Loading...

Япония

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Токио, Япония

Красимир Иванов

Yoyogi 5-36-3, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053
Japan
Тел.: +81-3-3465-1021
Мобилен: +81 703 127 1313
Факс: +81-3-3465-1031
E-mail: k.ivanov@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeJAPAN/

https://twitter.com/STIV_Tokyo
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-46b04513a/

Споделете