Loading...

Република Южна Африка

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Република Южна Африка

Ненко Маринов
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7657
n.marinov@mi,government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Южна Африка

  1. Стокообмен (в млн. щатски долара)

През последните години търговско-икономическите отношения между Р България и Република Южна Африка бележат изключително динамично развитие, с отсъствието на трайни тенденции във взаимната търговия и при постоянно положително салдо за българската страна.

в млн. щ.д.

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2013

247.3

27.3

195.0

28.9

52.3

21.6

142.7

2014

85.9

– 65.3

56.1

-71.2

29.8

– 42.8

26.3

2015

79.4

– 7.6

65.6

16.9

13.8

– 54.0

51.8

2016

91.5

15.2

71.3

8.7

20.2

46.4

51.1

2017

100.8

10.2

67.4

– 5.5

33.4

65.3

34.0

2018

223.5

121.7

180.5

167.8

43.0

28.7

137.5

2019

166.8

– 25.4

112.0

– 38.0

54.8

27.4

57.2

2020

155.8

– 6.6

122.9

9.7

32.9

– 40.0

90.0

2021

128.3

– 17.7

82.8

– 32.6

45.5

38.3

37.3

2022

377.3

194.1

257.8

211.4

119.5

162.6

138.3

2023

253.5

– 32.8

148.5

– 42.4

105.0

– 12.1

43.5

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на Р България с Р Южна Африка за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на Р България за Р Южна Африка през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

186 748.4

72.5

4804

Крафтхартии и крафткартони

16 533.8

6.4

2836

Карбонати и пероксикарбонати

9 775.6

3.8

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4 933.1

1.9

8471

Автоматични машини за обработка на информация

3 778.8

1.5

8507

Електрически акомулатори, вкл. техните сепаратори

3 514.1

1.4

3004

Медикаменти

3 051.8

1.2

1905

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитни продукти

2 034.1

0.8

3920

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1 927.4

0.7

9504

Артикули за колективни игри

1 622.2

0.6

Водещи стоки във вноса на Р България от Р Южна Африка през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

31 337.4

26.2

2701

Каменни въглища, брикети и подобни твърди горива

24 533.2

20.5

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло

16 727.7

14.0

5101

Вълни, нещрайхгарни нито камгарни

14 421.7

12.1

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

13 362.4

11.2

5105

Вълни, щрайхгарни или камгарни

6 390.8

5.4

8704

Автомобилни превозни средства за превоз на стоки

4 197.5

3.5

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

868.6

0.7

2204

Вина от прясно грозде

768.2

0.6

7801

Необработено олово

683.0

0.6

Водещи стоки в износа на Р България за Р Южна Африка през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

95 377.8

64.3

4804

Крафтхартии и крафткартони

8 129.0

5.5

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

7 013.8

4.7

3004

Медикаменти

3 828.2

2.6

8471

Автоматични машини за обработка на информация

2 497.7

1.7

3920

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1 934.4

1.3

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове

1 753.8

1.2

1905

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти

1 583.8

1.1

8478

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

1 420.5

1.0

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти

1 273.9

0.9

8515

Машини и апарати за запояване или заваряване

1 230.8

0.8

Водещи стоки във вноса на Р България от Р Южна Африка през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7403

Рафинирана мед и медни сплави

37 169.2

35.4

1701

Захар от захарна тръстика или цвекло

19 598.7

18.7

2701

Каменни въглища, брикети

11 688.1

11.1

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

7 731.6

7.4

2603

Медни руди и техните концентрати

5 818.3

5.5

5105

Вълни, щрайхгарни или камгарни

5 706.6

5.4

7801

Необработено олово

5 040.8

4.8

5101

Вълни, нещрайхгарни нито камгарни

4 552.0

4.3

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

1 304.8

1.2

3101

Торове от растителен или животински произход

800.2

0.8

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Р Южна Африка в Р България към 2023 г. възлизат на „-„ 1.6 млн. евро.

  1. Други

Между двете страни не функционира Смесена междуправителствена комисия, тъй като южноафриканската страна изразява становище, че създаване на такава не е необходимо и е възприета алтернативна форма на делово сътрудничество, като регулярни контакти между бизнес делегации на двете страни, провеждане на двустранни бизнес форуми, съвместно участие в панаири и изложения и др.

  1. Договорно-правна база

Договорно-правната основа на търговско-икономическите отношения между Р България и Р Южна Африка е в процес на изграждане.

– 23.09.2000 год. – подписана Търговска спогодба между двете страни. В сила от м. октомври 2002 г. Предвид пълноправното членство на Р България в ЕС, чрез размяната на ноти (втората от които е получена на 03 декември 2007 г.) действието на Търговската спогодба е прекратено.

– 29.04.2004 г. – в София е подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. В сила от 27 октомври 2004 г.

Споделете