Loading...

Виетнам

Министерство на икономиката и индустрията

Свържете се с търговския представител в гр. Ханой, Виетнам

Аделина Кьосева
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688,
a.kioseva@mi.government.bg

Борислав Александров
Референт за Виетнам
Ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 76 96
b.alexandrov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Социалистическа Република Виетнам

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

1. Икономическите отношения между Република България и Социалистическа Република Виетнам

1. Стокообмен (в млн. щ. д.)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2023

59.1

10.7

159.6

-11.2

218.7

-6.2

-100.5

2022

53.4

-53.6

179.8

55.0

233.2

1.0

-126.4

2021

115.0

153.3

116.0

48.9

231.0

87.3

-1.0

2020

45.4

0.2

77.9

2.1

123.3

1.4

-32.5

2019

45.3

20.2

76.3

36.7

121.6

30.1

-31.0

2018

37.7

34.6

55.8

14.1

93.5

21.6

-18.1

2017

28.0

-72.0

48.9

7.0

76.9

-47.2

-20.9

2016

100.0

134.2

45.7

-8.6

145.7

57.2

54.3

2015

42.7

71.5

50.0

-26.6

92.7

-0.3

-7.3

2014

24.9

6.4

68.1

68.1

93.0

45.5

-43.2

2013

23.4

40.5

63.9

-17.1

Източник: МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Виетнам за 2023 и 2022 г.

2.1. Водещи стоки в износа на България за Виетнам през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

14 821.2

25.0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

7 472.7

12.6

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

7 116.2

12.0

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

3 148.0

5.3

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

2 829.7

4.7

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

2 525.9

4.2

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2 519.0

4.2

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

2 418.5

4.0

8410

Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им:

1 125.2

1.9

2507

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

1 069.2

1.8

2.2. Водещи стоки във вноса на България от Виетнам през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

22 824.6

14.3

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

20 346.4

12.7

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

14 924.3

9.3

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

11 926.2

7.4

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

10 784.3

6.7

0801

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени:

6 661.8

4.1

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали:

6 165.0

3.8

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

6 102.8

3.8

7219

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече:

6 031.2

3.7

2.3. Водещи стоки в износа на България за Виетнам през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

11 708.9

21.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

9 630.2

17.7

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

4 924.8

9.0

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

2 622.3

4.8

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

2 378.9

4.3

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

2 168.6

4.0

2507

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

2 152.5

3.9

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

2 015.7

3.7

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1 649.4

3.0

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи меласи:

1 430.5

2.6

5515

Други тъкани от синтетични щапелни влакна:

1 267.1

2.3

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за

822.2

1.5

8419

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация,

759.5

1.4

2.4. Водещи стоки във вноса на България от Виетнам през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

7219

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече:

20 059.6

11.1

7601

Необработен алуминий:

19 266.1

10.7

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

18 857.7

10.4

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

16 426.2

9.1

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

13 663.8

7.6

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища:

10 141.2

5.6

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

9 413.1

5.2

0801

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени:

7 927.6

4.4

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

7 445.1

4.1

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

7 219.3

4.0

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали:

5 738.2

3.1

9403

Други мебели и техните части:

5 399.9

3.0

8546

Изолатори за електричество от всякакви материали:

3 737.5

2.0

8427

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство:

3 112.0

1.7

7318

Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана:

2 945.9

1.6

Източник: МИИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Виетнам в България към 01 юли 2023 г. възлизат на 89,2 млн. евро.

4. Други

4.1. Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество

Основните насоки за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между двете страни на правителствено равнище се регламентират в рамките на Смесената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (СКТИНТС), създадена през 1970 г.

Последната 23-та сесия на Българо-виетнамската МПК беше проведена в периода 23-29 ноември 2015 г. в Ханой. По време на сесията беше извършен преглед на състоянието и перспективите за развитие на икономиките на двете страни, предвид настъпилите социално-икономически промени у нас и във Виетнам след 22-та сесия на Смесената комисия. Обсъдени бяха най-важните области на двустранно сътрудничество, а именно: търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество; сътрудничеството в сферата на селското стопанство, туризма, транспорта, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, образованието и др.

Българската официална делегация за сесията беше придружавана от бизнес делегация, организирана от ИАНМСП, във връзка с което със съдействието на СТИВ – Ханой и СТИВ – Хошимин бяха организирани и проведени два бизнес форума в гр. Ханой и гр. Хошимин.

По време на 23-та сесия председател на българската част на Смесената комисия беше г-н Цветан Димитров, зам.-министър на земеделието и храните, а на виетнамската част – г-жа Хо Тхи Ким Тхоа, зам.-министър на индустрията и търговията.

С РМС № 808 от 17 ноември 2023 г. за председател на българската част на Смесената комисия с Виетнам е определен министърът на икономиката. За председател на виетнамската част на СКТИНТС е определен министърът на индустрията и търговията на Виетнам.

4.2. Осъществени посещения с търговско-икономическа насоченост

През последните няколко години, благодарение на активния политически диалог, бяха осъществени голям брой официални посещения на високо и най-високо равнище между Р България и СР Виетнам. В по-голямата си част тези посещения бяха изцяло или основно ориентирани към задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни. По-важните от тях са, както следва:

В периода 05-09 януари 2024 г. председателят на Народното събрание на Република България заедно с делегация от всички парламентарно представени партии посети Виетнам. Посещението се осъществи в резултат на отправената покана от председателят на Народното събрание на Социалистическа Република Виетнам при неговото посещение в България през септември предходната година.

В периода 24-27 септември 2023 г. председателят на Народното събрание на Социалистическа Република Виетнам осъществи официално посещение у нас по покана на Председателя на Народното събрание на Република България Посещението беше с голяма официална и бизнес делегация.

Паралелно с официалните срещи на виетнамската делегация, на 25 септември 2023 г. в х-л „Милениум“, зала „Шекспир“ се проведе двустранен бизнес форум, на който основното приветствие от българска страна беше направено от заместник министър на икономиката и индустрията. Организатор на бизнес-форума от българска страна бе ИАНМСП, а от виетнамска страна Виетнамската агенция за насърчаване на търговията (VIETRADE).

4.3. Виетнам и ЕС

Виетнам е държавата от региона на Азия, с която ЕС има най-много на брой подписани споразумения 5 /пет/, сред които:

 • Споразумение за партньорство и сътрудничество,
 • Споразумение за свободна търговия,
 • Споразумение за защита на инвестициите,
 • Партньорство за справедлив енергиен преход (JETP) между Виетнам и ЕС и Международната партньорска група.

На 30 юни 2019 г. Европейският съюз и Виетнам подписаха 2 /две/ споразумения:

 • Споразумение за свободна търговия (ССТ), което влезе в сила от 1 август 2020 год. С влизане в сила на ССТ, се либерализира над 99 % от взаимната търговия между ЕС и Виетнам. Митата по вноса във Виетнам от ЕС ще бъдат премахнати в рамките на 10 години, а митата при вноса в ЕС от Виетнам – в рамките на 7 години. Освен премахването на митата в търговията със стоки, споразумението включва и либерализиране на търговията с услуги, нетарифните пречки в търговията, разпоредби, свързани с обществените поръчки, конкуренцията, инвестициите, правата на интелектуалната собственост, устойчивото развитие и др.
 • Споразумение за защита на инвестициите. Това споразумение ще влезе в сила, когато бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС. Към февруари 2022 г. 12 държави-членки на ЕС са го ратифицирали.

4.4. Виетнам и АСЕАН

Виетнам е един от 10-те членове на Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН) и се превърна във втория най-важен търговски партньор на ЕС в региона след Сингапур. Все по-голям брой европейски компании се установяват в страната, за да създадат център за обслужване на региона на Меконг.

4.5. Приоритетни сектори в Социалистическа република Виетнам. Подход за идентифициране и маркетиране на страната на външни пазари и за привличане на инвестиции

Правителството на Виетнам работи активно за засилване на международната икономическа интеграция и определи следните сектори, като приоритетни в привличането на инвестиции в навечерието на очакваната четвърта вълна на ПЧИ в страната:

 1. Разработване на находищата на редкоземни елементи;
 2. Полупроводникови елементи;
 3. Електроника;
 4. Изкуствен интелект;
 5. Възобновяеми енергийни източници.

Във Виетнам има около един милион ИКТ инженери, от които близо половин милион са софтуерните инженери, способни да работят в индустрията за чипове, полупроводници и електроника.

Правителството полага усилия да консолидира търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество с основните пазари и партньори (САЩ, Китай, ЕС, Япония, Република Корея, Австралия, Сингапур и др.); да разшири и разнообрази пазарите, като се фокусира върху потенциални нови пазари като Обединените арабски емирства, Индия, региона на Близкия изток и Африка.

Чрез дипломатическата си служба, Виетнам привлича и мобилизира своята над шест милионна диаспора, живееща и работеща в чужбина, в различни научно-развойни проекти, в т.ч. и инвестиционни, и се опитва да я превърне във важен участник/посредник в международната икономическа интеграция на страната.

Виетнам е страна по 16 споразумения за свободна търговия и започна преговори за нови такива с Обединените арабски емирства, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Южния общ пазар (Меркосур).

През 2023 г. международната икономическа интеграция допринесе за увеличаване на обема на търговията на Виетнам с останалия свят до 683 млрд. щ.дол., търговския излишък до 28 млрд. щ.дол., притока на ПЧИ до близо 36,6 млрд. щ. дол., което е ръст от 32,1% спрямо 2022 г.

Правителството на Виетнам работи приоритетно също така и в направление подобряване на административния капацитет на институциите и административна реформа за премахване на процедурите, затрудняващи привличането на ПЧИ; завършване на трансформацията на държавните предприятия към пазарните механизми и международната интеграция, като същевременно насърчава развитието на частния сектор. Модернизира се социално-икономическата инфраструктура, особено инфраструктурата за чиста енергия, за да се изпълни ангажиментът за нулеви нетни емисии, заедно с увеличаване на инвестициите в цифрова инфраструктура в подкрепа на текущите цели на цифровото правителство, цифровата икономика и цифровото общество.

Политиката на правителството в насока адаптиране към климатичните промени е сравнително нова, а Стратегията за зелен растеж бе приета наскоро. Поради това виетнамските власти полагат усилия за завършване на политиките за отговор на изменението на климата, както и относно зелената класификация, зелените стимули, зелените инвестиции и зелените екосистеми, в опит да улеснят привличането на инвестиции в екологичните проекти в бъдеще.

Същевременно Виетнам развива човешките ресурси, за да отговори на зелените технологии, трансфера на зелени знания и формирането на зелени индустрии в региона, като зелен водород и производство на зелени компоненти.

5. Договорно-правна база

Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията (VIETRADE). Документът беше подписан през 2020 г. по време на онлайн бизнес форум, целящ да запознае български компании с потенциални бизнес партньори от Виетнам. Документът е първият в България, подписан в изцяло онлайн формат;

 • Програма за сътрудничество между Министерство на правосъдието на Република България и Министерство на правосъдието на Социалистическа Република Виетнам за периода 2023-2024 г.; Програмата е подписана на 4 ноември 2022 г.;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019-2023 година, подписано на 27.12.2019 г. в Ханой;
 • Програма за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Социалистическа република Виетнам за периода 2023 – 2024 г. Програмата е подписана през ноември 2022 г. чрез видеоконферентна връзка.
 • Програма за културно сътрудничество между Министерство на културата на Р България и Министерство на културата, спорта и туризма на СР Виетнам за периода 2024-2026 г
 • План за сътрудничество в областта на туризма между Министерство на туризма на Р България и Министерство на културата, спорта и туризма на СР Виетнам за периода 2024-2026 г
 • Меморандум за разбирателство между Националното събрание на СР Виетнам и Народното събрание на Р България;
 • Меморандум за разбирателство между администрациите на Националното събрание на СР Виетнам и НС на Р България.
 • Споразумение за сътрудничество между Българската академия на науките и Виетнамската академия на науките и технологиите;

Споделете