Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Ж)

Ж
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Жаклен Йосиф Коен Член на СД на БЕХ ЕАД 17.07.2014
13.08.2014
Изтегли
Изтегли
Жулиета Делчева Хубенова Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 07.02.2011 Изтегли