Loading...

Конкретните мерки за намаляване на административната тежест и недостига на работна ръка обсъди Националния икономически съвет

Конкретните мерки за намаляване на административната тежест и недостига на работна ръка обсъди Националния икономически съвет

Споделете