания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Други

Икономически отношения между България и Великобритания

  1. Стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2013

469.3

17.9

382.2

4.6

87.1

851.5

11.5

2014

488.99

4.2

444.2

16.3

45.1

933.2

9.6

2015

586.2

19.9

481.8

8.5

80.2

1068

14.4

2016

591.1

0.8

600.3

24.6

-9.2

1 191.4

11.6

2017

650.7

10.1

475.6

-20.8

174.9

1 126.3

-5.5

2018

696.97

7.1

492.2

3.5

204.7

1 189.2

5.6

2019

699.9

0.4

460.6

-6.5

239.3

1160.1

-2.4

2020

666.1

-4.8

389.9

-15.3

276.2

1055.96

-9.0

2021

624.3

-6.3

305.5

-21.6

318.8

929.9

-11.9

2022

730.3

17.0

433.1

41.8

291.7

1163.4

25.1

2023

677.4

-7.2

386.5

-10.8

290.9

1063.9

-8.6

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Великобритания за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа от България за Великобритания през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

43 961.55

6.5

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

30 200

4.5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

26 357

3.9

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

25 517

3.8

7407

Пръти и профили от мед

23 994

3.5

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305

23 072

3.4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

16 285

2.4

0406

Сирена и извара

15 484

2.3

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

15 103

2.2

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

15 068

2.2

Водещи стоки във вноса на България от Великобритания през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

33 672

8.7

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

32 118

8.3

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци

30 985

8.0

7404

Отпадъци и отломки от мед

23 368

6.1

8427

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство

11 986

3.1

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

9 207

2.4

8419

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация

8 997

2.3

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

8 790

2.3

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

7 443

1.9

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

7 282

1.8

Водещи стоки в износа на България за Великобритания през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

60 080

8.2

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти

30 078

4.1

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

28 029

3.8

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

25 575

3.5

7407

Пръти и профили от мед

25 286

3.5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична

20 051

2.8

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба

15 727

2.2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

15 343

2.1

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия

14 765

2.0

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

13 734

1.9

Водещи стоки във вноса от Великобритания за 2022 г. в млн. евро:

Код MT

Описание

EUR’000

%

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

62 811

14.5

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати

48 672

11.2

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

29 929

6.9

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

27 889

6.4

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

13 897

3.2

7404

Отпадъци и отломки от мед

12 994

3.0

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

8 758

2.0

8427

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство

7 790

1.8

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация

6 763

1.6

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

6 559

1.5

  1. Инвестиции

В края на 2023 г. сумарната стойност на британските инвестиции възлиза на 2.385 млрд. евро, което нарежда Обединеното кралство на 11-то място след Нидерландия, Австрия, Германия, Швейцария, Гърция, Белгия, Италия, Люксембург, Кипър и Унгария.

  1. Договорно-правна база

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Подписана на 26.03.2015 г. Обнародвана в ДВ, бр. 10 от 05. 02. 2016 г. Спогодбата е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2015 г.) и влиза в сила от 15 декември 2015 г.

Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписана на 11.12.1995 г. в Лондон.

На 05.05.2020 г. 23 ДЧ, сред които и България, подписаха Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите членки на ЕС.

България се ангажира с двустранния процес на прекратяване на инвестиционното споразумение с Обединеното кралство.

През м. февруари 2021 г. посланикът на Великобритания в София, Роб Диксън, съобщи за готовността на Обединеното кралство за положително разглеждане на искането на България за прекратяване на BIT.

Процесът се ръководи от българското Министерство на финансите като водеща институция, в сътрудничество с българското Министерство на външните работи.

Споделете