Loading...

Зам.-министър Шотев: Над 6.6% от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло

Зам.-министър Шотев: Над 6.6% от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло

Споделете