Loading...

Великобритания

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон

Красимир Киряков

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875

e-mail: : k.kiriakov@mi.government.bg

Мария Ангелиева

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain

e-mail: m.angelieva@mi.government.bg ; m.angelieva@bulgarianembassy.org.uk

https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a

Споделете