Loading...

Великобритания

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон
Красимир Киряков
186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: k.kiriakov@mi.government.bg
Мария Ангелиева
186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7589 4875; +4420 7584 9400 (централа)
e-mail: m.angelieva@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Великобритания
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Великобритания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Други

I. Икономически отношения между България и Великобритания

  1. Стокообмен (в млн. eвро)

  Година

  Износ

  Ръст %

  Внос

  Ръст %

  Салдо

  Стокообмен

  Ръст %

  2011

  370.4

  22.3

  364.5

  20.2

  5.9

  734.9

  21.2

  2012

  398

  7.5

  365.2

  0.2

  32.8

  763.2

  3.9

  2013

  469.3

  17.9

  382.2

  4.6

  87.1

  851.5

  11.5

  2014

  488.99

  4.2

  444.2

  16.3

  45.1

  933.2

  9.6

  2015

  586.2

  19.9

  481.8

  8.5

  80.2

  1068

  14.4

  2016

  591.1

  0.8

  600.3

  24.6

  -9.2

  1 191.4

  11.6

  2017

  650.7

  10.1

  475.6

  -20.8

  174.9

  1 126.3

  -5.5

  2018

  696.97

  7.1

  492.2

  3.5

  204.7

  1 189.2

  5.6

  2019

  699.9

  0.4

  460.6

  -6.5

  239.3

  1160.1

  -2.4

  2020

  666.1

  -4.8

  389.9

  -15.3

  276.2

  1055.96

  -9.0

  2021

  624.3

  -6.3

  305.5

  -21.6

  318.8

  929.9

  -11.9

  2022

  723.6

  15.3

  431.9

  41.4

  291.7

  1155.5

  23.8

  • Положително търговско салдо, с изключение на 2016 г., за последните 10 години.

  За първите 6 месеца на 2023 г. износът за Великобритания възлиза на 332.97 млн. евро, вносът е 194.6 млн. евро и стокообменът, 527.5 млн. евро. За периода се отчита спад в износа с -12.9%, ръст при вноса с 9.0% и спад в стокообмена с -5.9%.

  1. Водещи стоки

  Водещи стоки в българския износ за Великобритания за 2022 г.

  Код MT

  Описание

  EUR’000

  1206

  Семена от слънчоглед, дори натрошени

  60 080

  1905

  Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти,

  29 994

  8471

  Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

  28 029

  1512

  Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

  25 575

  7407

  Пръти и профили от мед:

  25 099

  8517

  Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична

  20 051

  7013

  Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба

  15 727

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

  15 340

  9018

  Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия

  14 765

  7409

  Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

  13 701

  Водещи стоки във вноса от Великобритания за 2022 г. в млн. евро:

  Код MT

  Описание

  EUR’000

  8411

  Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

  62 811

  8429

  Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати

  48 672

  8703

  Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

  29 926

  2208

  Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

  27 889

  8807

  Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

  13 894

  7404

  Отпадъци и отломки от мед

  12 994

  8701

  Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

  8 695

  8427

  Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство:

  7 790

  8471

  Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация

  6 763

  2106

  Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

  6 559

  1. Инвестиции

  В края на м. юни 2023 г. сумарната стойност на британските инвестиции възлиза на 2.332 млрд. евро, което нарежда Обединеното кралство на 10-то място след Нидерландия, Австрия, Германия, Швейцария, Гърция, Италия, Люксембург, Кипър и Белгия.

  Сред по-големите фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с английско участие (по данни на Българска агенция за инвестиции (БАИ) са:

  – “Уилям Хюз България” ООД, гр. Стряма, собственост на английската компания производител на тел William Hughes Ltd., с основна дейност производство на метални изделия, конструкции и профили, в частност пружини и детайли от огъната тел предимно предназначени за машиностроенето и автомобилостроенето. Предприятието е разположено на 12 км от гр. Пловдив, в Индустриална зона Раковски и започва производство в края на 2004 г. Притежава собствена материална база и три производствени халета (последното е в експлоатация от 2010г.).

  – “Шел България” ЕАД, гр. София, 100% собственост на холандската компания Шел Петролеъм Н.В. – Холандия, чийто краен собственик е английската компания Royal Dutch Shell Рlc., с основна дейност търговия на дребно с петролни продукти, смазочни материали, хранителни и нехранителни потребителски стоки в собствена верига от бензиностанции и търговски комплекси работещи под марката на Шел.

  – „Импириъл Табако България” ЕООД, 100% собственост на английската компания Импириъл Табако Оувърсийз Холдингс ООД, с основна дейност търговия на едро с тютюневи изделия.

  – „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД, гр. София, крайна собственост на Boyar International, с основна дейност производство на вина от грозде, основано през 1991г. едновременно в София и Лондон. Други дейности на дружеството включват peaлизaция и пpиopиоритетен инвестиционен проект включващ изграждане и иксплоатация на винарна в гр. Сливен и реконструкция, модернизация и експлоатация на винарни в градовете Ямбол и Шумен.

  Добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставени от Закона за насърчаване на инвестициите и други данъчни закони, са добра възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика.

  1. Договорно-правна база

  Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Подписана на 26.03.2015 г. Обнародвана в ДВ, бр. 10 от 05. 02. 2016 г. Спогодбата е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2015 г.) и влиза в сила от 15 декември 2015 г.

  Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписана на 11.12.1995 г. в Лондон.

  На 05.05.2020 г. 23 ДЧ, сред които и България, подписаха Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите членки на ЕС.

  България се ангажира с двустранния процес на прекратяване на инвестиционното споразумение с Обединеното кралство.

  През м. февруари 2021 г. посланикът на Великобритания в София, Роб Диксън, съобщи за готовността на Обединеното кралство за положително разглеждане на искането на България за прекратяване на BIT.

  Процесът се ръководи от българското Министерство на финансите като водеща институция, в сътрудничество с българското Министерство на външните работи.

Споделете