Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква В)

В
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Валентин Алексиев Николов Член на СД на БЕХ ЕАД 23.03.2012
26.04.2013
Изтегли
Изтегли
Валентин Иванов Груев Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 19.09.2012
25.02.2013
Изтегли
Изтегли
Валентин Иванов Груев Член на СД на БЕХ ЕАД 21.07.2010
10.04.2012
Изтегли
Изтегли
Валентин Иванов Груев Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 17.07.2012
22.08.2012
25.02.2013
16.05.2013
07.08.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Валентина Христова Казанджиева Управител на ЦВПК ЕООД 22.01.2009 Изтегли
Валери Людмилов Андреев Изп. директор на “Национална компания индустриални зони” ЕАД
Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД
11.11.2009
28.08.2012
02.08.2013
26.08.2014
18.12.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ваня Тодорова Стоева Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 19.11.2013
02.02.2015
Изтегли
Изтегли
Васил Миладинов Харалампиев Член на СД на “Мини Бобов дол” ЕАД, Бобов дол 26.07.2010 Изтегли
Васил Недков Зографов Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 12.07.2012
25.11.2013
19.09.2014
14.10.2014
25.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Васил Радославов Чанев Управител на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД 15.08.2013 Изтегли
Вельо Атанасов Илиев Управител на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД 18.07.2016
04.08.2016
10.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-В-68/29.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-171/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Вельо Цветано Велчев Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 12.03.2015
06.04.2015
Изтегли
Изтегли
Велина Илиева Бурска Член на НС на ББР 94-В-81/12.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Венцислав Василев Арсов Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 22.07.2010
19.10.2012
28.05.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Венцислав Ганчев Алексов Изп. директор на “Мини Бобов дол” ЕАД, Бобов дол 23.07.2010
16.05.2013
Изтегли
Изтегли
Венцислав Георгиев Личев Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД, София 09.02.2015
27.02.2015
07.07.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-В-194/14.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Венцислав Руменов Георгиев Изп. директор на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 11.06.2010 Изтегли
Верка Николова Канова Управител на “Сливен авто” ЕООД 30.12.2010
08.05.2014
Изтегли
Изтегли
Виолета Антониева Лорер Член на СД на НКИЗ ЕАД 30.04.2013 Изтегли
Владимир Андреев Уручев Член на УС на ДП “РАО” 06.06.2012
04.03.2013
29.04.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Владимир Асенов Каролев Член на СД на НКИЗ ЕАД 06.12.2016
16.12.2016
Изтегли
Изтегли
94-В-189/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Влъчков Туртански Член на СД на НИТИ ЕАД, Казанлък 10.08.2010 Изтегли
Владимир Денчев Денчев Член на СД на “Български енергиен холдинг” ЕАД 04.09.2014 Изтегли
Владимир Дичев Дичев Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 26.07.2012
10.09.2014
22.01.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Владимир Михайлов Василев Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 08.08.2014
06.03.2015
Изтегли
Изтегли
Владимир Стефанов Тенев Член на ОК на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 27.07.2015 Изтегли
Владимир Теофилов Туджаров Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 04.02.2009
01.12.2014
26.08.2014
13.02.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Владимир Чавдаров Симеонов Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 10.02.2015
04.03.2015
Изтегли
Изтегли
Владислав Димитров Тоцев Член на СД на ВМЗ ЕАД 04.11.2015
18.11.2015
Изтегли
Изтегли