Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Х)

Х
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Христо Венцеславов Христакев Член на СД на НИТИ ЕАД, Казанлък 20.11.2013
09.01.2015
Изтегли
Изтегли
Хилда Венелинова Цвъркалева Управител на “Плод-Зеленчук” ЕООД, гр. Габрово 94-Х-37/22.07.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Х-39/22.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Христо Димитров Георгиев Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 10.09.2014
11.09.2014
Изтегли
Изтегли
Христо Иванов Херувимов Член на одитен к-тет на БАЕЗ ЕАД 24.07.2015 Изтегли
94-Х-29/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Христо Иванов Ивановски Член на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, Сопот 22.01.2009
22.02.2013
Изтегли
Изтегли
Христо Иванов Христов Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 02.04.2014
23.12.2014
Изтегли
Изтегли
Христо Танчев Проданов член на СД на “Кинтекс” ЕАД 25.07.2013
09.09.2014
Изтегли
Изтегли
Христофор Ефтимов Христов Зам. председател на СД на НКИЗ ЕАД 06.08.2013
25.08.2014
Изтегли
Изтегли
Хубен Милков Хубенов Изп. директор на “Минпроект” ЕАД 28.01.2009 Изтегли