Loading...

Финансов инструмент по ОПИК ще мобилизира ресурс от 53.4 млн. лв. за стартиращи предприятия

Финансов инструмент по ОПИК ще мобилизира ресурс от 53.4 млн. лв. за стартиращи предприятия

Споделете