Loading...

Южна Африка

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Южна Африка
Ненко Маринов
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7657; факс: +359 2 987 4008
n.marinov@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА

Динамичното развитие на двустранните отношения между Република България и Република Южна Африка (РЮА) във всички области, вкл. и в търговско-икономическата, стартира с установяването на дипломатически отношения между двете страни на 13 декември 1991.

Понастоящем взаимните контакти в търговско-икономическата сфера между двете страни се конкретизират предимно в проучване на пазарните възможности, обмен на икономическа информация, делови и бизнес посещения на представители на български и южноафрикански фирми, провеждане на двустранни бизнес форуми и др.

СТОКООБМЕН

Стокообмен в млн. $

Година

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I-VI 2019

I-VI 2020

Износ

151.3

195.0

56.1

65.6

71.3

67.4

180.5

111.6

74.5

59.7

Внос

43.0

52.3

29.8

13.8

20.2

33.4

43.0

54.4

36.9

16.0

Общо

194.3

247.3

85.9

79.4

91.5

100.8

223.5

166.0

111,4

75,7

Салдо

108.3

142.7

26.3

51.8

51.1

34.0

137.5

57.2

37.6

43.7

Водещи стоки по износа/вноса

През 2017 е постигнат общ стокообмен за 100.8 млн. щ.д., от които български износ за 67.4 млн. щ.д., състоящ се от слънчогледово и шафраново масло (33.0 млн. щ.д.); семена от репица и рапида (8.6 млн. щ.д.); крафтхарни хартии и крафтхарни картони (6.6 млн. щ.д.); електрически акумулатори (2.3 млн. щ.д.); пластмасови едножични влакна (1.2 млн. щ.д.); табла, пана, конзоли (1.1 млн. щ.д.) и др. Вносът от РЮА за същия период е на стойност 33.4 млн. щ.д. Същият се състои от рафинирана мед и медни сплави (8.3 млн. щ.д.); автомобилни транспортни средства за превоз на стоки (7.5 млн. щ.д.); каменни въглища (5.8 млн. щ.д.); вълни, щрайхгарни или камгарни (2.6 млн. щ.д.); други вълни (2.3 млн. щ.д.); медни руди и техните концентрати (1.5 млн. щ.д.); цитрусови плодове (954 хил. щ.д.) и др.

През 2018 е постигнат общ стокообмен от 220.6 млн. щ.д., от които български износ за 177.8 млн. щ.д. Българският износ за посочения период се състои от нефтени масла и масла от битуминозни минерали (86.7 млн. щ.д.); слънчогледово масло (56.8 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (7.6 млн. щ.д.); електрически акумулатори (4.8 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (2.6 млн. щ.д.) и др. Вносът от РЮА за същия период е на стойност 42.8 млн. щ.д. и се състои от каменни въглища, брикети (10.9 млн. щ.д.); автомобилни превозни средства за транспорт на стоки (9.3 млн. щ.д.); нещрайхгарни вълни (6.5 млн. щ.д.); рафинирана мед и медни сплави (5.0 млн. щ.д.); фина и груба вълна (3.0 млн. щ.д.) и др.

През 2019 е постигнат общ стокообмен от 166.0 млн. щ.д., от които български износ за 111.6 млн. щ.д. Българският износ за 2019 се състои от слънчогледово масло (51.1 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (4.9 млн. щ.д.); електрически акумулатори (3.1 млн. щ.д.); автоматични машини за обработка на информацията (1.3 млн. щ.д.) апарати за заваряване/запояване (1.2 млн. щ.д.); и др. Вносът от РЮА за същия период е на стойност 54.4 млн. щ.д. и се състои от необработен алуминий (12.8 млн. щ.д.); рафинирана мед (10.4 млн. щ.д.); нещрайхгарни вълни (6.4 млн. щ.д.); превозни средства за транспорт на стоки (2.1 млн. щ.д.); щрайхгарни вълни (1.9 млн. щ.д.); и др.

За първите шест месеца на 2020 г. износът от България достига 59.7 млн. щ. д., което отбелязва спад от -20% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Р Южна Африка е на стойност 16.0 млн. щ. д., като тук се отбелязва двоен спад от -56.6% в сравнение с периода за 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 75.7 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита спад от -32% в сравнение с първите шест месеца на 2019 г.

Отчитайки нуждите и възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар и важното значение на регионалните пазари на съседните страни (Ботсуана, Лесото, Намибия и Свазиленд), за популяризирането на българските стоки в региона е необходимо тясно коопериране с местни фирми и компании, предлагане на стоки и услуги на атрактивни цени и с високо качество.

ИНВЕСТИЦИИ от РЮА 2011–2019 в млн. €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0.9

0.9

2.1

– 2.5

– 4.5

6.7

4.0

– 3.1

-0.7

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

  • § 1992 – подписан Меморандум за разбирателство между БТПП и Трансваалската Търговска Палата;
  • § декември 1997 подписан Договор за сътрудничество в областта на туризма;
  • § април 2004 ⇒ в София е подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.
  • § към днешна дата и предвид:

ü обхвата на влязлото в сила на 01 май 2004 Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество между ЕС и нейните държави-членки, от една страна, и РЮА от друга страна, и факта че след присъединяването си към ЕС на 01.01.2007 България също е страна по него,

ü както и временното прилагане на Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и страните от Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР/SADC) от 10 октомври 2016,

считаме че в рамките на тези две споразумения са налице достатъчно възможности за развитие на търговско-икономическите отношения между България и РЮА.

Във връзка с горното, считаме че подписването на отделно двустранно Споразумение за икономическо сътрудничество между двете страни не е необходимо.

РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ В ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

В периода 11-18 септември 2016 официална и бизнес делегация от провинция Фрий Стейт посетиха България ⇒ водени от министъра на образованието на провинцията г-н Пуле Магкой.

В подготовка на програмата за посещението беше включено и МИ. На 12 септември 2016 южно-африканската делегация проведе среща в МИ с г-жа Аделина Кьосева, началник на отдел „АААА“, включително и в качеството й на ИД директор на дирекция „ВИС“. От южно-африканска страна в срещата участва и посланика на РЮА в София Н.Пр. г-жа Ванеса Калверт. По време на срещата бяха представени икономическата политика на българското правителство, условията за бизнес и инвестиране у нас, а от южно-африканска страна беше презентиран търговско-икономическия потенциал на провинция Фрий Стейт. Със съдействието на БТПП и МИ на 13 септември 2016 бе проведен Българо-южно африкански бизнес и инвестиционен форум. На 13 и 14 септември 2016 посолството на РЮА в София и МИ организираха самостоятелни отделни срещи на официалната и бизнес делегацията от провинция Фрий Стейт с представители на българските делови среди.

На 15 май 2019 посолството на РЮА в София съвместно с БТПП организираха семинар на тема „РЮА – икономика и инвестиции“. В семинара със свое изказване и презентация участва зам.-министърът на икономиката г-н Лъчезар Борисов.

През последните години в София бяха проведени Конференция за сътрудничество с РЮА, семинар “Възможности за инвестиции и туризъм в РЮА”, “Седмица на РЮА”, среща с представители на бизнес средите от РЮА.

Осъществени са редица посещения на български бизнес делегации в РЮА, при което бяха реализирани поредица от договорени срещи и разговори със SAFTO; Департамента за търговия и промишленост; металургичния концерн ISCOR; енергийната компания ESCOM.

Споделете