Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Я)

Я
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Явор Иванов Стоянов Член на СД на “Сертификация” ЕАД 29.01.2009
13.06.2012
Изтегли
Изтегли
Янко Костадинов Джинков Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 23.03.2015
21.04.2015
Изтегли
Изтегли
Ясен Стоянов Христов Управител на “Еко медет” ЕООД 13.02.2015
26.02.2015
02.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ясен Трифонов Спасов Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 28.12.2015
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Изпълнителен директор на ДКК ЕАД 94-Я-44/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2