Loading...

Япония

Commercial Counsellor of the Bulgarian General consulate in Tokyo, Japan

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Токио, Япония

Красимир Иванов

Krasimir Ivanov

Yoyogi 5-36-3, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053
Japan
Тел.: +81-3-3465-1021
Мобилен: +81 703 127 1313
Факс: +81-3-3465-1031
E-mail: k.ivanov@mi.government.bg

Economic relations between Bulgaria and Japan

Икономически отношения между България и Япония

Споделете