Loading...

Великобритания

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон

Красимир Киряков

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: : k.kiriakov@mi.government.bg

Мария Ангелиева

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
e-mail: m.angelieva@mi.government.bg ; m.angelieva@bulgarianembassy.org.uk

Икономически отношения между България и Великобритания

Споделете