Loading...

Зам.-министър Борисов: 7,1 % от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло

Зам.-министър Борисов: 7,1 % от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло

Споделете